Náš ústav

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Vyučují zde mezinárodně uznávaní odborníci, kteří studenty v úvodních letech studia zasvětí do umění myšlenkové práce a s pokročilými studenty pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně.

Prosím vyberte, zda máte zájem o obor FILOSOFIE nebo RELIGIONISTIKA

V sekci pro religionistiku ovšem naleznete pouze podrobné informace o magisterském navazujícím studiu religionistiky a o doktorském studiu religionistiky. Máte-li naopak zájem o bakalářské studium religionistiky, navštivte naše speciální stránky pro uchazeče religionistika.ff.cuni.cz.

 

Chcete se hlásit ke studiu filosofie či religionistiky? Můžeme vám s tím pomoci. Studentky a studenti ÚFaR připravili dvoudenní workshop zaměřený na interpretaci a překlad filosofických textů.

Kapacita workshopu je v současné době naplněna. Nový termín zatím není stanoven.

Workshop se koná v sobotu 25.2. a 11. 3. od 10 do 17 hodin na FF. První den si účastníci vyzkoušejí pod vedením studentů různé interpretační dovednosti a krátký překlad textu, na druhé setkání zpracují samostatně vlastní interpretaci a překlad, které potom budou společně rozebrány. Účast na workshopu je zdarma, kapacita je omezená. Hlásit se je možné do 15. 2. Přihláška a podrobnější informace jsou k dispozici zde. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Petru Šebešovou. Na organizaci a propagaci workshopu se podílí spolek studentek a studentů ÚFaR Praxis.