Aktuality a oznámení

Konzultace R. Chlupa se 8. 2. z důvodu BZK výjimečně konají mezi 16-17:00.

Z důvodu konání komisionálních zkoušek z novověké filosofie odpadají ve středu 8.2. konzultace Jana Palkosky.

Ústav religionistiky FF MU zve na workshop Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religions 1.-3. 3. 2012.

Dr. POLÍVKA dnes (2. 2. 2012) ze zdravotních důvodů nekonzultuje.

Katedra filosofie Přírodovědecké fakulty UK zve 9. února zájemce na setkání a seminář s názvem Návraty Zdeňka Horského

Doc. BENYOVSZKÝ v pondělí 30. 1. nekonzultuje

Milí studenti, milí kolegové, děkujeme za Vaši hojnou účast na Shromáždění akademické obce UK dne 19. 1. 2012. Za FF UK a Ústav filosofie a religionistiky Jakub Čapek a Štěpán Špinka. Text závěrečné rezoluce naleznete zde.

důvodu nemoci překládá dr. Holba zkoušku z Buddhismu z pátku 20. ledna na příští pátek, tj. 27. ledna. Časový harmonogram platí.

lítostí oznamujeme, že v sobotu 7. ledna po těžké nemoci zemřel pan profesor Ivo Tretera.

NOMÁDVA zve studenty a vyučující UFaR ve středu 15. 2. na filosofický večírek.

Zkouska rozesilani aktualit