Aktuality a oznámení

Knihovna filosofie a religionistiky bude v pátek 8.6. z důvodu konání Filosofického fotbalu uzavřenaod 15:30 hodin. Najdete nás na hřišti. Děkujeme za pochopení. Vaši knihovníci

V pondělí 11. 6. 2012 v 10 hod. pronese prof. John Searle (UC Berkeley) přednášku Language and Social Ontology.
Odpoledne ve 14:30 následuje Kolokvium k dílu prof. Searla, na němž vystoupí Zsofia Zvolenszky (ELTE Budapest), Josef Moural (UJEP Ústí nad Labem), Tomáš Hříbek (Filosofický ústav AV ČR) a Pavla Toráčová (FF UK).
Přednáška i kolokvium se konají v Akademickém Konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Do konce týdne (tj. do pátku 8.6.) pro nemoc odpadají úřední hodiny sekretariátu.

Doc. CHLUP ve středu 6. 6. nekonzultuje.

Sekretariát UFaR bude ve středu 6. 6. otevřen pouze odpoledneve čtvrtek 7. 6. pouze dopolednePaní sekretářka budelékaře. Děkujeme za pochopení.

Právě vyšla nová NOMÁDVA na téma MÝTUS DNES. K zakoupení v knihovně ÚFaR.

Dnešní - středeční (30.5.2012) - úřední hodiny sekretariátu se pro nemoc ruší. V případě potřeby pište na ufar@ff.cuni.cz.

6. června proběhne pracovní konference Útěcha z filosofie Emanuela Rádla 1942–2012 . Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

S radostí oznamujeme, že Bc. Anna Šolarová získala za bakalářskou práci "Vztah etiky a víry u Sørena Kierkegaarda a Emmanuela Lévinase" Cenu Jana Palacha.   Ocenění bylo předáno na setkání Vědecké rady FFUK dne 17. května 2012.

Anně Šolarové i školiteli prácejímž byl Jakub Jirsa, srdečne gratulujeme!

za vedení Ufaru

Jakub Čapek

Dr. PETR KOUBA v pondělí 28. 5. nekonzultuje.

Doc. ŠPINKA, dr. NĚMEC a dr. JINEK vzhledem k zahraniční pracovní cestě v týdnu od 21. května nekonzultují!

Studenti a vyučující filosofie všechny srdečně zvou na společný koncert svých kapel, který proběhne 9.června od 16:00 ve studentském klubu K4 pod názvem "Minifestival ÚFaR hudební". Více informací o akci a kapelách zde.

Ve středu 23. května se koná mezinárodní kulatý stůl Osud a dílo filozofa Sergeje I. Gessena. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.