Aktuality a oznámení

3.10.2011 byly vyhlášeny VNITŘNÍ GRANTY FF UK, které mají za cíl podpořit vědeckou činnost studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Uzávěrka podávání žádostí je již 31.10.2011. Upozorňujeme, že pro rok 2012 nebude ze strany FF UK vyhlášeno jiné výběrové řízení na podporu studentských vědeckých projektů. Vyzýváme tedy studenty, kteří chtějí žádat o podporu, aby se přihlásili do tohoto výběrového řízení.

Seminář pro doktorandy se koná v úterý od 19,10 v učebně 225V.  Všichni vyučující i studenti jsou srdečně zváni

13. 10. v 18,30 se bude konat přednáška Grónské mýty a pověsti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

1. - 11. 11. se koná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Program logicko-filosofického semináře na zimní semestr je k dispozici zde.

Pražský studentský religionistický spolek PRS v souvislosti se
začátkem nového akademického roku pořádá v pondělí 10. 10. po "Úvodu"
v K4 - Celetná od 19:30 přijímání členů a volby, spojené s neformální
religionistickou afterparty. Všichni religionisté a pozorovatelé
jsou vítáni.

V pondělí 10. 10. od 17,30 se bude v učebně 218 konat informační schůzka pro studenty, kteří mají zájem o studium UČITELSTVÍ na FF

Zájemce o středověké myšlení zveme na konferenci Obscuritas in the Middle Ages (6.-8. října, Akademické centrum, Jilská 1).

5. - 7. října se koná konference Freiheit und Bildung bei Hegel“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Doc. KARÁSEK a prof. SOBOTKA a dr. JINEK přednášejí a konzultují až v týdnu od 10. října.
 

Ruční zápis do Tutorského kursu pro studenty 1. ročníku bakalářského studia filosofie na ÚFaR FF UK bude zahájen ve středu 5.10. v 10:00 hodin v knihovně ÚFaR (hlavní budova FF UK, m.č. 224) a uzavřen v úterý 11.10. v 15:00 hodin. Středeční zápis je povinný i pro studenty, kteří se provizorně zapsali jižpondělí. Zapisujte se prosím do obou připravených zápisových archů; případné dotazy k archům zodpoví personál knihovny. Informace o dalším postupu zapisování budou nejpozději 7.10. k dispozici na webových stránkách ÚFaR.

Informační schůzka pro studenty 1. ročníku FILOSOFIE se bude konat ve čtvrtek 22. 9. od 10,30 v učebně 217. Brožurka pro JEDNOOBOROVÉ studenty ke stažení. Informační brožurka pro DVOUOBOROVÉ studenty 1. ročníku oboru FILOSOFIE ke stažení.

Informační schůzka pro nově nastupující studenty RELIGIONISTIKY se koná v pondělí 3. 10. v 16:00 v místnosti 225V. Před schůzkou si dobře prostudujte naše informační brožurky.