Přijímací řízení do magisterského studia filosofie

Jednokolová ústní přijímací zkouška se letos koná dne 14. 6. 2018.

Veškeré další informace týkající se podoby a podmínek přijímací zkoušky naleznete zde.