Státní závěrečné zkoušky pro obor religionistika

Na této stránce naleznete informace o státní závěrečné zkoušce ve všech typech studia: ve studiu bakalářském, v magisterském i v doktorském.

Informace o dílčích zkouškách z jednotlivých předmětů naleznete vždy na příslušné stránce daného předmětu ve studijním informačním systému.

Pravidla pro skládání všech typů zkoušek (ať už průběžných či závěrečných) naleznete vždy v aktuálním Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK na fakultní stránce se studijními předpisy.