Aktuality a oznámení

V SOBOTU 30. 6. 2018 je Knihovna ÚFaR otevřena od 12,00 do 17,00.

Sekretariát UFAR bude v červenci otevřen 10. - 12. 7., 16. - 19. 7. vždy 10 - 12, 13 - 16. Pozor, změna.

BZK z RELIGIONISTIKY se budou konat 6. 9. Termín přihlášení v SIS je do 12. 7., kontrola povinností do 17. 8., práci je třeba elektronicky odevzdat do 8. 8. (dva pomocné výtisky stačí o pár dní později). Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně, práci je třeba odevzdat do 13. 8.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 4. - 6. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 17. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 3. 8. Další informace zde.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 10. a 11. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 22. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 10. 8. Další informace zde.

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 26. 6. na středu 27. 6. od 15.00 do 16.30.

Dr. NĚMEC přesouvá své konzultační hodiny ze středy 27. 6. na čtvrtek 28. 6. od 15.00.

Martin Ritter přesouvá své konzultace ze středy 27.6. na pondělí 25.6. od 13,30 do 14,30. Jiný termín lze domluvit emailem. 

Robert Roreitner přesouvá konzultační hodiny z pondělí 25. června na čtvrtek 28.června od 9 do 10 hodin. Jiný termín je možné domluvit e-mailem.

Dr. Ondřej Švec posouvá své konzultační hodiny dne 25. 6. na 11h30 až 12h30 z důvodu účasti u státní doktorské zkoušky.

Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK hodnocených v roce 2018 se umístily knihy Jiřího DyndyJamese Hilla a Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Bylo vyhlášeno CFP na konferenci Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature, kterou pořádá Katedra filozofie FF UP v Olomouci 18. a 19. října 2018.

Děkan FFUK vyhlásil výsledky výběrového řízení na dvě místa akademických pracovníků na ÚFaRu. V konkurzu o místo se zaměřením na středověkou filosofii uspěla Anna Tropia. V konkurzu o místo zaměřené na moderní kontinentální filosofii uspěl Daniele De Santis. Těšíme se na oba nové kolegy! Chystáme nástup k 1. říjnu 2018.

Studovna bude dnes, 20. 6., otevřena pouze do 18,00. Děkujeme za pochopení.