Aktuality a oznámení

Dr. Palkoska ruší své konzultace ve čtvrtek 15. 2. V naléhavých případech pište prosím e-mail.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Jakub Jirsa ruší konzultace 15.2.; náhradní konzultace jsou ve středu 14.2. od 10 do 11. Samozřejmě se lze na konzultacích dohodnout emailem.

Sekretariát ÚFAR bude v týdnu od 12. 2. uzavřen.

Konzultace doc. Kolmana začínají v pondělí 12. 2. až od 14:45.

Bylo vypsáno výběrové řízení na FF UHK na pozici odborný asistent. Přihlášku lze podat do 20. 3. 2018. Bližší informace zde.

Nouvelle École Lacanienne  a Oddělení současné a kontinentální filosofie FLÚ AV ČR Vás zvou na mezinárodní 7. lacanovský workshop "Úvod do díla Jacquesa Lacana" vedený D. Royem (Écola de la Cause freudienne), který se koná 3. 3. 2018 od 10h v Akademickém centru Filosofického ústavu. Bližší informace zde.

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství a Ústav filosofie a religionistiky, FF UK vás zvou na veřejnou přednášku „Why Does Philosophy Have a History?“ kterou prosloví prof. Michael Rosen (Harvard University) Čas: 22.2. od 17:00 Místo: místnost 217, ÚFAR FF UK.

POZOR, PRO NEMOC ZRUŠENO!

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV zve na další z pravidelných kolokvií k antické filosofii. Jaroslav Rytíř představí svoji práci na téma "Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)? Aristotelés, Met. VII 6, 1031b 15-18" v pátek 23. 2. v 16:30-19:30 v zasedací místnosti FLÚ. Materiály k přípravě budou k dispozici s týdenním předstihem. 

Jakub Jirsa ruší ve čtvrtek 8.2. konzultační hodiny – zkouší u komisionální zkoušky. Náhradní termín lze dohodnout emailem.

Od 1. 2. 2018 byl garantem studijního programu a předsedou oborové rady DS Filosofie jmenován doc. James Hill.

Od 1. 2. do 30. 6. 2018 je studijním poradcem pro obor Filosofie dr. Jan Palkoska. 

Centrum pro studium středověku a Ústav germánských studií FF UK srdečně zvou na mezinárodní seminář Life and Biography in the Middle Ages, který se bude konat v LS 2018 každý čtvrtek od 17:30 v m. 319. Program zde.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní studijní pobyty ve Velké Británii nadace ACEF. Přihlášku lze podat do 20.3.2018, veškeré informace zde.

Dovolujeme si upozornit na možnost stáží v CEFRESu, vhodných zejména pro frankofonní Mgr. a Ph.D. studenty FF UK. Podmínky těchto stáží pro letní semestr 2018 jsou popsané zde