Aktuality a oznámení

Sekretariát ÚFAR bude dnes (8. 3.) otevřen do 15.00. 

Srdečně všechny zveme na přednášku dr. Lukáše Ličky (Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – Vivarium, Univerzita Ostrava) na téma Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr AuriolMísto: FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost 217. Čas: úterý 14. 3., 14.10-15.40.

SZZK z filosofie se budou konat 21. a 23. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola povinností do 31. 5. Další informace zde.

FF UK, Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství vypisuje veřejný konkurz na místo vědeckého pracovníka. Info zde.

Kurs doc. CHLUPA Rituál a jeho interpretace se přesouvá do místnosti 218 a kurs dr. MATĚJČKOVÉ Hegelova filosofie dějin se přesouvá do místnosti 225V.

Dr. NĚMEC ze zdravotních důvodů v úterý a ve středu 7. a 8. 3. ruší výuku a konzultační hodiny. 

Seminář ke kursu dr. Palkosky "Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem" dne 3. 3. odpadá.

CEFRES vyhlašuje program podpory doktorského studia pro doktorandy UK od 2. ročníku. Uzávěrka přihlášek je 27. 3., další informace zde.

Od 1. března je možno v Knihovně Jana Palacha hradit pokuty vzniklé i v ostatních dílčích knihovnách Filozofické fakulty UK.

Doc. KARÁSEK dnes (1. 3.) z rodinných důvodů ruší konzultační hodiny. Náhradní termín je 2. 3. od 15.45. 

1. a 7. 3. odpadá výuka a konzultační hodiny dr. KOZÁKA, je na konferenci v zahraniční. 

Ústav filosofie a religionistiky srdečně zve na přednášku Die Prager Philosophie in den 30er Jahren, der Cercle philosophique und Emil Utitz, kterou prosloví prof. Reinhard Mehring. Přednáška se koná v pondělí 6. 3. od 18 h v místnosti 225 V.

Výzva k zasílání abstraktů: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení. Konferenci pořádá Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Událost proběhne v úterý 20. června 2017 v budově Filosofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217.