Aktuality a oznámení

Prof. THEIN konzultuje 7. 12. od 17.00 do 18.00.

V týdnu od 4. 12. 2017 odpadají kurzy Moderní filosofie náboženství a Sociologie náboženství  a konzultační hodiny dr. Terezy Matějčkové.

V pondělí 4.12.2017 odpadají konzultační hodiny M. Lyčky, zasedá ve výběrové komisi ve Filosofickém ústavu AV ČR. Náhradní konzultace je možné domluvit individuálně e-mailem.

SZZK z FILOSOFIE se konají 24. a 25. 1. 2018. Přihlášky do 8. 12. 2017, kontrola povinností v SIS do 10. 1. 2018, termín pro odevzdání práce je 22. 12. 2017. Další informace zde.

BZK z FILOSOFIE se konají 30. a 31. 1. Přihlášky do 15. 12. 2017, kontrola povinností v SIS do 17. 1. 2018, termín pro odevzdání práce je 3. 1. 2018. Další informace zde. 

BZK z RELIGIONISTIKY se konají 5. 2. 2018, termíny SZZK budou domlouvány individuálně. Práci je v obou případech třeba elektronicky odevzdat do 3. 1., dva pomocné výtisky stačí o několik dné později.

Jakub Jirsa ruší ve čtvrtek 30.11.2017 konzultační hodiny. Náhradní konzultace lze samozřejmě domluvit mailem.

Dovolujeme si vás pozvat na další v řadě filosofických seminářů ÚFARu. Tento čtvrtek 30. 11. 2017 vystoupí Jindřich Karásek s přednáškou „Schellingova koncepce organismu“. Seminář se koná od 19,00 v místnosti 225V.

Změna programu Filosofického prosemináře: namísto prezentace skeletu Kontinentální filosofie proběhne 30. 11.  prezentace skeletu Středověká filosofie. (7. 12. by měla dle plánu proběhnout prezentace skeletu Novověká filosofie, termín konání prezentace Kontinentální filosofie bude upřesněn.)

Jakub Jirsa ruší ve středu 29.11.2017 výuku z důvodu přednášky pro Jednotu filozofickou v Olomouci.

Ústav religionistiky FF MU v Brně zve na mezinárodní konferenci "Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism", která se bude konat 6.-7. června 2018. Tématem konference je transgrese sociálních a náboženských norem, hranic či tabu jako součást věr a praktik v rámci západního ezoterismu. Více informací naleznete zde.

Nabídka tříměsíčního stipendia na Ruhr Universität Bochum (Forschungszentrum für klassiche Deutsche Philosophie / Hegel-Archiv) zde. Uzávěrka pro podání projektů je 14. ledna 2018.

Přednáška dr. MATĚJČKOVÉ Moderní filosofie náboženství se dnes (23. 11.) koná v místnosti č. 104. (V aule probíhá Den latiny.)

Radek Chlup ruší 22. 11. své konzultace z důvodu účasti na Radě pro vnitřní hodnocení UK.