Tereza Matějčková, Ph.D.

česky

Tereza Matějčková, Ph.D.

Tereza.Matejckova@ff.cuni.cz
Office hours
day from to room telephone
Út/Tue 11.00 12.00 222 221 619 391
Current Semester Courses

  Curriculum vitae

  • 1996–2002: Austrian School in Prague
  • 2002–2007: Bachelor’s Degree in Humanities and Social Sciences, Anglo-American University of Prague
  • 2007–2012: Master’s Degree in Philosophy and Science of Religion, Faculty of Arts, Charles University in Prague
  • 2012 (3 months): research fellowship at Friedrich-Schiller-Universität in Jena under the supervision of professor Klaus Vieweg
  • 2012 – 2016: Ph.D. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Dissertation: The Ground of the World in Hegel’s Phenomenology of Spirit, original title: Grund der Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes

  Employment

  • Jan. 1, 2016–Feb. 28, 2016 – lecturer of the program of Religious Studies at Department of Philosophy and Religious Studies 
  • March 1, 2016 – senior lecturer of the program of Religious Studies at Department of Philosophy and Religious Studies 
  • Jan. 1, 2017 – senior lecturer of the program of Philosophy at Department of Philosophy and Religious Studies

  Professional Membership

  • 2018 – : member of the project KREAS
  • 2017 –2020 : member of editorial board of the publishing house OIKOYMENH
  • 2016 – : member of editorial board of the philosophical journal Filosofický časopis
  • 2016 – : senior lecturer, Faculty of Arts, Charles University

  Awards

  • Goethe-Stipendium der Thüringer-Staatskanzlei in 2012
  • Prize of Josef Hlávka awarded in 2012 for the Master’s Thesis Der Geist in der Phänomenologie des Geistes: Antigone und Rameaus Neffe im dialektischen Widerstreit

  Monograph

  1. Hegelova fenomenologie světa, Praha: OIKOYMENH, 2018, 381 pages.
  2. Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 342 pages. https://www.mohr.de/buch/gibt-es-eine-welt-in-hegels-phaenomenologie-des-geistes-9783161556418.

  Editor of Collected Works

  1.  with Jiří Chotaš, An Ethical Modernity? Hegel's Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020.
  2. with Jindřich Karásek und Lukáš Kollert (eds.), Übergänge in der Klassischen Deutschen Philosophie, München: Wilhelm Fink Verlag, 2019.
  3. with: Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016.

  Publications in Foreign Languages

  1. Hegel's Concept of Personal Difference, in: Journal of Speculative Philosophy, 2020, accepted for publication.
  2. Saying No (to a Story): Personal Identity and Negativity, in: Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2020, accepted for publication, in print.
  3. with J. Čapek, Intersubjectivity and Sociality, in: The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, ed. by Daniele de Santis, Burt C. Hopkins and Claudio Mojolino, London – New York: Routledge, 2020, pp. 259–270.
  4. Eternity's Death in Modernity: A Case of Murder? Of Resurrection?, in: International Journal of Philosophical Studies, 2020, accepted for publication, published online first.
  5. Living in the Times of Love’s DeathOdradek. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics, and New Media Theories (Special Issue on Kottmann's Love as Freedom), 2020 (accepted for publication.
  6. Hegel's Philosophy of the Modern Family: Fatal Families?  in: Jiří Chotaš, Tereza Matějčková (eds.) An Ethical Modernity? Hegel's Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020, pp. 118–139.
  7. with J. Chotaš, Do We Know What Modernity Is? In: iří Chotaš, Tereza Matějčková (eds.),  An Ethical Modernity? Hegel's Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020, pp. 1–14.
  8. Auf Kosten der Welt?, in: B. Bowman, M. Gerhard, J. Zovko (eds.); Erkenne Dich selbst – Anthropologische Perspektiven, in: Hegel-Jahrbuch Sonderband, 2020, pp. 91–98.
  9. spolu s Jakubem Markem, Postacie filozofii heglowskiej w czeskim myśleniu od dziewiętnastego wieku do współczesności, in: Monika Woźniak i Tomasz Rafał Wiśniewski (vyd.), Recepcja myśli Hegla w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2019, pp. 19–60.
  10. Surviving the Holocaust: Philosopher Emil Utitz’ As If Technique, in: The European Legacy, Routledge, 2020, pp. 438–454.
  11. A History in the Unconsciousness of Freedom? In Ch. Krijnen (ed.), Concepts of Normativity: Kant or Hegel?, Series: Critical Studies in German Idealism, Leiden - Boston: Brill, 2019, pp. 196–215.
  12. Hegels Zeittilgung. Ein Übergang in die Ewigkeit, in: Übergänge in der Klassischen Deutschen Philosophie, München: Wilhelm Fink Verlag, 2019 (accepted for publication), pp. 149-167.
  13. Hegel’s Invisible Religion in a Modern State: A Spirit of Forgiveness, in: Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28/3, 2017, pp. 507–525. 
  14. Hegels Religion des absoluten Wissens?, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 59/2, 2017, pp. 165–181.
  15. Hegel and Arendt on a Key Term of Modernity: The Creativity and Destructiveness of Labor, in: Idealistic Studies, 46/1, 2016.
  16. Führt das Wissen zu nichts? Nihilismus als äußerste Gestalt des Skeptizismus bei Jacobi, Fichte und Hegel, in: Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?, München: Fink, 2016, pp. 251–264.
  17. Im Tode zur Freiheit gebildet werden. Eine Untersuchung zum Todes- und Freiheitsbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes, in: A. Braune, J. Chotaš, K. Vieweg et F. Zander (vyd.), Freiheit und Bildung bei Hegel, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013, pp. 75–86. 

  Publications in Czech

  1. spolu s E. Rózsa, Od Antigony po spořádanou manželku: Co s Hegelovými ženami?, Reflexe, 2020.
  2. Byl by Abrahám ochoten obětovat Izáka, kdyby byl hegelián?, in: Ladislav Benyovszky et Marie Pětová (eds.), Bůh a božství v německém filosofickém myšlení, Praha 2020, str. 103–150.
  3. Jsem na Tebe alergická. Hegel a Lévinas o vztahu k druhému, in: J. Sirovátka – O. Sikora, Lévinas v konfrontaci, Praha 2020, pp. 36–53.
  4. Proti existencialistickému monopolu na děravosti, in: Filosofický časopis, 1/2020, pp. 7–24.
  5. Všichni jsme bez tváře. K textu Jana Bierhanzlain: Reflexe, 56, 2019, p. 181–187.
  6. Antigona je mrtvá? Ať žije Isména?, in: Slovo a smysl, 29, 2018, pp. 87-98.
  7. Příběh nihilismu (v němž Nietzsche nehraje žádnou roli), in: Martin Kočí (ed.), Vykročit z uzavřenosti. Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka, Praha: Lidové noviny, 2018, pp. 140-153.
  8. Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku, in: Reflexe 51, 2016, str. 25–47. 
  9. Duše, zvyk a svět v Hegelově Encyklopedii filosofických věd, in: Filosofický časopis, ročník 64, 3/2016, pp. 331–348.
  10. Kolik reality snese ideál? Nad knihou Moderní univerzita. Ideál a realita, in: Filosofický časopis, ročník 64, 2/2016, pp. 247–258.
  11. Tugendhatův obrat k bezvýznamnosti, in: Reflexe 49, 2015, pp. 65–87. 
  12. Hegelova praktická filosofie: Kdo chce dosáhnout velkých věcí, musí se umět omezit, in: J. Čapek (vyd.), Přístupy k etice II. Via Moderna, Praha: Filosofia, 2015, pp. 111–142.
  13. Charles Taylor: Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku, in: Filosofický časopis, ročník 62, 5/2014, pp. 745–758.
  14. Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Rameauova synovce, in: Reflexe 44, 2013 pp. 27–50.

  Reviews

  1. K. Trlifajová, J. Frei et al., Spor o pravdu, in: Filosofický časopis, 67, 1/2019, pp. 101–110.
  2. J. Marek, Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka, in: Reflexe , 52, 2017, pp. 195–202.
  3. G. W. F. Hegel, Fenomenológia ducha,  in: Filosofický časopis, 4/2015, pp. 605–612.
  4. M. Heidegger,Černé sešity, in: Reflexe 47, 2015, pp. 182–196. 
  5. L. Hejdánek, Úvod do filosofování, in: Reflexe 43, 2012, pp. 129–137.
  6. J. Kuneš, M. Vrabec (vyd.), Místo Fenomenologie ducha v současném myšlení, in: Reflexe 40, 2011, pp. 123–130.

  Translations into Czech

  1. W. Jaeschke, A. Arndt, Německá klasická filosofie IIPraha: Oikúmené, 2016, 365 pages.
  2. E. Tugendhat, O smrti, in: Reflexe 49, 2015, pp. 89–109.
  3. R. Brandt, K čemu ještě university? A jaké?, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, pp. 136–158.
  4. W. v. Humboldt, O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně, in: J. Jirsa (ed.), Idea university, Praha: Academie, 2015, pp. 31–39.
  5. K. Jaspers, Úlohy university, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, pp. 52–70.
  6. G. W. F. Hegel, Kdože myslí abstraktně?, in: Analogon 71, 2013, pp. 2–4.
  7. G. W. F. Hegel, O špatném nekonečnu, in: V. Kolman, R. Roreitner (eds.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, pp. 185–247.
  8. P. Stekeler-Weithofer, Hegelova filosofie matematiky, in: V. Kolman, R. Roreitner (eds.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, pp. 569–601.

  Translations into German

  1. E. Utitz, Ein antisemitscher Philosemitismus und andere kleine Texte, in: Reinhard Mehring, Philosophie im Exil. Emil Utitz, Arthur Liebert und die Exilzeitschrift Philosophie, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018, str. 304–330.
  2. E. Utitz, Deutschland zwischen gestern und morgen (1948), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016, pp. 170–231.
  3. E. Utitz, Die Lehre des Judentums (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, pp. 241–246.
  4. E. Utitz, Heinrich Graetz und die Konstruktion der jüdischen Geschichte (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, pp. 238–240.
  5. E. Utitz, Transporte nach Theresienstadt (1955), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, pp. 232–237.
  6. E. Utitz, Das unbarmherzige Schwert H. G. Adlers, in: R. Mehring, Ethik nach Theresienstadt, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, pp. 115­–126.

  Participation at Conferences (Selection)

  1.  Death of Eternity in Modernity: Murder? Euthanasia? Resurrection?, mezinárodní konference   Of Times: Arrested, Resigned, Imagined. Temporality in Hegel, Heidegger and Derrida, Leiden, Nizozemsko, 26.-29. 6. 2019.
  2. Hegel's Concept of Personal Difference, international workshop I that is We, and We that is I, Prague, May 26, 2019.
  3. Am I More or Less a Story?, International Conference Personal Identity and Phenomenology, held in Prague, November 28th-30th, 2018.
  4. Hegel’s Philosophy of the Modern Family: Fatal Families?, International Conference Eine ethische Moderne? Grenzen und Potential von Hegels Konzept der Sittlichkeit heute/An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today – Its Limits and Potential held in Prague, September 26‒28, 2018.
  5. The Story of One's Life as Told by the Other. The Idem-Ipse-Distinction from a Hegelian Perspective, International Workshop, Prague, June 8, 2018
  6. A History in the (Un)Consciousness of Freedom?, Hegel’s Relevance, Amsterdam, Dec. 6–8, 2017.
  7. Hegels Zeittilgung. Ein Übergang in die Ewigkeit? Internationale Konferenz in Prag: Übergänge im Klassischen Deutschen Idealismus, Sept. 29th, 2017.
  8. Charles Taylor on the Modern Self and Personal Identity: Who Needs to be Healed? International Philosophical Colloquium in Prague, Nov. 10–11, 2016.
  9. Auf Kosten der Welt? Zu Hegels Weltkonzeption in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Hegel-Kongress in Bochum, May 17–20, 2016.
  10. Die Tat als zugrundegegangene AbsichtHegel-Kongress in Buenos Aires, May 19–21, 2014.
  11. Im Tode zur Freiheit gebildet werden. Eine Untersuchung zum Todes- und Freiheitsbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes, international conference in Prague, Freiheit und Bildung bei Hegel, Oct. 5–7, 2011. 
  12. Der Verstand zwischen zwei Welten: das reine Jenseits und die verkehrte Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes, Czech-German Conference in Prague, Theorien der Subjektivität, July 23–24, 2010.

  Invited Lectures

  1. Hegels Concept of Personal Difference,  Invited Speaker seminar series in the School of Philosophy, University College Dublin, 20. 2. 2020.
  2. What Is Absent from the Phenomenology:  The World? The Individual?, Padova Hegel Lectures, 11. 2. 2020.
  3. Hegel und Nietzsche: Die heiligen Ja-Sager, Eberhard Karls Universität in Tübingen, 17. 1. 2019.
  4. Hegels Phänomenologie der Welt, Eberhard Karls Universität in Tübingen, 26. 4. 2018.
  5. Je angažovaný filosof ještě filosofem? K Heideggerovým Černým sešitům, Apr. 29, 2015, Univerzita Palackého v Olomouci.
  6. Hegelovské poznámky ke krizi demokracie, Dec. 5, 2013, Univerzita Pardubice.