Aktuality a oznámení

BZK z religionistiky se konají 11. 9. Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně. Práci je v obou případech třeba elektronicky odevzdat do 14. 8.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 6. a 8. 9. Závazná přihláška prostřednictvím SIS se podává do 13. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 23. 8., vázané výtisky diplomové práce odevzdávejte do knihovny UFAR do 7. 8. 

BZK z FILOSOFIE se budou konat 4. - 5. 9. (v případě velkého počtu studentů i 8. 9.). Závazná přihláška prostřednictvím SIS se podává do 13. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 18. 8., vázané výtisky bc práce odevzdávejte do knihovny UFAR do 3. 8. 

Sekretariát ÚFAR bude o prázdninách otevřen:
4. 7.    10-12 13-15
10. a 13. 7. 10-12 13-15
25. a 27. 7. 10-12 13-15
15. a 17. 8. 10-12 13-15
29. a 31. 8. 10-12 13-15 

Tereza Matějčková ruší dne 27. 6. 2017 své konzultační hodiny kvůli probíhajícím rekonstrukcím na ÚFaRu. S veškerými dotazy a žádostmi se na ni obracejte prostřednictvím mailu.

Od 26. 6. probíhají v pracovnách UFAR č. 220 - 223 a v knihovně stavební práce. Sekretariát je dočasně přesunut do místnosti č. 225M, telefonní číslo 221 619 304.

Kniha prof. Tomáše Halíka I Want You to Be (Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filosofie. Více informací o ocenění zde. Srdečně blahopřejeme!

Ondřej Švec ruší dne 26. 6. 2017 své konzultační hodiny kvůli probíhajícím rekonstrukcím na ÚFaRu. S veškerými dotazy a žádostmi se na něj obracejte prostřednictvím emailu

Od 26. 6. do 28. 7. je zavřená knihovna. Výpůjčky, jejichž lhůta uplyne do 30. 6. 2017, můžete vracet do biblioboxu v Knihovně Jana Palacha. Děkujeme!

Konzultace Radka Chlupa 28. 6. odpadají z důvodu zasedání Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Srdečně zveme na workshop výzkumné skupiny Teorie/Filosofie médií "Hranice technicky možného: Ke vztahu umění a techniky", ​jenž proběhne v pondělí 26.6.2017 na Goethe-Institutu a ​na němž mj. vystoupí prof. Miroslav Petříček. Podrobnosti zde: http://hranicemozneho.ff.cuni.cz/workshop/. 

Mezinárodní sinologické centrum Ťiang Ťing-kuovy nadace při UK zve na mezinárodní symposium „TOWARDS A NEW PARADIGM OF SUBJECTIVITY: ON THE CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF THE ZHUANGZI“. Symposium se koná ve dnech 29. června až 2. července v Öttingenském paláci (Josefská 6, Malá Strana). 

Martin Ritter přesouvá své konzultace v pondělí 19.6. 2017 na 14-15 hodin. 

Srdečně blahopřejeme k vydání českého překladu Balibarovy knihy Spinoza a politika