Aktuality a oznámení

Česká platónská společnost a Ústav filosofie a religionistiky FF UK pořádají XI. české platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós“. Symposium bude konat 15. – 16. listopadu 2018 v Praze ve Vile Lanna. Call for papers zde.

Sekretariát UFAR bude v srpnu otevřen 13. - 16. 8.; 21. - 23. 8. a 28. - 30. 8. vždy 10 - 12, 13 - 16. 

21. - 23. září proběhne ve Štěkni VII. Filosofická škola organizovaná studenty ÚFAR. Všichni jsou srdečně zváni. Další informace zde.

POZOR ZMĚNA letní otevírací doby Knihovny ÚFaROtevřeno po–čt 10–18, pá 10–16 bude také v týdnu 6.–10. 8. Od 30. 7. do 3. 8. je knihovna zavřená. Většina knihoven FF UK je uzavřena z důvodu rekonstrukce po celé léto. Krásné prázdniny!

Katedra filosofie FF UP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Flú AV pořádají 13.–14. listopadu 2018 mezinárodní konferenci Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení. Přihlášky se podávají do 15. 8.

Bylo vyhlášeno CfP na konferenci "Phenomenology and Personal Identity", kterou pořádá Ústav filosofie a religionistiky ve dnech 28. - 30. listopadu 2018.

V SOBOTU 30. 6. 2018 je Knihovna ÚFaR otevřena od 12,00 do 17,00.

Sekretariát UFAR bude v červenci otevřen 10. - 12. 7., 16. - 19. 7. vždy 10 - 12, 13 - 16. Pozor, změna.

BZK z RELIGIONISTIKY se budou konat 6. 9. Termín přihlášení v SIS je do 12. 7., kontrola povinností do 17. 8., práci je třeba elektronicky odevzdat do 8. 8. (dva pomocné výtisky stačí o pár dní později). Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně, práci je třeba odevzdat do 13. 8.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 4. - 6. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 17. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 3. 8. Další informace zde.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 10. a 11. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 22. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 10. 8. Další informace zde.

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 26. 6. na středu 27. 6. od 15.00 do 16.30.

Dr. NĚMEC přesouvá své konzultační hodiny ze středy 27. 6. na čtvrtek 28. 6. od 15.00.

Martin Ritter přesouvá své konzultace ze středy 27.6. na pondělí 25.6. od 13,30 do 14,30. Jiný termín lze domluvit emailem.