Aktuality a oznámení

Zveme vás na konferenci „Jak číst politické myslitele“, která se uskuteční 20.6. 2017 od 9:30 v místnosti 217 na FF UK, nám. Jána Palacha 2.

Sekretariát UFAR bude ve čtvrtek 15. 6. uzavřen.

Martin Ritter ruší své konzultace v pondělí 12.6. z důvodu účasti u bakalářských zkoušek. Náhradní termín lze domluvit emailem. 

Dr. JIRSA přesouvá své konzultační hodiny z 15. 6. na pátek 16. 6. od 10.00 do 11.00.

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 13. 6. na středu 14. 6. od 14.30 do 16.00.

Srdečně zveme na přednášku prof. Roberta A. Segala (University of Aberdeen) "Does the Myth of Gaia Reconcile the Myth with Science?", která se uskuteční v úterý 20. 6. v 17:30 v místnosti P301 na hlavní budově FF UK.

Konzultace doc. Kolmana se dne 6. 6. přesouvají na dobu od 15:00 do 16:30. V případě potřeby si je možné domluvit náhradné konzultace mailem.

Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku (žádosti se podávají individuálně).

Kritika. Výpověď umění? 
Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury, probíhá od 1. do 8. července a je letos zaměřen na téma kritiky a vztahu mezi uměním a kritikou. Bohatý program plný přednášek, autorských čtení, divadelních představení a koncertů nabízí také dílny, které mj. vedou pedagogové FF UK Josef Hrdlička, Martin Pokorný a Petr Christov. Studenti FF UK mají slevu, při objednávce je třeba napsat do poznámky "FF UK". Bližší informace www.sramkovasobotka.cz 

Zveme všechny na sportovní zakončení letního semestru v pátek 9.6. od 16:00 na sportovišti Na Františku. V plánu je volejbalový a fotbalový turnaj, následuje občerstvení v něterém z přilehlých restauračních zařízení.

Martin Ritter ruší své konzultace v pondělí 5.6. z důvodu účasti u přijímacích zkoušek. Náhradní termín je možné domluvit emailem. 

V příloze info a přihláška na Europaeum 2017 Summer School Populism and Anti-Politics: Is Democracy in Crisis? 9th – 14th July 2017 El Escorial Palace, Universidad Complutense, Madrid.

18. - 20. 10. 2017 se bude konat v Kongresovém centru SAV ve Smolenicích mezinárodní konference Pravda. Teoretické a praktické aspekty.

Sekretariát UFAR bude v pondělí 29. 5. otevřen od 11.30 do 16.00.