Etika na ÚFaRu

 

Etika se již po staletí snaží zodpovědět, či alespoň objasnit otázku: „Jak se má žít?“. V rámci výuky se na ÚFARu snažíme postihnout všechny tři hlavní etické oblasti: (a) metaetiku, aneb zkoumání o povaze hodnot a hodnotových soudů, (b) etiku, tj. podstatné pokusy o zodpovězení výše položené otázky „Jak se má žít?“ a konečně (c) etiku aplikovanou na konkrétní bioetické, společenské či environmentální problémy. Jelikož si uvědomujeme historickou podmíněnost soudobých teorií, ve svém výzkumu a výuce se zabýváme též dějinami etiky a praktické filosofie.

Z primární literatury vám doporučujeme nahlédnout do:

  • Platón, Gorgiás
  • Aristotelés, Etika Nikomachova
  • Kant, Základy metafyziky mravů (jsou předepsané i k přijímacím zkouškám)
  • Mill, Utilitarianismus

Ze sekundární literatury a úvodů můžete prostudovat:

  • Ricken, F., Obecná etika (1995)
  • Spaemann, R., Základní mravní pojmy a postoje (1995)
  • Sokol, J., Etika a život (2010)

Etikou a politickou filosofií se na ÚFARu zabývá Štěpán ŠpinkaJakub JinekJakub Jirsa a patří mezi oblasti zájmu i dalších vyučujících (Karel TheinJames HillVáclav NěmecJakub Čapek).