Aktuality a oznámení

1. - 11. 11. se koná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Program logicko-filosofického semináře na zimní semestr je k dispozici zde.

Pražský studentský religionistický spolek PRS v souvislosti se
začátkem nového akademického roku pořádá v pondělí 10. 10. po "Úvodu"
v K4 - Celetná od 19:30 přijímání členů a volby, spojené s neformální
religionistickou afterparty. Všichni religionisté a pozorovatelé
jsou vítáni.

V pondělí 10. 10. od 17,30 se bude v učebně 218 konat informační schůzka pro studenty, kteří mají zájem o studium UČITELSTVÍ na FF

Zájemce o středověké myšlení zveme na konferenci Obscuritas in the Middle Ages (6.-8. října, Akademické centrum, Jilská 1).

5. - 7. října se koná konference Freiheit und Bildung bei Hegel“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Doc. KARÁSEK a prof. SOBOTKA a dr. JINEK přednášejí a konzultují až v týdnu od 10. října.
 

Ruční zápis do Tutorského kursu pro studenty 1. ročníku bakalářského studia filosofie na ÚFaR FF UK bude zahájen ve středu 5.10. v 10:00 hodin v knihovně ÚFaR (hlavní budova FF UK, m.č. 224) a uzavřen v úterý 11.10. v 15:00 hodin. Středeční zápis je povinný i pro studenty, kteří se provizorně zapsali jižpondělí. Zapisujte se prosím do obou připravených zápisových archů; případné dotazy k archům zodpoví personál knihovny. Informace o dalším postupu zapisování budou nejpozději 7.10. k dispozici na webových stránkách ÚFaR.

Informační schůzka pro studenty 1. ročníku FILOSOFIE se bude konat ve čtvrtek 22. 9. od 10,30 v učebně 217. Brožurka pro JEDNOOBOROVÉ studenty ke stažení. Informační brožurka pro DVOUOBOROVÉ studenty 1. ročníku oboru FILOSOFIE ke stažení.

Informační schůzka pro nově nastupující studenty RELIGIONISTIKY se koná v pondělí 3. 10. v 16:00 v místnosti 225V. Před schůzkou si dobře prostudujte naše informační brožurky.

Byly spuštěny nové stránky ústavu! Nejsou však ještě zcela úplné. Prosíme tedy o shovívavost a trpělivost. Velmi uvítáme jakékoli Vaše připomínky k formě i obsahu těchto nových stránek (nejlépe zaslané e-mailem na adresu jakub.jirsa et ff.cuni.cz).

Doc. THEIN bude konzultovat v pondělí 26. 9. až 16,30-17,30. Doc.KARÁSEK přesouvá konzultace ze středy 21. 9. na čtvrtek 22. 9. od 10,00-11,00. Dr. PALKOSKA bude konzultovat v pátek 23. 9. v době od 13,00 do 15,00. Děkujeme za pochopení.

Dr. RITTER bude konzultovat 22.9. 14-15 a 27.9. 14,30-15,30.