Náš ústav

 

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Vyučují zde mezinárodně uznávaní odborníci, kteří studenty v úvodních letech studia zasvětí do umění myšlenkové práce a s pokročilými studenty pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně.

Prosím vyberte, zda máte zájem o obor FILOSOFIE nebo RELIGIONISTIKA

V sekci pro religionistiku ovšem naleznete pouze podrobné informace o magisterském navazujícím studiu religionistiky a o doktorském studiu religionistiky. Máte-li naopak zájem o bakalářské studium religionistiky, navštivte naše speciální stránky pro uchazeče religionistika.ff.cuni.cz.

----------------------------

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ÚFAR

Pro zájemce o studium filosofie a religionistiky na FF UK jsme připravili dvoudenní workshop zaměřený na interpretaci a překlad odborných textů, který vychází z požadavků kladených na uchazeče u písemné části přijímací zkoušky.

Cíle workshopu:

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni

  • lépe shrnout hlavní myšlenky textu
  • analyzovat jeho argumentační strukturu
  • vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
  • lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu.

Program:

1. setkání: Účastníci si ve třech blocích vyzkouší  (a) detailní analýzu textu zahrnující práci s pojmy, rozbor argumentace i celkové shrnutí obsahu a struktury odborného textu; (b) krátký překlad odborného textu a seznámí se se zásadami pro správnou interpretaci a překlad. Práce bude během prvního setkání probíhat v cca 6člených skupinách.

Texty pro práci budou vycházet z textů vybraných pro přijímací zkoušky v minulých letech.

Do příštího setkání účastníci doma samostatně vypracují interpretaci a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek a napíší stručnou anotaci vybrané kapitoly z povinné literatury.

2. setkání: Na druhém setkání se (a) budeme věnovat rozboru interpretací a překladu ve skupinách i individuálně, (b) ve skupinách prodiskutujeme anotaci zpracovaných kapitol četby. Na závěr se (c) budeme stručně věnovat ústnímu kolu přijímacích zkoušek.

Termín:  2. a 23. 3 2019 (v případě velkého zájmu bude workshop probíhat ve dvou bězích, druhý běh v termínu 3. a 24. 3.), vždy od 10 do 17 hodin na ÚFaR (hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 2).

Vyplněnou přihlášku pošlete oskenovanou mailem Petře Šebešové do 22. 2. 2019.

Předpokládaný počet účastníků je cca 30 pro jeden běh kurzu.

Cena: 1000 Kč vč. DPH

Lektory kurzu jsou vyučující didaktiky a absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. Štěpán Špinka.