Základní informace o studiu

Na těchto stránkách naleznete informace o studiu oborů filosofie a religionistika
Informace o studiu filosofie pro studenty ostatních oborů hledejte pod záložkou "neoborové studium". Zde je odkaz na program celoživotního vzdělávání.
 

Pod položkou FILOSOFIE najdete mimo jiné:

 

Pod položkou RELIGIONISTIKA naleznete analogické informace týkající se studia tohoto oboru. 

Studijní obory filosofie a religionistika spadají podle oficiálního třídění do studijního programu "filozofie".

Některé další důležité odkazy na informace o studiu na fakultní stránkách: