Aktuality a oznámení

Ve středu 7. 10. jsou konzultace dr. O. Švece pouze online (karanténa). Domluva na náhradním termínu je možná po e-mailu.

Link na pořadníkový a (orientační) rozřazovací dokument pro zájemce o Tutorský kurs bude všem studentům prvního ročníku Bc. studia rozeslán (spolu s instrukcemi) e-mailem v úterý 6.10. ve 12:00h. Lze se zapisovat až do 12.10. do 15:00h.

Online informační schůzka k Tutorskému kursu pro nastupující studenty 1. ročníku oboru Filosofie, na níž proběhne i setkání s tutory, se koná v pondělí 5. října od 15:50 do 17:30h na videokonferenční platformě Zoom. Link do místnosti obdrží všichni studenti 1. ročníku hromadným e-mailem 5. října během dopoledne. Všichni "prváci" jsou srdečně zváni!

Online informační schůzka k Tutorskému kursu, na níž dojde i k setkání studentů 1. ročníku s tutory, se koná v pondělí 5. října v 15:50-17:30h na videokonferenční aplikaci Zoom. Link obdrží všichni studenti 1. ročníku v hromadném e-mailu 5. října během dopoledne.

Upozorňujeme studenty na aktualizované informace o možnostech studia učitelství. Bližší informace poskytne Petra Šebešová.

Informační brožurka pro nové studenty bakalářského oboru Filozofie:
pro jednoobor zde, pro dvouobor zde.

R. Roreitner konzultuje 21.9. v 17:15-18:30 hod online zde.

Prosíme čtenáře, aby knihy, jimž vyprší výpůjční lhůta v pondělí 21. 9. či později, vraceli přednostně prostřednictvím biblioboxu (umístěného ve foyer Knihovny Jana Palacha). Informace k provozu knihoven naleznete zde, budou však brůběžně aktualizovány. Prozatím platí standardní otevírací doba

Letní konference UNCE proběhne v pondělí 21. 9. online, via zoom prostřednictvím tohoto odkazu, meeting ID: 381 075 8057, heslo "latina". Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Prof. Thein přesouvá konzultační hodiny z úterý 22. 9. na středu 23. 9. 16.00 - 17.00.

V pátek 18. 9. končí zkouškové období akad.roku 2019/20. Všechny atesty musejí být zapsnány v SIS nejpozději do 22. 9. Do té doby je také potřeba v SIS podat žádost o postup do dalšího ročníku!

V duchu odvěkké tradice ÚFaR srdečně zve všechny zasvěcené zájemce na iniciační představení. Koryfejové religionistiky se 29.9. od 15.00 ve venkovním amfiteátru na Albertovských svazích vyjádří ústy studentek a studentů ročníku 2019/20 k tradičnímu křesťanskému svátku Veliké noci. Zjevení bude na místě následováno střízlivou pijatikou a hostinou (co kdo přinese, to si vypijeme a sníme).

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú AV pořádá 14. 9. od 16.00 kolokvium Svoboda a emancipace, na kterém představí své knihy Martin Ritter a Dan Swain s komentáři prof. Petříčka a prof. Barši. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Dr. Tropia 9. 9. ruší konzultační hodiny. Náhradní je možné domluvit e-mailem.
Prof. Petříček posouvá své konzultační hodiny v pondělí na 12.00 - 13.00.