Aktuality a oznámení

Právě vyšla kniha La teoria della conoscenza di Francisco Macedo. Autorce Anně Tropii srdečně blahopřejeme!

Knihovny na Filozofické fakultě UK obnovují 13. 1. 2021 výpůjční služby v omezeném režimu. Více informací zde

Ústav filosofie a religionistiky zve všechny uchazeče o studium filosofie a religionistiky na "Den otevřených dveří", který se tento rok uskutečnění pouze on-line dne 16. 1. 2021 (filosofie od 11,00, religionistika od 12,00; místnost 5).  Informace i přístup do on-line virtuálních místností naleznete zde. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

Další informace o možnostech studia na našem ústavu naleznete v záložce "pro uchazeče" na hlavní stránce.

Ve středu 6. 1. se koná prostřednictvím platformy Zoom doktorandská interdisciplinární konference Bolest. Přístupové údaje na adrese konference.udu2020@email.cz.

V pondělí 11. ledna 2021 ve 14:00 SEČ se prostřednictvím platformy zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94892522737) uskuteční další, v pořadí již 5. workshop HIPu, tentokráte věnovaný Hegelovu zvolání “Já jsem boj”. Vystoupí Alice Koubová, Eva Voldřichová-Beránková, Tereza Matějčková a Vojtěch Kolman.

Byly vypsány termíny ke skeletové zkoušce Filosofie 19. a 20. století II (14. 1., 28. 1. a 4. 2., vždy od 10h00, místnost 225V). Zkouška se koná prezenční formou. V odůvodněných případech je možné zkoušku skládat distančně (žádosti o distanční zkoušku pište mailem na adresu: jakub.capek@ff.cuni.cz).

Všechny knihovny FF UK jsou z důvodu vládních nařízení opět až do odvolání uzavřené. Více informací zde

Obhajoba disertační práce Mgr. Milana Soutora  s názvem „The Theory of Descriptions. Bertrand Russell´s Road Toward Ontological Austerity“ se koná v pátek 18.12. od 16:00 zde: https://bit.ly/3mvsIIj . Prosíme případné účastníky z řad veřejnosti, aby se dopředu přihlásili Jakubovi Jirsovi. V případě problémů s připojením kontaktujte Martina Hundáka z LVT.

V nakladatelství Argo vyšla Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce od Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Srdečně blahopřejeme Anně Tropia a Danielovi De Santis k získání projektu GA ČR "Intencionalita a lidská osoba ve středověké filosofii a fenomenologii".

Jan Patocka Junior Fellowships (Institute for Human Sciences in Vienna) call for applications. Deadline: January 31, 2021. The Fellowships are open to all candidates from the Humanities and Social Sciences.

BZK z oboru Filozofie se budou konat 5. 2. 2021. Závaznou přihlášku v SIS je třeba odevzdat do 8. 12. 2020, kontrola studijních povinností je stanovena na 20. 1. 2021. Pokud potřebujete z pádných důvodů konat zkoušky distančně, obraťte se prosím na garanta BZK doc. Němce. Další informace zde.

BZK/SZZK z religionistiky se budou konat 5. 2. 2021. Závaznou přihlášku v SIS je třeba odevzdat do 8. 12. 2020, kontrola studijních povinností je stanovena pro BZK na 13. 1. 2021, pro SZZK na 5. 1. 2021. Práci je třeba odevzdat do 4. 1.. Pokud potřebujete z pádných důvodů konat zkoušky distančně, obraťte se na Radka Chlupa.

SZZK z oboru Filozofie se budou konat 5. 2. 2021. Závaznou přihlášku v SIS je třeba odevzdat do 8. 12. 2020, kontrola studijních povinností je stanovena na 13. 1. 2021. Pokud potřebujete z pádných důvodů konat zkoušky distančně, obraťte se prosím na garanta SZZK doc. Karáska. Další informace zde.