Aktuality a oznámení

Zveme vás na přednášku "Validity without Reference", kterou v rámci Logicko-filosofického semináře přednese prof. Christopher Gauker. Přednáška se koná v pondělí 20.2. od 15:50 v místnosti č. 217.

Dr. RITTER konzultuje ve středu 15. 2. již od 16,30 do 17,30.

Doc. Špinka bude v úterý 14. února konzultovat pouze od 13,00 do 13,30. Poté se účastní BZK. Děkujeme za pochopení.
 

Od pondělí 13. 2. do 16. 3. bude otevřen ELEKTRONICKÝ ZÁPIS předmětů letního semestru v SIS. Upozorňujeme, že je možné si v tomto termínu zapisovat zpětně i předměty zimního semestru, které jste navštěvovali, ale zapomněli si je na začátku ZS zapsat!

Sekretariát UFaR bude v týdnu od 13. února otevřen pouze ve středu a ve čtvrtek od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Děkujeme za pochopení.

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i., Vás zve na workshop Henri Poincaré: filosof a matematik, který se bude konat dne 9. března 2012 od 13h v zasedací místnosti FLÚ v Jilské ul. 1.
 

Konzultace R. Chlupa se 8. 2. z důvodu BZK výjimečně konají mezi 16-17:00.

Z důvodu konání komisionálních zkoušek z novověké filosofie odpadají ve středu 8.2. konzultace Jana Palkosky.

Ústav religionistiky FF MU zve na workshop Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religions 1.-3. 3. 2012.

Dr. POLÍVKA dnes (2. 2. 2012) ze zdravotních důvodů nekonzultuje.

Katedra filosofie Přírodovědecké fakulty UK zve 9. února zájemce na setkání a seminář s názvem Návraty Zdeňka Horského

Doc. BENYOVSZKÝ v pondělí 30. 1. nekonzultuje