Aktuality a oznámení

Františce Jirousové vyšla v nakladatelství Malvern kniha Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin, kterou v roce 2017 obhájila jako dizertaci na ÚFaR. Autorce srdečně blahopřejeme!

SZZK z filosofie se budou konat 14. a 15. 6. Termín pro přihlášení je do 11. 5., pro uzavření povinností do 2. 6., pro odevzdání diplomové práce do 17. 5. Další informace zde.

BZK z filosofie se budou konat 22. a 23. 6. Termín pro přihlášení je do 11. 5., pro uzavření povinností do 2. 6., pro odevzdání bakalářské práce do 24. 5. Další informace zde

Call for Applications: The Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC), University of Oxford, offers opportunities for students and researchers in Central and Eastern Europe. They support research fellowships at international universities (deadline 30 June), study trips to the Universities of Warsaw, Zagreb and Oxford (deadline 25 June) or fellowships at the 2021 Roger Scruton Philosophy Symposium (deadline 30 April).

Na čtvrtek 1. 4. je vyhlášeno děkanské volno. Hlavní budova a objekt Šporkova paláce budou tento den uzavřeny.

A new 2-year international master program in philosophy of biology and medicine (in English) opens at the University of Bordeaux, France. The program is part of PhilInBioMed, an international network of philosophers and scientists. For further information see https://philinbiomed.org/teaching and contact: corinne.luijten@u-bordeaux.fr. Also, Martin Zach (ÚFAR / FLÚ AV ČR) will provide any help or advice needed (zach@flu.cas.cz).

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 19. března tohoto roku zemřela ve věku 89 let historička ruské filosofie a dlouholetá pedagožka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Irina Mesnjankina, která v minulosti působila i na naší základní součásti.

Právě vyšla Reflexe 59. Všechny články jsou dostupené na stránkách časopisu v režimu open access. Srdečně blahopřejeme!

U příležitosti životního jubilea Miroslava Petříčka vychází kniha Myšlení hranice/ hranice myšlení (nakladatelství Karolinum). Více jak tři desítky autorů zastupujících různé obory zde reflektují Petříčkův vliv na jejich myšlení. Oslavenci, ale i editorům svazku – Petru Práškovi a Aleně Roreitnerové – srdečně gratulujeme.

Péčí Danieleho De Santis vyšla kniha The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Kromě editora samého přispěli svými kapitolami také Tereza Matějčková spolu s Jakubem Čapkem a Ondřej Švec. Všem srdečně blahopřejeme!

Jakub Čapek a Sophie Loidoldt edičně připravili monotematické číslo časopisu Phenomenology and the Cognitive Sciences, kam kromě nich přispěli také Tereza Matějčková a Christian Sternad. Tématem je osobní identita z fenomenologické perspektivy. Srdečně blahopřejeme!

Právě vyšla kniha Diference v identitě Jindřicha Karáska. Autorovi srdečně blahopřejeme!

ÚFaR FF UK vyhlašuje pro rok 2021 soutěž o stipendia pro doktorandky a doktorandy studijního oboru Filozofie na FF UK, určená na podporu krátkodobých i dlouhodobých zahraničních pobytů. Svou žádost zasílejte na adresu ufar(at)ff.cuni.cz do 10. března 2021. Výsledky budou oznámeny taktéž e-mailem do 30. března 2021. Všechny další podrobnosti naleznete v příloze, s případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora stipendijního fondu Ondřeje Švece.

Upozorňujeme všechny zájemce o studium, že přihlášky do NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia je třeba podat do 31. 3. 2021