Aktuality a oznámení

Centrum pro etiku Univerzity Pardubice pořádá 22. - 24. 10. intenzivní seminář s Corou Diamond (University of Virginia) a Jamesem Conantem (University of Chicago/FAGI Leipzig).

13. a 14. listopadu se na Fakultě filosofické Univerzity Pardubice koná konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšleníVšichni zájemci jsou srdečně zváni. Program zde.

Od 22. do 28. října 2018 se koná Týden otevřeného přístupu.

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú zve na pracovní seminář Slabé jednání: od etiky k politice, který se koná v pátek 19. 10. 2018 od 10.00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu a kde Jan Bierhanzl představí svoji novou knihu L'action faible. De l'éthique à la politique.

18. a 19. 10. se koná na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konference Merleau-Ponty at the Collège de France.

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR zve všechny zájemce na workshop Assessing Agent Causal Libertarianism in the Free Will Debate, který se koná 22. října od 9.30 v zasedací místnosti, Jilská 1, Praha 1. Abstrakty zde.

Prof. THEIN ruší v úterý 16. 10. výuku, zasedá v hodnotícím panelu GAČRu.

CFP na brněnskou studentskou konferenci FILEX prodlouženo do 15. 10. Neváhejte a využijte této možnosti obhájit své filosofické myšlenky před publikem složeným ze studentů jiných filosofických kateder! Konference určena studentům bakalářského a magisterského stupně.

Ústav filosofie a religionistiky ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis srdečně zve všechny studenty a vyučující Úfaru na tradiční uvítací večírek pro studenty prvního ročníku, který se uskuteční v pondělí 15. 10. 2018 od 19:15 v místnosti 217. Těšíme se na Vás!

Seminář Mgr. Ondračky 
Sánkhjakáriká IV se přesouvá na středu od 19.10 do místnosti 218.

Zveme vás na přednášku Erin Plunkett (University of Chichester, Royal Holloway University of London) "Kierkegaard and Patočka on the metaphysics of possibility", která proběhne v úterý 9.10. od 13:30 na CTS (Husova 4, Praha 1).

Program Kolokvia k antické filosofii zde. První setkání se koná 18. 10. od 19.10 v m. 225V.

Doc. ŠPINKA přesouvá své pravidelné konzultační hodiny na pátek 14.20 - 15.30.

Zápis do Tutorského kursu pro studenty 1. ročníku oboru Filosofie se otevírá ve středu 10. 10. v 10h v knihovně ÚFaR (m. č. 224). Zápisové archy budou na stole naproti knihovnickému pultu. Rozřazovací schůzka pro Tutorský kurs pro zapsané zájemce se bude konat ve čtvrtek 18.10. v 19h v m. č. 217. Účast na rozřazovací schůzce je pro přijetí do Tutorského kursu bezpodmínečně nutná!