Aktuality a oznámení

Husitská teologická fakulta UK a časopis Dingir zvou na konferenci „Současná česká náboženská scéna: Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat v sobotu 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 na HTF UK (Pacovská 350/4, Praha 4). Program zde.

Srdečně zveme na konferenci Galen's Epistemology, Praha Villa Lanna, 19.10.-21.10.2017. Program zde.

Bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže Grantové agentury UK pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy projektů je možné podávat od 9. 10. prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/) nejpozději do 6. 11. 2017. Informační seminář pro zájemce se bude konat 17. 10.  od 17:30 v místnosti č. 300. 

Zveme vás na setkání South-East European Association for Ancient Philosophy na téma "Aristotle’s Posterior Analytics (book II)", které se uskuteční ve dnech 28.-30.9.2017, ÚFAR FF UK, místnost 225V. Program setkání zde.

Zájemci o funkci tutorů z řad studentů navazujícího a magisterského studia v rámci Tutorského kursu (http://ufar.ff.cuni.cz/5/tutorsky-kurs) nechť se hlásí e-mailem, případně osobně (nejlépe v konzultačních hodinách) u dr. Palkosky, a to nejpozději do čtvrtka 21. 9.

James Hill přesouvá své konzultační hodiny z úterý 5. 9. na středu 6. 9. 15.00 - 16.00.

V pondělí 2. 10. se od 9.30 (pozor, změna!) koná ve Flú AV workshop „Lived Body and Affectivity“.

Centre for Political Philosophy, Ethics and Religion cordially invites you to round-table debate: Romanticism, nationalism and nationhood - Literary perspectives on politics. Our speakers are Sir Drummond Bone (Professor of English Literature and Master of Balliol College, Oxford) and Martin Hilský (Professor of English Literature, Charles University). Venue: Faculty of Arts, Charles University, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, second floor, room 200. Date: 25th of September 2017 at 17:00.

Srdečně zveme na mezinárodní konferenci "Emergency Powers, Rule of Law and the State of Exception" (program a pozvánka), která se uskuteční v Praze v prostorách Právnické fakulty UK ve dnech 14. a 15. 9. 2017.

V září bude knihovna otěvřena od 12,00.
Sobotní provoz bude obnoven 9. 9.

Zveme na mezinárodní konferenci k filosofii Maria Victorina, která proběhne v Praze ve dnech 14.-15.9.2017. Program zde.

V srpnu je knihovna otevřena od pondělí do čtvrtka 10,00–18,00. Těšíme se na shledanou!

Call for papers: Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care (Praha, 23.-24.11.2017); deadline 31.7.2017.