Aktuality a oznámení

Výuka doc. Palkosky ve dnech 25.-26.2. odpadá.

Doc. Karásek bude v týdnu od 24. 2. konzultovat místo pondělí ve středu 26. 2. od 15.00 do 16.00.

Pražské centrum židovských studií připravilo dva blokové kurzy zahraničních odborníků. Jeden je zaměřen na raně moderní židovské dějiny, druhý na současnou literaturu v jidiš a ladino. Více zde.

Výuka a konzultace prof. Theina začínají v týdnu od 24. 2.prof. Halíka od 27. 2., dr. Punčocháře od 25. 2., dr. Švece v týdnu od 2. 3. a doc. Karáska v týdnu od 24. 2.

Dr. Jirsa ruší čtvrteční konzultační hodiny. Náhradní je možné domluvit e-mailem.

Doc. Karásek ruší ze zdravotních důvodů úterní konzultační hodiny.

Dr. Válová ruší ze zdravotních důvodů konzultační hodiny. Náhradní termín lze dohodnou e-mailem.

S velkým zármutkem oznamujeme, že v sobou 8. února zemřel prof. Erazim Kohák (1933-2020). Působil od 70. let jako profesor filosofie na Boston University v USA, od poloviny 90. let 20. století na FFUK v Praze a poté i na Filosofickém ústavu AVČR. Rozločení s prof. Kohákem se koná v neděli 16. ledna u sv. Klimenta ve 14h30.

Tereza Matějčková ruší z důvodu zahraniční cesty své úterní konzultace. Náhradní termín lze domluvit emailem.

Doc. HILL ruší ve čtvrtek 13. 1. konzultační hodiny. Náhradní je možné domluvit e-mailem.

Konzultační hodiny Jakuba Čapka se v tomto týdnu přesouvají ze čtvrtka na pátek, 14. 2. od 14h.

20. 5. 2020 pořádá Ústav pro dějiny umění FF UK konferenci s názvem Bolest, která je určena studentům magisterských a doktorských studijních programů. Call for Papers je možné zasílat do 10. 3. 2020.

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací. Další informace zde.

Srdečně zveme na přednášku „The Theology of Liberalism“, kterou prosloví prof. Eric Nelson (Harvard University). Kdy: čtvrtek 13.2. od 17:30. Kde: místnost 217, ÚFAR FF UK, nám. Jana Palacha 2.