Aktuality a oznámení

Od pondělí 13. 2. do 16. 3. bude otevřen ELEKTRONICKÝ ZÁPIS předmětů letního semestru v SIS. Upozorňujeme, že je možné si v tomto termínu zapisovat zpětně i předměty zimního semestru, které jste navštěvovali, ale zapomněli si je na začátku ZS zapsat!

Sekretariát UFaR bude v týdnu od 13. února otevřen pouze ve středu a ve čtvrtek od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Děkujeme za pochopení.

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i., Vás zve na workshop Henri Poincaré: filosof a matematik, který se bude konat dne 9. března 2012 od 13h v zasedací místnosti FLÚ v Jilské ul. 1.
 

Konzultace R. Chlupa se 8. 2. z důvodu BZK výjimečně konají mezi 16-17:00.

Z důvodu konání komisionálních zkoušek z novověké filosofie odpadají ve středu 8.2. konzultace Jana Palkosky.

Ústav religionistiky FF MU zve na workshop Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religions 1.-3. 3. 2012.

Dr. POLÍVKA dnes (2. 2. 2012) ze zdravotních důvodů nekonzultuje.

Katedra filosofie Přírodovědecké fakulty UK zve 9. února zájemce na setkání a seminář s názvem Návraty Zdeňka Horského

Doc. BENYOVSZKÝ v pondělí 30. 1. nekonzultuje

Milí studenti, milí kolegové, děkujeme za Vaši hojnou účast na Shromáždění akademické obce UK dne 19. 1. 2012. Za FF UK a Ústav filosofie a religionistiky Jakub Čapek a Štěpán Špinka. Text závěrečné rezoluce naleznete zde.

důvodu nemoci překládá dr. Holba zkoušku z Buddhismu z pátku 20. ledna na příští pátek, tj. 27. ledna. Časový harmonogram platí.