Pramenný jazyk v bakalářském studiu

 

Pramenný jazyk je v typickém případě některý z klasických či orientálních jazyků. V případě orientálních jazyků se může jednat i o jazyky moderní (hindština, tibetština apod.). ÚFaR standardně zajišťuje výuku starořečtiny, hebrejštiny a sanskrtu. V Jazykovém centru lze bez problémů absolvovat i latinu (viz níže). Vedle toho mohou studenti využívat též kursů vyučovaných na jiných ústavech, je však třeba se dohodnout s Radkem Chlupem, který daný kurs musí nastavit do skupin Pramenný jazyk I-II v SIS. Pramenný jazyk II musí být vždy naplňován týmž jazykem jako Pramenný jazyk I.
 

Pravidla pro absolvování latiny na Jazykovém centru FF UK v rámci předmětu Pramenný jazyk I–II


Jazykové centrum v současnosti nabízí následující kursy latiny:

 1. Latina I–III = třísemestrální kurs zakončený zápočty v hodnotě 2 kreditů
 2. FOJK = jednosemestrální latinská četba zakončená zápočtem v hodnotě 2 kreditů

Kromě toho lze na jazykovém centru získat 2 atesty nezávislé na absolvování kursů:

 1. Latina - zkouška ZK– (ASZLJ0002) za 4 kredity = zkouška ze znalostí z Latiny I–III
 2. Latina - zkouška ZK+ (ASZLJ0001) za 6 kreditů = závěrečná zkouška po absolvování Latiny I-III a FOJKu

Tyto kursy odpovídají religionistickému předmětu Pramenný jazyk I–II následovně:

 • Pramenný jazyk I (první zápočet za 3 kredity) = Latina - zkouška ZK– (4 kredity)
   
 • Pramenný jazyk I (druhý zápočet za 3 kredity) = zápočet z FOJKu (2 kredity)
   
 • Pramenný jazyk II (závěrečná zkouška z 6 kreditů) = Latina - zkouška ZK+ (6 kreditů)

Skutečnost, že v prvním případě dostanete místo předepsaného zápočtu zkoušku, nijak nevadí, neboť silnější atest má vždy zároveň platnost i slabšího atestu. Stejně tak nevadí, že reálně budete schopni všechny atesty získat až ve druhém roce studia.

Alternativně lze Pramenný jazyk I–II absolvovat též kursy Latina I–IV (AGRV00068, AGRV00069, AGR600003, AGR600004), které jsou pro studenty řecké antické filologie vyučovány na Ústavu řeckých a latinských studií. Tyto kurzy jsou čtyřhodinové, a jsou proto hodné především pro ty z Vás, kteří se chtějí latinsky naučit opravdu dobře.