Aktuality a oznámení

Prof. Thein přesouvá konzultační hodiny z úterý 22. 9. na středu 23. 9. 16.00 - 17.00.

V pátek 18. 9. končí zkouškové období akad.roku 2019/20. Všechny atesty musejí být zapsnány v SIS nejpozději do 22. 9. Do té doby je také potřeba v SIS podat žádost o postup do dalšího ročníku!

V duchu odvěkké tradice ÚFaR srdečně zve všechny zasvěcené zájemce na iniciační představení. Koryfejové religionistiky se 29.9. od 15.00 ve venkovním amfiteátru na Albertovských svazích vyjádří ústy studentek a studentů ročníku 2019/20 k tradičnímu křesťanskému svátku Veliké noci. Zjevení bude na místě následováno střízlivou pijatikou a hostinou (co kdo přinese, to si vypijeme a sníme).

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú AV pořádá 14. 9. od 16.00 kolokvium Svoboda a emancipace, na kterém představí své knihy Martin Ritter a Dan Swain s komentáři prof. Petříčka a prof. Barši. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Dr. Tropia 9. 9. ruší konzultační hodiny. Náhradní je možné domluvit e-mailem.
Prof. Petříček posouvá své konzultační hodiny v pondělí na 12.00 - 13.00.

Zájemci o roli tutora v rámci Tutorského kursu z řad studujících doktorského a navazujícího magisterského studia na ÚFaR nechť se hlásí e-mailem doc. Janu Palkoskovi, a to nejlépe do 24.9.

Pedagogové ÚFaRu jsou připraveni vyjít vstříc individuálním žádostem studujících o zvýšenou ochranu proti koronaviru během konzultací a ústního zkoušení, a to i nad rámec celofakultních opatření. V případě potřeby se, prosím, s předstihem obracejte na paní sekretářku Evu Mokrejšovou nebo na některého ze studijních poradců.

Od 1. 9. 2020 byl jmenován novým ředitelem Ústavu filosofie a religionistiky FF UK doc. Jan Palkoska. Zástupcem pro obor filosofie je dr. Ondřej Švec, pro obor religionistika doc. Radek Chlup, studijním poradcem pro obor filosofie doc. Jakub Čapek.

3. - 6. 11. proběhne 7. ročník Broumovských diskusí, letos na téma Hodnoty a společnost. Žádosti o stipendia pro studenty je možné zasílat do 25. 9.

Doc. Palkoska ruší konzultační hodiny ve středu 2. 9. Náhradní termín ve čtvrtek 3. 9. v 11-12h v m.č. 223.

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Flú AV srdečně zve na přednášku Dialog o shodě mezi Tórou a věděním Šem Tov ibn Falaquery (1225-1295), kterou přednese dr. Milan Žonca ve středu 2. září 2020 ve 13.30 v zasedací místnosti Flú AV, Jilská 1, 110 00 Praha 1.  

Recepci antické a středověké arabské filosofické tradice provázely v židovských komunitách (podobně jako ve společnosti křesťanské a muslimské) obsáhlé debaty týkající se vztahu rozumu a zjevení, přístupu k interpretaci autoritativních náboženských textů a začlenění filosofických spisů do tradičního vzdělávacího kurikula. Šem Tov ibn Falaquera (kolem 1225–1290), překladatel a autor řady hebrejských spisů popularizujících studium aristotelské filosofie, se do těchto debat aktivně zapojil především dvěma svými spisy: Dialogem o shodě mezi Tórou a světskou vědou a dopisem, jímž vystoupil na obranu Maimonidova Průvodce tápajících během kontroverze, která se kolem tohoto díla rozpoutala na sklonku 80. let 13. století. Oba texty budou představeny v novém českém překladu a zasazeny do kontextu Falaquerova díla a širšího diskursu o legitimitě filosofie v rámci judaismu.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro LS 2021. Konkurz se bude konat v úterý 22. 9. 2020 od 15,00 v m.č. 221. Přihlášky podávejte písemně - a to v AJ, NJ, FJ, příp. v jazyce přijímající instituce - do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 15. 9. 2020. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Od 31. 8. je Knihovna ÚFaR otevřená jako obvykle od pondělí do čtvrtka 10,00–19,00, v pátek  10,00–16,00 a v sobotu 12,00–17,00.