Aktuality a oznámení

Dr. Matějčková konzultuje ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 15.30-16.30.

Dr. VÁLOVÁ konzultuje také ve čtvrtek       1. 2. 9.00 - 10.30.

Jacques Rancière: Politika fikce
7. 2. 2018 od 19.00 se ve Veletržní paláci koná přednáška známého francouzského filozofa. Simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia je možné podávat do 28. 2. 2018, do navazujícího magisterského studia do 31. 3. 2018. Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK jsou zde, bližší informace o podmínkách oborů Filozofie a Religionistika jsou na tomto webu v záložce pro uchazeče

Doc. ČAPEK přesouvá konzultační hodiny ze čtvrtka 8. 2. na středu 7. 2. od 11.00

Doc. KOLMAN v pondělí 29. 1. nekonzultuje.

Úřední hodiny sekretariátu jsou dnes, 24.1.2018, až od 13:00. Díky za pochopení.

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

Religionistikanové stránky pro uchazeče.

Srdečně zveme na seminář Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie, který se koná 8. 2. 2018 od 16,30 v AKC a v rámci něhož prosloví přednášky prof. Emil A. Sobottka a prof. Tomáš Halík.

Workshop pro uchazeče o studium na UFAR se bude konat 3. a 24. 3. 2018 (1. běh) a 4. a 25. 3. 2018 (2.běh). Další informace jsou zde. Vyplněné přihlášky budou přijímány do 15. 2., resp. do naplnění kapacity. 

Upozorňujeme na dva konkurzy na akademické pracovníky: (a) přednášející středověké filosofie, (b) přednášející moderní a současné filosofie. Detailní popis konkurzu a volných míst je v odkazech výše.

Doc. KARÁSEK ze zdravotních důvodů přesouvá konzultační hodiny z 10. 1. na čtvrtek 11. 1. od 13.00.

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú AV pořádá 23. a 24. 2. konferenci věnovanou dílu Catherine Malabou Politics of Plasticity. Program zde.