Aktuality a oznámení

Petr Prášek, Ph.D., absolvent našeho doktorského studijního oboru Filozofie získal prestižní Bolzanovu cenu pro nejlepší absolventy. Srdečně gratulujeme!

V soutěži vysoce kvalitních monografií UK 2020 byli oceněni naši kolegové doc. Jakub Jinek, prof. Miroslav Petříček, dr. Tereza Matějčková a dr. Deniele De Santis. Srdečně gratulujeme!

Konzultace doc. Kolmana se přesouvají z pondělí 8. 6. na čtvrtek 11. 6., od 9:00 do 10:00. Platí, že před konzultací je vhodné se ohlásit mailem.

Konzultační hodiny prof. Theina se tento týden přesouvají z úterý na čtvrtek (4. 6.), čas zůstává stejný (16,00 až 17,00).

Univerzita Karlova má do 30. 6. 2020 zkušební přístup do Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Brill) a do 2. 7. 2020 do referenční databáze Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online (De Gruyter).

Ve zkouškovém období od 25. května do konce června budou na ÚFAR probíhat konzultační hodiny podle rozpisu zde. V případě osobní účasti na konzultacích či atestacích je podle pokynů vedení FF UK třeba vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Na zasedání vědecké rady FFUK tento čtvrtek, tj. 21. května v 10h00, bude udělen titul emeritního profesora UK našemu dlouholetému kolegovi, Pavlu Koubovi. Laudatio na Pavla Koubu přednese Miroslav Petříček.

S velkým zarmoucením jsme přijali zprávu, že dne 28. 4. 2020 ve věku 92 let zemřel filosof Ladislav Hejdánek, jedna z nejvýznamnějších postav české filosofie 20. a začínajícího 21. století. Václav Němec napsal nekrolog pro Filozofickou fakultu.

Od 2. 6. 2020 budou rozšířen provoz KJP (út, čt 10 až 17) a bude umožněno prezenční studium. Oborové knihovny zůstávají nadále zavřené, výpůjčky z nich je však možné realizovat prostřednictvím spádových knihoven na jednotlivých budovách FF UK. Informace o provozu fakultních knihoven jsou průběžně (nejméně jednou týdně) aktualizovány.

Centre for Ethics as Study in Human Value, Department of Philosophy, University of Pardubice nabízí doktorské studium v anglickém jazyce v prostředí mezinárodního týmu. Termín pro podání přihlášek je 31. 5. 2020. Více informací naleznete zde.

BZK z religionistiky se budou konat 15. 6. Termín závazné přihlášky v SIS je 7. 5., termín kontroly povinností do 27. 5. Práci je třeba odevzdat do 18. 5., stačí ji odevzdat elektronicky. V případě jakýchkoli technických nebo organizačních problémů se prosím obracejte e-mailem na Radka Chlupa.

SZZK z filosofie se budou konat 16. a 17. 6.  Pozor, změna! Termín závazné přihlášky v SIS je 14. 5., termín kontroly povinností 27. 5. Další informace zde. V případě jakýchkoli technických nebo organizačních problémů se prosím obracejte e-mailem na paní sekretářku. 

BZK z filosofie se budou konat 18. a 19. 6. Termín závazné přihlášky v SIS je 7. 5., termín kontroly povinností do 27. 5. Další informace zde. V případě jakýchkoli technických nebo organizačních problémů se prosím obracejte e-mailem na paní sekretářku. 

Pozor, podle upraveného harmonogramu akademického roku 19/20 nebude možný další termín BZK v červnu/červenci.

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vám touto cestou vyjádřili plnou podporu ve vašem úsilí dostát nejen svým studijním povinnostem, ale všem specifickým nárokům, které na každého situace pandemie klade. Uvědomujeme si, že se musíte vyrovnávat s mnohem komplexnějšími změnami, než je změna v režimu výuky, a že tyto změny mohou mít podstatný dopad na možnost věnovat se distančnímu studiu v takové míře, v jaké je od vás očekáváno. Mnozí z vás například věnují podstatnou část svého času dobrovolným aktivitám, někteří mohou mít potíže související s návratem ze studijního pobytu, jiní zas technické problémy komplikující možnost účastnit se online výuky apod. Proto prosíme, abyste se s jakýmikoli potížemi ať technického, nebo studijního rázu obraceli na naši katedru, nejlépe na paní sekretářku, Mgr. Evu Mokrejšovou (Eva.Mokrejsova@ff.cuni.cz), na oborové studijní poradce, vedení katedry či na jednotlivé vyučující. S problémy při shánění literatury pak neváhejte oslovovat knihovnici Kláru Choulíkovou (Klara.Choulikova@ff.cuni.cz). Za každý váš podnět jsme vděční a budeme se ze všech sil snažit vyjít vám vstříc.

Přejeme sílu, otevřenou mysl a odvahu do nových výzev

Váš ÚFaR