Aktuality a oznámení

Seminář dr. Palkosky v rámci kursu "Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem" v pátek 31.3. odpadá.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK vás zve na dvě přednášky, které prosloví prof. Manfred Frank (Tübingen): „‘Reduplicative Identity‘. The Key to Schelling’s Mature Philosophy“ v pondělí 10.4. v 15:50 na FF UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost 217 a „Transparency and Pre-reflectivity. Sartre’s Theory of Consciousness“ v úterý 11.4. v 15:50 opět na FF UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost 217.

M. Zemánek ve čtvrtek 30. 3. nekonzultuje.  Náhradní termín konzultací lze domluvit e-mailem.

Sekretariát UFAR bude ve středu 29. 3. otevřen do 14.30

V úterý 28. 3. odpadá kurz dr. Matějčkové Úvod do Hegelovy filosofie dějin.

Konzultační hodiny Jakuba Čapka v pátek 24. 3. odpadají (výuka se koná). Náhradní termín konzultace lze dohodnout mailem.

Srdečně zveme na Mezinárodní religionistickou studentskou vědeckou konferenci (SVK), která se letos uskuteční 29.–31. května 2017 v Ostrožské Nové Vsi. Vnitřní deadline ÚFaRu je 30. dubna. Call for papers a pravidla zde. Facebook akce zde.

Divadelní soubor studentů UK zve na inscenaci hry Il Duetto. Můžete se těšit na filosofický humor, historické slzy a starou dobrou katharsis. Několik členů včetně režisérky pochází z řad studentů ÚFAR. Text hry získal dvě velice prestižní ocenění. Čtvrtek 30. 3., 19 hodin, Divadlo Na Prádle.

Department of Anglophone Literatures and Cultures FF UK is pleased to invite you to a lecture by Matthew Guterl (Brown University): Donald Trump, Capitalism, and the Endings of America. Tuesday, 18 April 2017, 14:15, Room 104. Charles University, Faculty of Arts, Jana Palacha 2, Prague 1.

Ku příležitosti vydání nového čísla časopisu Nomádva se ve středu 5. dubna v holešovické kavárně Liberál koná od osmi hodin večírek, na který jsou všichni srdečně zváni.

Prof. THEIN ruší ve čtvrtek 23. 3. konzultační hodiny, výuka se koná. 

Konzultace R. Chlupa 22. 3. odpadají z důvodu zasedání Rady pro vniřní hodnocení UK.

Kurs Marka Zemánka Smrt v buddhismu se bude ve čtvrtek 23. 3. konat v místnosti 201.

Jednota klasických filologů, Ústav řeckých a latinských studií FF UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK vás srdečně zvou na přednášky: Female choruses in Pindar, kterou prosloví prof. Pura Nieto (Brown University). Přednáška se koná ve středu 22. března ve 14.10 na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

Zároveň Vás zveme na přednášku Homer: The Intimacy of battle and a lion´s heart, kterou prosloví prof. Pura Nieto (Brown University). Přednáška se koná ve čtvrtek 23. března v 18 h v Zelené posluchárně (FF UK, Celetná 20, místnost 147).