FILOSOFIE

Filosofie se vyznačuje zásadní otevřeností: je to tázání, které si vybírá témata a vytváří metody, ale uchovává si přitom zásadní možnost zaujetí odstupu. Filosof je člověk, který poznal, že možnost odstupu - ať už ji nazýváme teorie, reflexe či kritika - má mimořádný životní význam.

V situaci, kdy lidé až příliš obdivně vzhlížejí k výkonům vědy a techniky, kdy sdělovací prostředky až příliš bezmyšlenkovitě přejímají rozličné diagnózy stavu současného světa, může být filosofie jako schopnost odstupu osvobozujícím aktem, který potřebuje každý z nás.

Když si tedy spolu s klasiky filosofie - ať již jde o Platóna, Kanta či jiného velkého myslitele - klademe odvěké otázky, jako například "co je poznání a věda?" nebo "co je dobro?", neobracíme se jenom do dějin: snažíme se žít přítomností, ale nenechat se přitom pohltit samozřejmým sebechápáním člověka v současné společnosti.

V horním levém menu můžete zvolit, o čem chcete být informováni.

 

Podle hodnocení QS World University Rankings se obor filozofie na UK opakovaně umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-151 místo (podle roku hodnocení) - před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí.