Aktuality a oznámení

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vám touto cestou vyjádřili plnou podporu ve vašem úsilí dostát nejen svým studijním povinnostem, ale všem specifickým nárokům, které na každého situace pandemie klade. Uvědomujeme si, že se musíte vyrovnávat s mnohem komplexnějšími změnami, než je změna v režimu výuky, a že tyto změny mohou mít podstatný dopad na možnost věnovat se distančnímu studiu v takové míře, v jaké je od vás očekáváno. Mnozí z vás například věnují podstatnou část svého času dobrovolným aktivitám, někteří mohou mít potíže související s návratem ze studijního pobytu, jiní zas technické problémy komplikující možnost účastnit se online výuky apod. Proto prosíme, abyste se s jakýmikoli potížemi ať technického, nebo studijního rázu obraceli na naši katedru, nejlépe na paní sekretářku, Mgr. Evu Mokrejšovou (Eva.Mokrejšová@ff.cuni.cz), na oborové studijní poradce, vedení katedry či na jednotlivé vyučující. S problémy při shánění literatury pak neváhejte oslovovat knihovnici Kláru Choulíkovou (Klara.Choulikova@ff.cuni.cz). Za každý váš podnět jsme vděční a budeme se ze všech sil snažit vyjít vám vstříc.

Přejeme sílu, otevřenou mysl a odvahu do nových výzev

Váš ÚFaR

Vzhledem k současné situaci byl prodloužen termín pro podávání přihlášek do navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UK do 15. dubna 2020

Po dobu mimořádných opatření je výuka na ÚFAR zajištěna od 16. 3. distanční formou. Další informace zde

Konzultační hodiny R. Roreitnera ve čtvrtek 12.3. odpadají. Náhradní termín je možné domluvit e-mailem.

Ve čtvrtek 12. března ruší dr. Válová konzultační hodiny. Náhradní termín konzultací lze dohodnout e-mailem.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a MZČR je výuka na vysokých školách od středy 11. 3. ZRUŠENA do odvolání.

Výuka dr. Glombíčka se dnes (10. 3.) ze zdravotních důvodů ruší.

Čtvrteční (12. 3.) přednáška dr. Martina Kleina musela být bohužel zrušena. Děkujeme za pochopení.

Sekretariát UFAR bude v týdnu od 9. 3. z důvodu nemoci uzavřen.

Ústav asijských studií srdečně zve všechny zájemce na dvě přednášky dr. Heleen De Jonckheere (5. 3 a 12. 3. od 15.50), které budou koncipovány jako úvod do náboženské tradice džinismu.

Ve čtvrtek 27. února odpadají konzultační hodiny dr. Válové. Výuka se koná.

Dne 26. února odpadá četba ke kurzu "Pravda a řeč" (15h50-17h25). Koná se pouze přednáška (12h30-14h05).

Ve čtvrtek 27. února odpadá výuka a konzultace R. Roreitnera.

Prof. Pavel Kouba byl jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy