Ondřej Švec, Ph.D.

česky

Ondřej Švec, Ph.D.
Assistant Professor

ondrej.svec@ff.cuni.cz
Office hours
day from to room telephone
St/Wed 15.00 16.00 online (Zoom) 221 619 223
Office hours are held online until further notice
Current Semester Courses

   

  Professional Experience and Education

  • from 2012: Assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts at Charles University
  • 2016: the curator of the First Night of Philosophy in Prague (with Clara Royer)
  • 2015 (Sping semester): Visiting Assistant Professor at Hosei University, Tokyo – course "Le tournant pragmatique en phénoménologie"
  • 2011 (Spring semester):  Visiting Assistant Professor at the University of Memphis – course "Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty: Situated Embodiment and the Problem of History"
  • 2009-2015: Director of Interdisciplinary Center for the Study of Language, Mind and Society (LMS center) at University of Hradec Králové
  • 2008-2015: Assistant professor at the Department of Philosophy and Social Sciences of the Faculty of Arts at the University of Hradec Králové
  • 2008-2015: Researcher and member of editorial team at the Jan Patočka Archive (Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic)
  • 2006: defended Ph.D. thesis in Philosophy at Ecole Normale Supérieure, Lyon (France) and at Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic)
  • 2001-2006: Ph.D. studies (doctorat en co-tutelle) at ENS-LSH in Lyon and FF UK in Prague
  • 2001: Master degree in Philosophy and French Literature & Philology at the FF UK in Prague
  • 2001: research stay at Paris IV-Sorbonne
  • 2000: 6 months Erasmus scholarship at Università degli Studi in Milano, Italy
  • 1991-1995: Lycée Carnot, Dijon, France                                                    

  Professional Memberships

  • from 2011: Editorial Board of META - Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy
  • from 2010: Editorial Board of Filosofie dnes
  • from 2010 to 2019: Co-president of OFFRES – Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche en Sciences Sociales

  Selected publications

  Monograph

  Edited volumes

  • Jakub Čapek & Ondřej Švec (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, London/New York 2017
  • Jan Frei, Ondřej Švec et al.,  Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015
  • Jakub Čapek & Ondřej Švec, editing of section Merleau-Ponty - Patočka: un rendez-vous manqué, in Chiasmi International 15/2013.
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy II, ed. by O. Švec and P. Kouba, Oikoymenh, Praha 2009
  • Philosophie de l’Action (Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004), ed. by O. Švec & C. Mihali, Cluj, Editura 2005
  • Filosofie jednání, ed. by O. Švec, Praha, Oikoymenh, Praha 2004 
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy I, ed. by I. Chvatík & P. Kouba with  A. Matoušek, P. Maťová, M. Ritter,  C. Říha, K. Slowiková, L. Švandová a O. Švec, Oikoymenh. Praha 2008
  • Jan Patočka, Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. ed. by I. Chvatík & P. Kouba et al., Oikoymenh, Praha 2002

  Articles in peer-reviewed journals

  Articles in edited volumes

  • Moods and Emotions, in D. De Santis, B. C. Hopkins, C. Majolino, The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Routledge, London/New York 2020, pp. 304-315
  • Vidět, či vyslyšet druhého: Sartre a Lévinas tváří v tvář radikální jinakosti. in J. Sirovátka - O. Sikora, Lévinas v konfrontaci, Oikoymenh, Praha 2019, pp. 136-152.
  • The primacy of practice and the pervasiveness of discourse, in O. Švec, J. Čapek (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, London/New York 2017, pp. 205-226. 
  • L’épistémologie française et le problème de l’objectivité scientifique in I. Vukovic, A. François (eds.), L’épistémologie française, Beograd 2014, pp. 233-248.
  • Cesta k sobě vede přes cestu do světa a k druhým. Existenciální rozměr sebereflexe u M. Heideggera a J. Patočky, in J. Frei, O. Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Pavel Mervart,  Červený Kostelec 2015, pp. 31-46.
  • Baruch Spinoza a etické důsledky determinismu, in J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, pp. 11-34.
  • Proměny objektivity v dějinách vědy, in T. Dvořák,  Současné přístupy k historické epistemologii, Filosofia, Praha 2013, pp. 73-99.
  • Zdravý-nemocný. Epitemologie lékařství v díle G. Canguilhema [Healthy/Sick. Epistemology of Medicine in G. Canguilhem’s Work], in S. Fischerová, A. Baran, Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, pp. 225-240.
  • La fragilité de la démocratie face au défi de la technique in F. Worms, Annales bergsoniennes: Bergson et la politique. De Jaurès à aujourd'hui, PUF, Paris 2012, pp. 297-310.
  • L’autorité de la loi dans son rapport avec la force et la justice (with Persida Aslani), in: A. François (ed.), Nouvelles figures de l’Etat : Violences, droit et société, IDEA, Cluj 2011, pp. 207-221.
  • Role Žitého světa ve fenomenologické teorii vědy [The Role of the Life-world in the Phenomenological theory of Science], in: P. Kouba, K. Trlifajová, Spor o přirozený svět, Filosofia, Praha 2010, pp. 85-105.
  • Mundus est fabula: Descartovo pojednání ‘O světě’ a imaginární založení novověké přírodovědy [Mundus est fabula: Descartes’ Treatise Le Monde and fictional foundations of Modern Science], in: J. Kuneš, M. Vrabec et al.: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha 2009, pp. 21-49.
  • Fenomenologická teorie emocí jako most mezi kognitivní vědou a neurobiologií [Phenomenological Theory of Emotions: Bridging the Gap between Cognitive Science and Neurobiology], in: Kognice 2009, Gaudeamus, Hradec Králové 2009, pp. 176-185.
  •  Afektivní transcendence druhého u Lévinase, in Lévinas - filozofie a výchova, FHS UHK, Praha 2006, pp. 112-127
  • Emoce jakožto specifické formy jednání, in Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2005, pp. 221–239
  • Les émotions sont-elles des actions sui generis?, in Philosophie de l’Action - Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004, Editura, Cluj 2005, pp. 259–275
  • Bergsonův nekarteziánský dualismus, in Filosofie Henriho Bergsona - základní aspekty a problémy, Vyšehrad, Praha 2003, pp. 47–65
  • Descartova teorie vášní, introduction to the Czech translation of R. Descartes, Les passions de l'âme, Mladá fronta, Praha 2002, pp. 9 – 30

  Review articles

  • "Histoire des émotions, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (eds.)", in: Dějiny - Teorie - Kritika, 2018/2, s. 321-327.
  • "Actualité de la bibliographie sur Jan Patočka: Fenomenologické spisy II", in: Les Etudes philosophiques, n° 98, 2011/3, PUF, Paris 2012, pp. 421-424.

  Translations

  • I. Ortega Rodríguez, Jan Patočka a Michel Henry: dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů, in Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, pp. 137-152
  • M. Henry, Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii ["Phénoménologie non-intentionnelle : une tâche de la phénoméno-logie a venir",], in: Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikymenh, Praha 2010, pp. 111-126
  • D. Jervolino, Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky [À la recherche d’une philosophie de la traduction, en lisant Patočka], in I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, pp. 101-115
  • J.-F. Courtine, Nejvlastnější možnost fenomenologie [La phénoménologie envisagée dans sa possibilité la plus propre], in I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, pp. 225-246
  • J. Patočka, Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové [La doctrine husserlienne de l'intuition eidétique et ses critiques récentes], in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 7, (Fenomenologické spisy II), Oikoymenh, Praha 2009, pp. 175-191
  • Jan Patočka, Filosofie Edmunda Husserla [La philosophie d’Edmund Husserl], in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), Oikoymenh, Praha 2008, pp. 407-419
  • Stelios Virvidakis, Emoce a normativní důvody k jednání, in Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006 (with D. Štech)
  • Wioletta Miskiewicz Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality. in Filosofie jednání, Oikoymenh,  Praha 2006 (with A. Teskova)
  • Bertrand Badie, Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení, Filosofický časopis, 2006, č. 2
  • Denis Kambouchner, Analýza Cogita a rozdělení filosofieFilosofický časopis, 2005, n° 3
  • Henri Bergson, Duše a tělo, in H Bergson, Duševní energie, Vyšehrad, Praha 2002
  • R. Descartes, Vášně duše [Les passions de l'âme], Mladá Fronta, Praha 2002

  Invited Lectures

  • 2019: Fordham University, New York;  Sapienza Università di Roma; Université de Lille; Higher School of Economics – St. Petersburg
  • 2018: Penn State University; Université Paris Nanterre; Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
  • 2015: Hosei University, Tokyo
  • 2014: Université Libre de Bruxelles; Warsaw, Polish Academy of Sciences
  • 2013: Università di Palermo; Université Lille 3
  • 2012: University of Iasi
  • 2011: University of Memphis; University of Oslo; University of Skopje
  • 2010: University of Belgrade
  • 2009: University of Toulouse; University of Sofia

  Grant projects

  • Member of the research team in the grant project "Personal Identity at the Crossroads" (GAČR 18-16622S)
  • 2014-2016:  Director of the grant project "The Pragmatic Turn in Phenomenology" (GAČR GA14-07043S)
  • 2011-2015: Member of the research team in the grant project "Overcoming Subjectivism in Phenomenology" (GAČR 401/11/1747)
  • 2009-2012: Co-director of the grant project "Phenomenology of Perception and Ontology of the World according to Merleau-Ponty" (GAAV IAA901010907)