Studijní plány

Pro aktuálně nastupující studenty platí tyto studijní plány:

Někteří dříve nastoupivší studenti však studují podle starších plánů:

Změny plánů

V září 2016 byly v rámci reformy společného základu se zpětnou platností provedeny následující změna v plánech bakalářské religionistiky

 • Byl zrušen povinný tělocvik.
 • U druhého cizího jazyka byla úroveň snížena z B2– na akademické čtení.

V září 2015 byla se zpětnou platností provedena následující změna v plánech bakalářské religionistiky

 • Předmět Úvod do dějin náboženství (Zk 2/– 2/– 6 kr.) byl rozdělen na předměty Úvod do dějin archaických náboženství (2/– 4 kr.) a Úvod do dějin současných náboženství (2/– 4 kr.).

V září 2013 byly se zpětnou platností provedeny následující změny v plánech bakalářské religionistiky

 • V rámci skupin PVP Náboženské tradice I a Metody a tradice II byl Buddhismus vyňat z podskupiny Indická nábožeství a přesunut do nově založené podskupiny Buddhismus a náboženství Dálného východu.
 • Podskupina Jiné náboženské tradice  byla vyňata ze skupiny PVP Náboženské tradice I a přesunuta do skupiny Metody a tradice II (v plánu pro Bc2 již Jiné náboženské tradice nefigurují).
 • Předmět Písemná práce II byl zaveden jako prerekvizita pro zápis předmětu Bakalářský seminář.
 • V BZK pro Bc2 byly tematické okruhy Dějiny současných náboženství a Dějiny starověkých náboženství sloučeny do jednoho okruhu Dějiny náboženství, stejně jako tomu je v BZK pro Bc1.

V září 2012 byly s platností od ak. roku 12/13 provedeny následující změny v plánech bakalářské religionistiky

 • Předmět Úvod do religionistiky změnil název na Úvod do religionistiky I, rozsah z 2/- na -/2 a kredity ze 3 kr. na 6 kr.
 • Předmět Seminář k úvodu do religionistiky změnil název na Úvod do religionistiky II a kredity ze 3 kr. na 6 kr. (V tomto případě byly kredity navýšeny i zpětně všem studentům, kteří předmět splnili v minulých letech.)

K 21. září 2011 byly se zpětnou platností provedeny následující změny v plánu jednooborové bakalářské religionistiky

 • PVP Skeletový seminář z filosofie byl sloučen s PVP Filosofický seminář, celkové kredity i rozsah zůstaly nezměněny. Studenti tak od nynějška plní jen 4 libovolné semináře z nabídky filosofické sekce ÚFaR bez ohledu na to, zda jsou skeletové.
 • V PVP Náboženské tradice I byla do nabídky přidána osmá skupina Jiné náboženské tradice I. Zařazeny do ní byly kursy Egyptské náboženství, Náboženství Mayů a Úvod do náboženství Mezoameriky.