Aktuality a oznámení

11.-13. 10. se v prostorách FLÚ bude konat konference Spory o rozum ve věku rozumu. Program je k vidění zde: http://www.flu.cas.cz/cz/spory-o-rozum-ve-veku-rozumu .

12.-13. 10. se bude v Olomouci konat mezinárodní konference Aristotle and Aristotelianism.

V pondělí 9.10.2017 odpadají konzultační hodiny M. Lyčky.

5. 10. 2017 od 16:00 v klubu Jazz Republic (bývalý Golem) proběhne v rámci Odpoledne s Filosofickým ústavem Filosofická kavárna s Milanem Žoncou, Pavlínou Cermanovou a Ditou Válovou O konceptu vědění a jeho přenosech: Obohacení, nebo ohrožení?

Seminář dr. NOVÁKA Pravda: Korespondenční teorie se bude v ZS konat v místnosti č. 326.

Kurs dr. ZEMÁNKA Buddhist Theory and Practice začíná 12. 10. 

Seminář k náboženství starých Seveřanů dr. Kozáka začíná až 11. 10.

Katedra religionistiky HTF UK zve na podzimní sérii tradičních religionistických Večerních kolokvií. Program a bližší informace naleznete zde.

Doc. KARÁSEK dnes (4. 10.) ruší konzultační hodiny, je nemocný.

Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici výkonný redaktor - vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR.

Doc. KARÁSEK 2. a 3. 10. nepřednáší, je nemocný.

Kursy J. Čapka Filosofický problém osobní identity, J. Palkosky Leibniz - Rozprava o metafyzice a Skepticismus a kursy J. Peregrina, V. Punčocháře, R. Roreitnera a O. Švece začínají až v týdnu od 9. 10.  

Ve středu 27. 9. odpadají konzultační hodiny dr. NĚMCE.  Náhradní je možné domluvit e-mailem.