Náš ústav

 

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Vyučují zde mezinárodně uznávaní odborníci, kteří studenty v úvodních letech studia zasvětí do umění myšlenkové práce a s pokročilými studenty pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně.

Prosím vyberte, zda máte zájem o obor FILOSOFIE nebo RELIGIONISTIKA

V sekci pro religionistiku ovšem naleznete pouze podrobné informace o magisterském navazujícím studiu religionistiky a o doktorském studiu religionistiky. Máte-li naopak zájem o bakalářské studium religionistiky, navštivte naše speciální stránky pro uchazeče religionistika.ff.cuni.cz.

----------------------------

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ÚFAR

Pro zájemce o studium filosofie a religionistiky na FF UK připravujeme i letos dvoudenní workshop zaměřený na interpretaci a překlad odborných textů, který vychází z požadavků kladených na uchazeče u písemné části přijímací zkoušky.

Termín: 7. a 28. 3. 2020 (v případě většího počtu zájemců i 8. a 29.3.)

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím do 20. 2. 2020 na tento email (stačí sken či foto), případně ji můžete odevzdat či poslat poštou na sekretariát ÚFaRu.

Cíle workshopu:

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni

  • lépe shrnout hlavní myšlenky textu
  • analyzovat jeho argumentační strukturu
  • vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
  • lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu.

Program:

1. setkání: Účastníci si ve třech blocích vyzkouší  (a) detailní analýzu textu zahrnující práci s pojmy, rozbor argumentace i celkové shrnutí obsahu a struktury odborného textu; (b) krátký překlad odborného textu a seznámí se se zásadami pro správnou interpretaci a překlad. Práce bude během prvního setkání probíhat v cca 6člených skupinách.

Texty pro práci budou vycházet z textů vybraných pro přijímací zkoušky v minulých letech.

Do příštího setkání účastníci doma samostatně vypracují interpretaci a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek a napíší stručnou anotaci vybrané kapitoly z povinné literatury.

2. setkání: Na druhém setkání se (a) budeme věnovat rozboru interpretací a překladu ve skupinách i individuálně, (b) ve skupinách prodiskutujeme anotaci zpracovaných kapitol četby. Na závěr se (c) budeme stručně věnovat ústnímu kolu přijímacích zkoušek.

Termín:  dvě soboty v únoru a/či březnu (bude upřesněno v průběhu podzimu)

Předpokládaný počet účastníků je cca 30 pro jeden běh kurzu.

Cena: 1000 Kč vč. DPH

Lektory kurzu jsou vyučující didaktiky a absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. Štěpán Špinka.