Co by si měl uchazeč promyslet

 

Zda nechce filosofii studovat s dalším oborem, což vřele doporučujeme. Filosofie sama nijak neomezuje spektrum oborů, s nimiž je možno kombinovat. Pokud taková omezení existují, jsou dána tím, že některé obory nemají dvouoborové studium akreditováno a neotevírají ho. 

Jaký program si zvolí:

  • tříleté dvouoborové bakalářské studium;
  • tříleté jednooborové bakalářské studium;
  • navazující magisterské studium jednooborové;
  • navazující magisterské studium dvouoborové.

Podrobné informace Vám můžeme poskytnou na dni otevřených dveří.

Zájemci o studium ovšem nemusí čekat na den otevřených dveří, případně litovat, že jej propásli. Dveře jsou pro ně otevřené celý rok, neboť přednášky ÚFaRu jsou veřejné, a po dohodě s konkrétním vyučujícím se mohou účastnit i seminářů. Bez rozpaků se mohou obrátit na poradce pro studijní záležitosti Jana Palkosku, který má na starosti i přijímací zkoušky.

Šance na přijetí není malá. Je sice pravda, že počet zájemců značně převyšuje počet přijatých uchazečů. Na základě mnohaleté zkušenosti však můžeme říci, že Ti, kteří mají o obor skutečný zájem a na přijímací zkoušky se dobře a soustavně připravují, nemají s přijetím problémy.

Je rovněž dobré prohlédnout si studijní plány jednotlivých studijních programů (bakalářského a magisterského studia) a poté se podívat v rozvrhu na jeho konkrétní naplň. Je třeba zdůraznit, že nabídka kurzů, které si studenti zapisují do svého plánu, se každý rok mění a je velmi pestrá. Navíc mají studenti značnou svobodu ve volbě kurzů, z nichž si svůj plán sestaví.