FILOSOFIE

Proč studovat filosofii:

Filosofie se vyznačuje zásadní otevřeností: je to tázání, které si vybírá témata a vytváří metody, ale uchovává si přitom zásadní možnost zaujetí odstupu. Filosof je člověk, který poznal, že možnost odstupu - ať už ji nazýváme teorie, reflexe či kritika - má mimořádný životní význam.

V situaci, kdy lidé až příliš obdivně vzhlížejí k výkonům vědy a techniky, kdy sdělovací prostředky až příliš bezmyšlenkovitě přejímají rozličné diagnózy stavu současného světa, může být filosofie jako schopnost odstupu osvobozujícím aktem, který potřebuje každý z nás.

Když si tedy spolu s klasiky filosofie - ať již jde o Platóna, Kanta či jiného velkého myslitele - klademe odvěké otázky, jako například "co je poznání a věda?" nebo "co je dobro?", neobracíme se jenom do dějin: snažíme se žít přítomností, ale nenechat se přitom pohltit samozřejmým sebechápáním člověka v současné společnosti.

 

Oficiální informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studijního programu oboru Filosofie:

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/filozofie/

Oficiální informace o přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studijního programu oboru Filosofie:

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/filozofie_nmgr/

 

Podrobné informace o přijímacích zkouškách na stránkách ÚFaR:

Bakalářské studium:

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

Navazující magisterské studium:

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia-filosofie

Doktorské studium:

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-doktorskeho-studia-filosofie

 

Proč studovat filosofii právě na FF UK?

Jeden důvod z mnohých: Podle hodnocení QS World University Rankings se obor filozofie na UK opakovaně umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-151 místo (podle roku hodnocení) - před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí.

 

Další informace o studiu a dalším dění na našem ústavu naleznete pod odkazy v levém menu.

Rádi Vám odpovíme Vaše případné dotazy. V případě bakalářského a navazujícího magisterského studia se s nimi neváhejte obracet na garanta přijímacího řízení oboru filosofie na našem ústavu, doc. Štěpána Špinku (stepan.spinka [at] ff.cuni.cz). V případě doktorského studia se, prosíme, oracejte na předsedu oborové rady doc. Jamese Hilla (james.hill [at] ff.cuni.cz).