Současná kontinentální filosofie II

Zkoušku ze Současné kontinentální filosofie II (dříve Fenomenologická filosofie) lze složit pouze na základě písemné práce. Téma písemné práce předem konzultujtevyučujícím kurzu Současná kontinentální filosofie I. Předepsaný rozsah písemné práce je 4 000 slov; téma písemné práce nemusí odpovídat tématu aktuálního kurzu, avšak musí být jednoznačně zařaditelné do oblasti současné kontinentální filosofie.