Aktuality a oznámení

Sekretariát UFaR bude v pondělí 17. 10. otevřen od 9,00 do 12,00 a v úterý 18. 10. od 14,00 do 17,00.

V Bratislavě se ve dnech 11.-13. listopadu 2011 uskuteční intenzivní kurz mayských hieroglyfů pro začátečníky. Jde o zcela mimořádnou příležitost se s mayskými hieroglyfy seznámit. Počet míst je omezený, přihlaste se proto co nejdříve.

Dr. SCHIFFEROVÁ ve středu 19. 10. nepřednáší a nekonzultuje.

Účastní se zasedání Ediční rady AV.

Prof. PETŘÍČEK ve středu 12. 10. nepřednáší a nekonzultuje.

3.10.2011 byly vyhlášeny VNITŘNÍ GRANTY FF UK, které mají za cíl podpořit vědeckou činnost studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Uzávěrka podávání žádostí je již 31.10.2011. Upozorňujeme, že pro rok 2012 nebude ze strany FF UK vyhlášeno jiné výběrové řízení na podporu studentských vědeckých projektů. Vyzýváme tedy studenty, kteří chtějí žádat o podporu, aby se přihlásili do tohoto výběrového řízení.

Seminář pro doktorandy se koná v úterý od 19,10 v učebně 225V.  Všichni vyučující i studenti jsou srdečně zváni

13. 10. v 18,30 se bude konat přednáška Grónské mýty a pověsti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

1. - 11. 11. se koná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Program logicko-filosofického semináře na zimní semestr je k dispozici zde.

Pražský studentský religionistický spolek PRS v souvislosti se
začátkem nového akademického roku pořádá v pondělí 10. 10. po "Úvodu"
v K4 - Celetná od 19:30 přijímání členů a volby, spojené s neformální
religionistickou afterparty. Všichni religionisté a pozorovatelé
jsou vítáni.

V pondělí 10. 10. od 17,30 se bude v učebně 218 konat informační schůzka pro studenty, kteří mají zájem o studium UČITELSTVÍ na FF

Zájemce o středověké myšlení zveme na konferenci Obscuritas in the Middle Ages (6.-8. října, Akademické centrum, Jilská 1).

5. - 7. října se koná konference Freiheit und Bildung bei Hegel“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Doc. KARÁSEK a prof. SOBOTKA a dr. JINEK přednášejí a konzultují až v týdnu od 10. října.