Aktuality a oznámení

Doc. KOLMAN je od září dlouhodobě v zahraničí. Na 5. 9. byl vypsán dodatečný termín z Logiky, který odzkouší mgr. PUNČOCHÁŘ. Na něho se obracejte i s dalšími záležitostmi týkajícími se kurzu. Pro udělení zápočtu z Analytické filosofie I se obracejte na mgr. VRANÉHO. Pro ostatní záležitosti týkající se skeletu se obracejte na prof. PEREGRINA, který ho následující rok učí, s výjimkou prací z Analytické filosofie II za rok 2010/2011, které zasílejte na mailovou adresu doc. Kolmana.

Upozorňujeme všechny studenty, kteří v září obhajují bakalářskou či diplomovou práci, že text práce a její anglickou anotaci je třeba elektronicky zadat do SIS.

Evropská společnost pro katolickou teologii udělila Prof. TOMÁŠI HALÍKOVI za knihu Patience with God (v českém orig. Vzdáleným nablízku, nakl. Lidové noviny 2007) Cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu za roky 2009/10. Kniha vyšla česky, anglicky, polsky a německy a v USA byla loni vyhodnocena Americkým národním katolickým knižním klubem jako kniha měsíce; připravují se její vydání v dalších jazycích včetně čínštiny a korejštiny. Cena bude Tomáši Halíkovi slavnostně udělena na mezinárodním kongresu teologů ve Vídni 25. srpna.