Aktuality a oznámení

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášku "The Teleology of the Practical in Aristotle", kterou 12. března v 17:30-19:30 v m.č. 225V prosloví Prof. Klaus Corcilius (Universität Tübingen).

Právě vyšla Nomádva 24! Ke koupi v Knihovně ÚFaR za 5 Kč nebo zdarma ke stažení na stránkách časopisu.

Každoroční religionistická studentská vědecká konference (SVK) se uskuteční 1.-3. června 2018 ve Štěkni u Strakonic. Pravidla pro přihlášení příspěvků naleznete zde či zde. Plakát k akci zde. Deadline na zaslání příspěvků je 30. dubna.

Sekretariát UFAR bude dnes (26. 2.) otevřen pouze do 14.00.

Dodatečně byl na LS vypsán seminář doc. Karáska Problematika subjektivity v německé klasické filosofii (AFSV00302) na úterý od 10.50 v 217, zaměřený mj. na četbu textů ke skeltové zkoušce z novověké filosofie.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19 určená na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. Další podrobnosti naleznete zde.

Otevírací doba knihovny v LS 2017/2018.

Srdečně blahopřejeme Jindřichu Karáskovi ke knize Schellingova metafyzika přírody.

Kurs dr. MATĚJČKOVÉ Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna začíná až od 1. března.

Kursy dr. ZEMÁNKA začínají až v týdnu od 26. 2.

Seminář prof. HALÍKA Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře začíná 28. 2.

Ondřej Švec ruší v pondělí 19. 2. své konzultační hodiny. Náhradní termín lze dohodnout emailem.

Semináře "Rozum a myšlení podle Aristotela" a "Platónův Theaitétos: co je to vědění?" začínají až od 26., resp. 27. února (a trvají do 21., resp. 22. května).

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2018/2019. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15h v místnosti 220. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.