Písemné práce

V této sekci menu naleznete:

  1. Pravidla pro plnění předmětu "Písemná práce" v bakalářském studiu religionistiky.
  2. Základní informace k diplomovým pracem v bakalářském a magisterském studiu, včetně informací o zádávání prací a o formálních náležitostech prací.
  3. Kritéria hodnocení závěrečných prací v bakalářském a magisterském studiu na oboru religionistika