Politická filosofie na ÚFARu

 

Politickou filosofii najdete jak v knihách, tak v reálném životě, ve skutečné politice. Na ÚFARu studujeme politickou filosofii na základě klasických autorů jako je Platón, Aristotelés, Marsilius z Padovy, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau a další. Historická studia jsou v našich přednáškách úzce provázána se systematickým představováním problémů politické filosofie: společenská smlouva, demokracie, povaha práva, politický závazek … Jsme přesvědčeni, že tyto teoretické základy umožní lepší a kritické sledování skutečné politiky a společenského života. Základem politiky i politické filosofie je totiž argument. A právě naučit se argumentovat o věcech politických je základním cílem našich kurzů.

Z primární literatury doporučujeme:

  • Platón, Ústava
  • Rousseau, O společenské smlouvě
  • Locke, Druhé pojednání o vládě
  • Hobbes, Leviathan

Z úvodů do politické filosofie můžete prostudovat

  • Swift, A., Politická filosofie (2005)

Anebo poněkud odbornější

  • Kis, J., Současná politická filosofie (1997)

Etikou a politickou filosofií se na ÚFARu zabývá Štěpán Špinka, Jakub Jinek, Jakub Jirsa a patří mezi oblasti zájmu i dalších vyučujících (Karel Thein, James Hill, Václav Němec, Jakub Čapek).