Aktuality a oznámení

Call for papers na česko-slovenskou studentskou konferenci FILEX, která se uskuteční 9.-10. 11. 2018 na FF MU v Brně, je k dispozici zde.

Dnešní (čtvrtek 13. 9.) konzultace dr. Palkosky se budou konat ve 14-15h.

V úterý 18. 9. od 9:00 do 12:00 se koná Den otevřených dveří v Jazykovém centru FF UK (Celetná 20, č. 144 a 143), kde je možné ziskat informace o možnostech jazykového vzdělávání na FF UK.

Oddělení pro studium novověké racionality Flú AV ČR zve všechny zájemce na přednášku
prof. Manfreda Franka (University of Tübingen) From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’, která se koná 24. září od 18:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Dovolujeme si Vás pozvat na další z pravidelných kolokvií k antické filosofii.  Profesor Anthony Price bude mluvit a diskutovat na téma "Making sense of Aristotle on akrasia" v pondělí 24. 9. v 17:30-19:30 v zasedací místnosti FLÚ. Materiály k přípravě budou k dispozici s týdenním předstihem.

Reflexe 54 k dostání v Knihovně ÚFaR za 90 Kč. 

Zájemci z řad studentů navrzujícího magisterského a doktorského studia o roli tutora v rámci Tutorského kursu na oboru Filosofie nechť se do středy 26. 9. hlásí u dr. Palkosky e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách.

Od 1. 9. je zástupcem ředitele pro obor filosofie Ondřej Švec, Ph.D.

Bylo vyhlášeno 16. kolo souteže GA UK na rok 2019 na podporu projektů studentů magisterských a doktorských oborů. Přihlášky bude možné podávat od 9. 10. 2018 v aplikaci GA UK, fakultní deadline pro odevzdání je 6. 11. 2018. Kontaktními osobami na Grantovém oddělení FF UK jsou Lenka Prasličáková a Michaela Horáková; obsahovou stránku projektů mohou studenti ÚFaR konzultovat s Jiřím Dyndou.

V září bude knihovna otevřena po–čt 12–19, pá 12–16 a pouze jednu sobotu, 8. 9., 12–17.

Vážení studenti, děkanát vyhlásil soutěž o STUDENTSKÁ VĚDECKÁ STIPENDIA 2018/2019 (deadline podání žádostí je 20. 9. 2018). Tyto projekty se vylučují s projekty SVV (vedení ÚFaRu nepodpoří žádosti na projekty, které již byly podpořeny z SVV). Kontaktní osobou na ÚFARu, s níž můžete případně konzultovat detaily svých projektů, je Mgr. Jiří Dynda.“

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na čtyřměsíční pobyty v letním semestru 2018/19. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 20. 9. 2018.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro LS 2019. Konkurz se bude konat v úterý 11. 9. 2018 od 17,30 v m.č. 221. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 5. 9. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.