Pramenný jazyk v bakalářském studiu

 

Pramenný jazyk je v typickém případě některý z klasických či orientálních jazyků. V případě orientálních jazyků se může jednat i o jazyky moderní (hindština, tibetština apod.). ÚFaR standardně zajišťuje výuku starořečtiny, hebrejštiny a sanskrtu. V Jazykovém centru lze bez problémů absolvovat i latinu (viz níže). Vedle toho mohou studenti využívat též kursů vyučovaných na jiných ústavech, je však třeba se dohodnout s Radkem Chlupem, který daný kurs musí nastavit do skupin Pramenný jazyk I-II v SIS. Pramenný jazyk II musí být vždy naplňován týmž jazykem jako Pramenný jazyk I.
 

Pravidla pro absolvování latiny na Jazykovém centru FF UK v rámci předmětu Pramenný jazyk I–II


Jazykové centrum v současnosti nabízí následující kursy latiny:

 1. Latina I–III = třísemestrální kurs zakončený zápočty v hodnotě 2 kreditů
 2. FOJK = jednosemestrální latinská četba zakončená zápočtem v hodnotě 2 kreditů

Kromě toho lze na jazykovém centru získat 2 atesty nezávislé na absolvování kursů:

 1. Latina - zkouška ZK– (ASZLJ0002) za 4 kredity = zkouška ze znalostí z Latiny I–III
 2. Latina - zkouška ZK+ (ASZLJ0001) za 6 kreditů = závěrečná zkouška po absolvování Latiny I-III a FOJKu

Tyto kursy odpovídají religionistickému předmětu Pramenný jazyk I–II následovně:

 • Pramenný jazyk I (první zápočet za 3 kredity) = Latina - zkouška ZK– (4 kredity)
   
 • Pramenný jazyk I (druhý zápočet za 3 kredity) = zápočet z FOJKu (2 kredity)
   
 • Pramenný jazyk II (závěrečná zkouška z 6 kreditů) = Latina - zkouška ZK+ (6 kreditů)

Skutečnost, že v prvním případě dostanete místo předepsaného zápočtu zkoušku, nijak nevadí, neboť silnější atest má vždy zároveň platnost i slabšího atestu. Stejně tak nevadí, že reálně budete schopni všechny atesty získat až ve druhém roce studia. Pouze si dejte pozor, abyste nejprve skládali ZK–, a teprve pak ZK+. ZK– má totiž ZK+ nastavenou v neslučitelnosti: kdo už udělal ZK+, nemůže už dělat ZK–, ale naopak to jde (kdo udělá ZK–, může pak v latině pokračovat dál a udělat si i ZK+.

Alternativně lze Pramenný jazyk I–II absolvovat též kursy Latina I–IV (AGRV00068, AGRV00069, AGR600003, AGR600004), které jsou pro studenty řecké antické filologie vyučovány na Ústavu řeckých a latinských studií. Tyto kurzy jsou čtyřhodinové, a jsou proto hodné především pro ty z Vás, kteří se chtějí latinsky naučit opravdu dobře.