Filosofie pro neoborové bakaláře

Kurzy filosofie, které najdete v tomto rozvrhu, jsou určeny pouze pro studenty denního studia. Atest z filosofie ve společném základu je možno získat v rámci kteréhokoli z uvedených kursů. Studenti kombinovaného studia si zapisují v SIS předmět ASZFS0007 Filosofie (test pro kombinované studium).

ZÁPIS:

Upozorňujeme, že je možné si v SIS zapsat pouze JEDEN libovolný kurs z nabídky předmětů v rámci filosofie ve společném základu. 

ATESTACE:

Zápis ke zkoušce bude umožněn pouze studentům zapsaným v daném kursu a provádí se elektronicky. Student, který není řádně zapsán (termín podmínečný zápis v SIS po uzavření zápisu předmětů znamená, že student do kursu zapsán není a nebude) do zvoleného kursu, se tedy v rámci tohoto kursu nemůže přihlásit k atestaci. Podmínky atestu stanovuje vyučující. 

KONZULTACE:

Konzultační hodiny vyučujících z Ústavu filosofie a religionistiky najdete zde.
Konzultační hodiny vyučujících z oboru estetiky (T. Kulka) najdete na webových stránkách Katedry estetiky.
Konzultace vyučujících z Ústavu české literatury a literární vědy (J. Vojvodík) najdete zde.

ALTERNATIVA

Atestaci lze získat také bez absolvování výuky v rámci Společného základu, a to výhradně v těchto případech:

Studenti kombinovaného studia skládají zkoušku písemnou formou bez povinnosti navštěvovat vypsané kursy a to na základě předepsané studijní literatury.

Studenti všech ročníků mohou příslušnou atestaci získat také na základě absolvování dvou semestrů z nabídky filosofických kursů Ústavu filosofie a religionistiky, vždy však pouze podohodě s vyučujícím na začátku semestru a na základě podmínek, které jim tento vyučující stanoví.

Vedení ÚFaR může uznat jako atestaci z FILOSOFIE ve společném základu též atestaci z jiného vysokoškolského studia na základě písemné žádosti. Je třeba doložit, že šlo o dvousemestrální kurs z oboru filozofie zakončený zkouškou, která není starší deseti let a která byla hodnocena "výborně" nebo "velmi dobře". Studenti, kteří žádají o uznání zkoušky se elektronicky nezapisují.