Aktuality a oznámení

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19 určená na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. Další podrobnosti naleznete zde.

Otevírací doba knihovny v LS 2017/2018.

Srdečně blahopřejeme Jindřichu Karáskovi ke knize Schellingova metafyzika přírody.

Kurs dr. MATĚJČKOVÉ Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna začíná až od 1. března.

Kursy dr. ZEMÁNKA začínají až v týdnu od 26. 2.

Seminář prof. HALÍKA Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře začíná 28. 2.

Ondřej Švec ruší v pondělí 19. 2. své konzultační hodiny. Náhradní termín lze dohodnout emailem.

Semináře "Rozum a myšlení podle Aristotela" a "Platónův Theaitétos: co je to vědění?" začínají až od 26., resp. 27. února (a trvají do 21., resp. 22. května).

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2018/2019. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15h v místnosti 220. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Dr. Palkoska ruší své konzultace ve čtvrtek 15. 2. V naléhavých případech pište prosím e-mail.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Jakub Jirsa ruší konzultace 15.2.; náhradní konzultace jsou ve středu 14.2. od 10 do 11. Samozřejmě se lze na konzultacích dohodnout emailem.

Sekretariát ÚFAR bude v týdnu od 12. 2. uzavřen.

Konzultace doc. Kolmana začínají v pondělí 12. 2. až od 14:45.