Jakub Jirsa, Ph.D.

česky

Jakub Jirsa, Ph.D.

jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Office hours
day from to room telephone
Online upon previous agreement by email.
Current Semester Courses

  Curriculum vitae

  • 2019 - Jan Patočka Visiting Fellow, Institut Für Wissenschaften vom Menschen, Wien
  • 2017 - vice-director of the Center for Political Philosophy, Religion and Ethics
  • 2008-2009 - visiting scholar at the Faculty of Classics, University of Cambridge
  • 2006 - PhD degree in Philosophy, Central European University, Budapest; thesis title: “The Ethics of Self-Knowledge in Plato’s Dialogues”, supervisors: Gábor Betegh, David Sedley (viva: July 17, 2006)
  • 2004-2005 - Research stay at the Faculty of Classics, University of Cambridge, Hughes Hall College (supervisor: David Sedley, Malcolm Schofield)
  • 2003 - Junior Visiting Fellow at the Institut Für Wissenschaften vom Menschen, Wien
  • 2001-2003 - part-time fellow at the Czech Academy of Science, Institute of Philosophy
  • 2000-2002 - lecturer at the Charles University of Prague, Faculty of Humanities; Department of Philosophy
  • 2002 - master degree (MA) in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, thesis title: “Philosophical Anthropology in Plato’s Middle Dialogues”; supervisors: MUDr. Stepan Spinka Ph.D., Karel Thein PhD.

   

  Bibliography

  Papers in English

  • The Sublunary Domain (Chapters2–3,392a31–393a8), in: P. Gregorić, G. Karamanolis (eds.), Pseudo-Aristotle: De Mundo (On the Cosmos), Cambridge University Press 2020, 62-79.
  • Divine Activity and Human Life. Rhizomata, 2017, 5 (2), 210-238. Download.
  • To ergon tou anthropou, Hungarian Philosophical Review - Magyar Filozófiai Szemle 57, 2013/4, str. 9-23. Download.
  • Letters and models: on the Statesman 277d–278e, in: Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymenh, 2013, 134-150. Download.
  • Sophists, Names and Democracy, in: Croatian Journal of Philosophy, 35/2012, s. 125-138. Download.
  • Authenticity of the Alcibiades I: Some Reflections, v: Listy filologické 132, 3-4 (2009), s. 225-244. Download.
  • Guilt and shame: two possibilities of transitional justice, v: Ripka, V. (ed.) International Conference Twenty Years After, Ústav pro studium totalitních režimů 2010 [CD-ROM].
  • The Role of Human Face in Some Plato's Dialogues, v: Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 57-74.
  • Plato on characteristics of god: Laws X. 887c5-899d3, v: RHIZAI: A Journal for Ancient Philosophy and Science, V.2 2008, 239-259. Download.
  • Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato's Symposium, Praha: Oikoymenh, 2007, 279-292. Download.
  • Forgiveness and Revenge: Where Is Justice? v: Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.

  Other papers

  • Dialog "Kritón". Lze přemlouvat zákony? Filosofický časopis 68, 2020/3, 387-406. Download.
  • Kdo je Alkibiadés? O různých identitách v dialogu Alkibiadés větší. Reflexe 2019 (57), 5-33. Download.
  • "Jednej tak, jak by jednal ctnostný člověk": Etika ctností a její problémy, in. J. Jirsa (ed.) Přístupy k etice III, Praha 2016, 179-218. Download.
  • David Hume: anatom lidské přirozenosti, in: J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, 35-75.
  • Pojem osoby v diskusi o etice potratů, Filosofický časopis 62, 6, 2014, 831-846. Download.
  • Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě, Reflexe, 2013, 45, 53-80. Download.
  • Morálka jako věda?, Filosofický časopis 61, 4, 2013, s. 581-589.
  • Komentovaná bibliografie dostupných překladů děl politické filosofie středoevropských disidentů, v: M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová (eds.), Filosofie v podzemí - Filosofie v zázemí, Praha: Nomáda 2013, 269-280.
  • Zákon, prospěšnost a spravedlnost, in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (vyd.) Platónův dialog Hippias Větší, Oikoymenh, Praha 2012, s. 132-141.
  • Platónské motivy v prooimiu Artemidórova papyru a první kapitole pseudo-Aristotelského spisu O světě, in: Listy Filologické 1-2/135, 2012, s. 7-30. Download.
  • Problémy s asistovanou sebevraždou, v: Filosofický časopis 59, 4 (2011), s. 579-590. Download.
  • Platón – Poznání sebe samého jakožto péče o sebe, in: Vladislav Suvák (ed.) Sebapoznanie a/ko starosť o seba, Prešov: Prešovská univerzita 2010, str. 79-111. (ISBN 978-80-555-0230-4)
  • Teleologie v Theofrastově Metafyzice, Reflexe 35 / 2008, 55-75.
  • Epistemologické problémy poznání sebe sama, v: Havíček, A. - Jinek J. (ed.), Platónův dialog Alkibiadés, Praha: Oikoymenh 2010, kap. V, s. 88-106 (ISBN 978-80-7298-426-8).
  • Duše a vědění - poznání sebe sama v dialozích Charmidés a Alkibiadés, v Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 38-56.
  • Sókratův "velký muž" - interpretace dialogu Charmidés, v: Aleš Havlíček (ed), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikoymenh, 2007, 141-163.
  • Sofisté, jména a demokracie, v: Havlíček, A., Špinka, Š. (eds), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikoymenh, 2007, 138-151.
  • Připodobnění bohu a eudaimonia: náčrt etiky a morálky v platónských dialozích, v: Josef Kružík (ed.),Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2006, 159-175.

  Co-author:

  • Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii, Filosofia, Praha 2014

  Editor

  • Jakub Jirsa (ed.), Přístupy k etice III, Filosofia, Praha 2016.
  • Jakub Jirsa (ed.), Idea university, Academia, Praha 2015.
  • Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymenh, 2013.
  • Rozum, ctnosti a duše, Jakub Jirsa (ed.), Oikoymenh 2010.
  • Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.

  Academic reviews

  • Andre Archie, Politics in Socrates' Alcibiades, in: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 34/1 (2017), 172–176.
  • Peter L. Oesterreich, Podoby veřejného rozumu, in: Reflexe 46, 2014, 177-181.
  • Mark J. Lutz, Divine Law and Political Philosophy in Plato’s Laws, in: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 30/2, 344–349.
  • Morálka jako věda?, Filosofický časopis 61, 4, 2013, s. 581-589.
  • Jan Sokol, Etika a život, in: Reflexe 43/2012, 138-142.
  • Radim Brázda, Ethicum, in: Reflexe 43/2012, 143-150.
  • David Konstan, Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, in: Bryn Mawr Classical Review 2011.08.15, http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-08-15.html
  • Karel Thein, Vynález Věcí, in: Reflexe 37/2009, 147-151.
  • Dougles Cairns, Fritz-Gregor Hermann and Terry Penner (eds.), Pursuing The Good: Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic, v: RHIZAI VI.1 (2009), 77-88.
  • Greg Recco, Athens Victorious: Democracy in Plato's Republic, v: Bryn Mawr Classical Review, 2008.11.22, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-11-22.html
  • Frisbee C. C. Sheffield, Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, v: RHIZAI IV.1 (2007), 177-183.
  • Tomáš Hejduk, Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, v: Reflexe 34/2007, 125-130.
  • Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life, v: Bryn Mawr Classical Review, 2007.05.08, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007-2007-05-08.html .
  • Kryštof Boháček, Proč Gorgiás mluví, v: Reflexe 31/2007, 128-137 (společně s Vojtěchem Hladkým).
  • Základní přehled „disidentské“ politické teorie, recenze na Barbara Falk, Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe, in Střední Evropa 116, vol. 19, June/July 2003, 124-126.