Aktuality a oznámení

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 26. 6. na středu 27. 6. od 15.00 do 16.30.

Dr. NĚMEC přesouvá své konzultační hodiny ze středy 27. 6. na čtvrtek 28. 6. od 15.00.

Martin Ritter přesouvá své konzultace ze středy 27.6. na pondělí 25.6. od 13,30 do 14,30. Jiný termín lze domluvit emailem. 

Robert Roreitner přesouvá konzultační hodiny z pondělí 25. června na čtvrtek 28.června od 9 do 10 hodin. Jiný termín je možné domluvit e-mailem.

Letní otevírací doba Knihovny ÚFaR zde. Většina ostatních knihoven FF UK bude po celé léto z důvodu rekonstrukce uzavřena. Krásné prázdniny!

Dr. Ondřej Švec posouvá své konzultační hodiny dne 25. 6. na 11h30 až 12h30 z důvodu účasti u státní doktorské zkoušky.

Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK hodnocených v roce 2018 se umístily knihy Jiřího DyndyJamese Hilla a Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Bylo vyhlášeno CFP na konferenci Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature, kterou pořádá Katedra filozofie FF UP v Olomouci 18. a 19. října 2018.

Děkan FFUK vyhlásil výsledky výběrového řízení na dvě místa akademických pracovníků na ÚFaRu. V konkurzu o místo se zaměřením na středověkou filosofii uspěla Anna Tropia. V konkurzu o místo zaměřené na moderní kontinentální filosofii uspěl Daniele De Santis. Těšíme se na oba nové kolegy! Chystáme nástup k 1. říjnu 2018.

Studovna bude dnes, 20. 6., otevřena pouze do 18,00. Děkujeme za pochopení.

Martin Ritter posouvá své konzultace ve středu 20.6. na 9,15-10,15 hod. 

Prof. THEIN ruší konzultační hodiny ve čtvrtek 21. 6. a přesouvá z 28. 6. na úterý 26. 6. od 14 do 15. 

Srdečně zveme na letní konferenci Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, která se uskuteční v pondělí 18. 6. od 9:15 na ETF. Program zde.

Robert Roreitner 18.6. nekonzultuje (konference UNCE). Náhradní termín je možné domluvit e-mailem.