Aktuality a oznámení

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2017/2018. Konkurz se bude konat ve středu 22. 3. 2016 od 12h v místnosti 220.

Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2016.

Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde a zde.

Konzultace Ondřeje Švece dne 27. 2. odpadají. Náhradní termín lze domluvit emailem.

Doktorský seminář doc. Špinky k antické filosofii se koná každou lichou středu od 17.30. Program setkání je zde. 

Ústav řeckých a latinských studií a Ústav filosofie a religionistiky FF UK Vás srdečně zvou na přednášku, kterou prosloví Prof. David Konstan (NYU) na téma: Remorse-The Origins of a Moral Idea. Čas: 23.3.2017 v 14:10; místo: místnost 217, FF UK, Nám. Jana Palacha 2.

Bakalářská verze kurzu dr. Matějčkové Hegelova filosofie dějin se koná v úterý od 17.30 v místností 218. Zájemci si zapíší kurz AFSV00280 Úvod do Hegelovy filosofie dějin.

Knihovna bude v sobotu 4. 3. výjimečně otevřenaod 14,00. Děkujeme za pochopení.

Kursy a konzultace M. Zemánka začínají v týdnu od 27. 2.

Ve čtvrtek 23. 2. odpadají konzultační hodiny prof. THEINA. Výuka se koná.

Program Filosofického semináře na nový semestr: 9. 3. 2017 – James Hill: Berkeleyho filosofie ducha; 30. 3. 2017 - Radek Chlup: Jak rozumět polyteistickým bohům; 20. 4. 2017 - Pavel Kouba: Řeč a zjevnost; 11. 5. 2017 – Karel Thein: Aristotelův člověk: srdce, krev a myšlení.

Prof. PETŘÍČEK ruší dnes (20. 2.) konzultační hodiny. Výuka se koná.

Kursy dr. Válové a dr. Punčocháře začínají až v týdnu od 27. 2.

Archiv Jana Patočky ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda pořádá pravidelný interpretační seminář – komentovanou četbu děl Jana Patočky a souvisejících textů každý čtvrtek od 23. 2. v 13.30 v seminární místnosti CTS (Husova 4, 3. patro).

Otevírací doba knihovny v LS 2016/2017 zde.

Srdečně blahopřejeme Janu Palkoskovi k vydání monografie The a priori in the Thought of Descartes.