Aktuality a oznámení

Doc. ŠPINKA  v úterý 28. 2. ruší konzultační hodiny. V naléhavém případě nabízí konzultaci po domluvě e-mailem.

Dr. PETR KOUBA v pondělí 27. 2. nepřednáší a nekonzultuje, je nemocný.

Vážení a milí studenti,

jménem vedení ÚFARu si Vás dovoluji vyzvathojné účasti na týdnu neklidu. Program najdete níže v aktualitáchVěnujte pozornost zejména

  • "Diskusi o reformě vysokých škol", pořádané AS FF v pondělí, 27. 2. v 17h30 (FFUK)
  • Protestnímu pochodu, který vyráží ve středu, 29. 2. v 10h00 od budovy FFUK (nám. J. Palacha).

Na programu je však řada dalších hodnotných akcíPřijďtezapojte se, diskutujte a dejte najevo svůj názor!

Za vedení ÚFARu

Jakub Čapek

V týdnu od 27. února 2012 do 2. března 2012 se také v rámci naší fakulty připravují protestní a informační akce v souvislosti s připravovanými věcnými záměry zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům (tzv. Týden neklidu). Program naleznete zde a program Noci univerzit (28.2.) zde nebo zde. V souvislosti s probíhajícími akcemi bylo na úterý 28.2. od 17,00 vyhlášeno děkanské volno a na celou středu 29.2. rektorské volno. Studenti jsou zváni k účasti na programu celého Týdne neklidu.

Sekretariát UFaR bude z vážných osobních důvodů v úterý 28. 2. otevřen od 10,00 do 12,00. Děkuji za pochopení.

Jan Kozák v úterý a ve středu 21. a 22. 2. nepřednáší a nekonzultuje, je nemocný.

Ústav germánských studií pořádá 23.-24. 2. veřejný workshop o pití u starých Germánů.

Interní informační schůzka o modifikované podobě bakalářských zkoušek a o navazujícím magisterském studiu v oboru FilosofieSrdečně zváni jsou všichni studenti bakalářského studia filosofie na ÚFaR, zejména pak ti, kteří se připravují k bakalářské zkoušce ještě v tomto akademickém roce. Koná se v pondělí 12. 3. 2012 od 15:00 hod. v učebně č. 131 (aula).

Pražský religionistický spolek informuje o religionistických kursech na jiných pracovištích UK v LS 11/12.

Konzultace R. Chlupa se 15. 2. opět výjimečně konají mezi 16-17:00.

Zveme vás na přednášku "Validity without Reference", kterou v rámci Logicko-filosofického semináře přednese prof. Christopher Gauker. Přednáška se koná v pondělí 20.2. od 15:50 v místnosti č. 217.

Dr. RITTER konzultuje ve středu 15. 2. již od 16,30 do 17,30.

Doc. Špinka bude v úterý 14. února konzultovat pouze od 13,00 do 13,30. Poté se účastní BZK. Děkujeme za pochopení.