Aktuality a oznámení

Se zármutkem oznamujeme, že ve věku 84 let zemřel filosof a náš blízký kolega a přítel Jan Sokol. Přeložil mnoho významných německých a francouzských autorů (Gadamer, Lévinas, Ricoeur, Teilhard de Chardin), uveřejnil desítky filosofických i popularizačních knih a stovky statí, přednášel filosofii a etiku na mnoha světových universitách včetně Harvardu. V 90. letech působil také na Ústavu filosofie a religionistiky, kde uvedl do fenomenologie a hermeneutiky mnohé z těch, kteří zde dnes vyučují. Čest jeho památce.

Zájemce o studium filosofie i širší veřejnost srdečně zveme k účasti na online přednáškách! Zveřejňujeme zoomové adresy tří úvodních kurzů do filosofie – Klíčové metafory evropské moderny, Kdo se směje naposled, Osobní a společenská identita. Informace o časech a adresy jsou uvedeny na plakátech, viz prolinky. 

Upozorňujeme na otevření přihlášek do doktorského studia filosofie na ÚFAR. Termín pro odevzdání přihlášek je 30. dubna 2021. Pokud se chcete do našeho doktorského programu přihlásit, nebo potřebujete další informace o doktorském studiu na ÚFARu, prosím obraťte se na Jamese Hilla (james.hill@ff.cuni.cz) nebo Jakuba Jirsu (jakub.jirsa@ff.cuni.cz). Těšíme se na vaše doktorské projekty! http://ufar.ff.cuni.cz/5/doktorske-studium

We welcome applications for doctoral studies in philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University. The deadline for applications is 30. 4. 2021. If you are considering applying and would like further information on either the Czech or English-language programmes, do please feel free to contact James Hill (james.hill@ff.cuni.cz) or Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz).

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2021/2022. Konkurz se bude konat on-line ve středu 10. 3. 2021 od 16 h. Přihlášky odevzdávejte elektronicky (v jazyce zvolené univerzity, příp. v jiném světovém jazyce) R. Roreitnerovi na email robert.roreitner@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 3. 3. 2021. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Doktorandi TF JU v Českých Budějovicích se obracejí na magisterské studenty a doktorandy zabývající se scholastikou, aby se přihlásili s návrhem vlastního tématu na konferenci uspořádanou (s největší pravděpodobností online) na konci jara 2021. Podrobnosti zde.

Přednáška Petra Glombíčka (FLÚ AV ČR) Jak se ve Skotsku rozšířil zdravý rozum se koná v pondělí 8. února 2021 od 17:00 hod. přes ZOOM. Více informací viz přílohu.

Rozvrh UFAR pro letní semestr akad.roku 2020/21 zde.
Výuka v LS probíhá 15. 2. - 14. 5., elektronický zápis předmětů do SIS začíná 5. 2. ve 14.00.

Studijní program Německá a francouzská filosofie na FHS UK nabízí dva kurzy ve francouzštině, Cours de langue: philosophie et littérature française II (pod kódem YMFPR15) a Au tournant du XIXe siècle, le néo kantianisme (pod kódem YMFPR 203), které vede Brice Bantegnie. Zájemci jsou srdečně zváni. 

Upozorňujeme zájemce o bakalářské studium filosofie na možnost přihlásit se do 15. 2. na přípravný workshop, který proběhne online a začíná 27. 2. Podrobnější informace a přihláška zde.

Právě vyšla kniha La teoria della conoscenza di Francisco Macedo. Autorce Anně Tropii srdečně blahopřejeme!

Knihovny na Filozofické fakultě UK obnovují 13. 1. 2021 výpůjční služby v omezeném režimu. Více informací zde

Ústav filosofie a religionistiky zve všechny uchazeče o studium filosofie a religionistiky na "Den otevřených dveří", který se tento rok uskutečnění pouze on-line dne 16. 1. 2021 (filosofie od 11,00, religionistika od 12,00; místnost 5).  Informace i přístup do on-line virtuálních místností naleznete zde. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

Další informace o možnostech studia na našem ústavu naleznete v záložce "pro uchazeče" na hlavní stránce.

Ve středu 6. 1. se koná prostřednictvím platformy Zoom doktorandská interdisciplinární konference Bolest. Přístupové údaje na adrese konference.udu2020@email.cz.

V pondělí 11. ledna 2021 ve 14:00 SEČ se prostřednictvím platformy zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94892522737) uskuteční další, v pořadí již 5. workshop HIPu, tentokráte věnovaný Hegelovu zvolání “Já jsem boj”. Vystoupí Alice Koubová, Eva Voldřichová-Beránková, Tereza Matějčková a Vojtěch Kolman.