Aktuality a oznámení

Reflexe 54 k dostání v Knihovně ÚFaR za 90 Kč. 

Zájemci z řad studentů navrzujícího magisterského a doktorského studia o roli tutora v rámci Tutorského kursu na oboru Filosofie nechť se do středy 26. 9. hlásí u dr. Palkosky e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách.

Od 1. 9. je zástupcem ředitele pro obor filosofie Ondřej Švec, Ph.D.

Bylo vyhlášeno 16. kolo souteže GA UK na rok 2019 na podporu projektů studentů magisterských a doktorských oborů. Přihlášky bude možné podávat od 9. 10. 2018 v aplikaci GA UK, fakultní deadline pro odevzdání je 6. 11. 2018. Kontaktními osobami na Grantovém oddělení FF UK jsou Lenka Prasličáková a Michaela Horáková; obsahovou stránku projektů mohou studenti ÚFaR konzultovat s Jiřím Dyndou.

V září bude knihovna otevřena po–čt 12–19, pá 12–16 a pouze jednu sobotu, 8. 9., 12–17.

Vážení studenti, děkanát vyhlásil soutěž o STUDENTSKÁ VĚDECKÁ STIPENDIA 2018/2019 (deadline podání žádostí je 20. 9. 2018). Tyto projekty se vylučují s projekty SVV (vedení ÚFaRu nepodpoří žádosti na projekty, které již byly podpořeny z SVV). Kontaktní osobou na ÚFARu, s níž můžete případně konzultovat detaily svých projektů, je Mgr. Jiří Dynda.“

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na čtyřměsíční pobyty v letním semestru 2018/19. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 20. 9. 2018.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro LS 2019. Konkurz se bude konat v úterý 11. 9. 2018 od 17,30 v m.č. 221. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 5. 9. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Česká platónská společnost a Ústav filosofie a religionistiky FF UK pořádají XI. české platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós“. Symposium bude konat 15. – 16. listopadu 2018 v Praze ve Vile Lanna. Call for papers zde.

Sekretariát UFAR bude v srpnu otevřen 13. - 16. 8.; 21. - 23. 8. a 28. - 30. 8. vždy 10 - 12, 13 - 16. 

21. - 23. září proběhne ve Štěkni VII. Filosofická škola organizovaná studenty ÚFAR. Všichni jsou srdečně zváni. Další informace zde.

POZOR ZMĚNA letní otevírací doby Knihovny ÚFaROtevřeno po–čt 10–18, pá 10–16 bude také v týdnu 6.–10. 8. Od 30. 7. do 3. 8. je knihovna zavřená. Většina knihoven FF UK je uzavřena z důvodu rekonstrukce po celé léto. Krásné prázdniny!

Katedra filosofie FF UP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Flú AV pořádají 13.–14. listopadu 2018 mezinárodní konferenci Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení. Přihlášky se podávají do 15. 8.

Bylo vyhlášeno CfP na konferenci "Phenomenology and Personal Identity", kterou pořádá Ústav filosofie a religionistiky ve dnech 28. - 30. listopadu 2018.