Aktuality a oznámení

BZK z FILOSOFIE se budou konat 12. - 14. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola splnění studijních povinností před BZK do 31. 5. Další informace zde.

BZK z religionistiky se konají 19. 6. Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně. Práci je v obou případech třeba odevzdat do 22. 5.

Deadline na odevzdání přihlášek k podpoře studijních pobytů ve Velké Británii (Anglo-Czech Educational Fund) byl posunut na 29.3.2017. V případě zájmu o pomoc s přihláškou se obraťte na Jakuba Jirsu.

Dr. Válová posouvá ve čtvrtek 16. 3. konzultační hodiny na 12 - 12:30. Jiný termín lze případně domluvit e-mailem.

Absolventka magisterského studia religionistiky Mgr. Evelyne Koubková získala Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů. Srdečně gratulujeme!

V úterý 14. 3. odpadá výuka prof. PETŘÍČKA.

Σχολή Pražská konference studentů filosofie se bude konat 7.4. - 8.4. 2017. Call for papers do 19. 3.

Frankofonní akademická síť OFFRES vyhlásila výzvu k podávání přihlášek na Evropskou letní universitu nazvanou Penser au-delà de l’homme : Limites, frontières et fins de l’humain, která se bude konat od 5. do 12. července 2017 na FF UK. Termín pro zasílání přihlášek je 30. dubna, bližší informace naleznete zde. S dalšími případnými dotazy se obraťte na Ondřeje Švece.

Doc. KARÁSEK přesouvá své konzultační hodiny ze středy 15. 3. na pondělí 13. 3. 13.00 - 14.00.

Institut politologických studií FSV UK, Anglo American University a Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašují "call for papers" na konferenci Republicanism in the History of Political Philosophy and Today (Praha, 3.-4.11.2017).

Program Filosofického semináře na nový semestr: 9. 3. 2017 – James Hill: Berkeleyho filosofie ducha; 30. 3. 2017 - Radek Chlup: Jak rozumět polyteistickým bohům; 20. 4. 2017 - Pavel Kouba: Řeč a zjevnost; 11. 5. 2017 – Karel Thein: Aristotelův člověk: srdce, krev a myšlení.

Dr. NĚMEC ruší ze zdravotních důvodů výuku i ve čtvrtek 9. 3.

Prosím věnujte pozornost pozvánce na Letní školu antické filosofie, která proběhne 6.-9. června 2017 na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Tento ročník budě věnován Aristotelově filosofii a lektoři letní školy budou George Karamanolis (Universität Wien); István Bodnár (ELTE/CEU Budapešť); Matyáš Havrda (Akademie věd ČR, Praha) a Ladislav Kvasz (Univerzita Karlova, Praha).

Konzultační hodiny dr. VÁLOVÉ ze zdravotních důvodů 9. 3. odpadají.