Aktuality a oznámení

Tereza Matějčková ruší z důvodu zahraniční cesty své úterní konzultace. Náhradní termín lze domluvit emailem.

Doc. HILL ruší ve čtvrtek 13. 1. konzultační hodiny. Náhradní je možné domluvit e-mailem.

Konzultační hodiny Jakuba Čapka se v tomto týdnu přesouvají ze čtvrtka na pátek, 14. 2. od 14h.

20. 5. 2020 pořádá Ústav pro dějiny umění FF UK konferenci s názvem Bolest, která je určena studentům magisterských a doktorských studijních programů. Call for Papers je možné zasílat do 10. 3. 2020.

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací. Další informace zde.

Srdečně zveme na přednášku „The Theology of Liberalism“, kterou prosloví prof. Eric Nelson (Harvard University). Kdy: čtvrtek 13.2. od 17:30. Kde: místnost 217, ÚFAR FF UK, nám. Jana Palacha 2.

Informujeme, že byl vypsán další termín skeletové zkoušky "Filosofie 19. a 20. století": 14. únor 2020 (16H).

Filosofický ústav AV ČR v.v.i. ve spolupráci s FF UK pořádají ve dnech 29. 6-1. 7. 2020 13th Deleuze and Guattari Studies Conference. Jako hlavní přednášející zde vystoupí Alain Badiou, Étienne Balibar, Catherine Malabou, Arjun Appadurai, Miguel de Beistegui a Barbara Glowczewski.

Konferenci bude předcházet deleuzovská letní škola, jež se uskuteční ve dnech 22.-26.6. 2020. V jejím rámci budou vyučovat renomovaní odborníci jako Ian Buchanan, Gregg Lambert, Daniel W. Smith, Daniela Angelucci, Catarina Pombo Nabais, Michaela Fišerová a Nick Nesbitt. Všechny přednášky na obou akcích budou v angličtině. 

Flú AV ČR nabízí deseti studentům ÚFARu účast na konferenci a deleuzovské letní škole zdarma. Hlásit se mohou všichni zájemci od bakalářských studentů až po doktorandy. Přihlášky spolu s krátkým motivačním dopisem (cca 1 strana) posílejte do 1. března na e-mailovou adresu konference: info@dgs2020.org

Zájemci o studium filosofie nebo religionistiky na ÚFAR se mohou do 20. 2. přihlásit na přípravný workshop k přijímacím zkouškám, který proběhne 7. a 28. 3. 2020. Podrobnosti zde.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2020/2021. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 15,50h v místnosti 221. Přihlášky podávejte písemně (v jazyce zvolené univerzity, příp. v jiném světovém jazyce) do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 4. 3. 2020. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Výuka Dalibora Antalíka se v LS 2020 ze zdravotních důvodů ruší. Omlouváme se. Pokud by tím pro někoho vznikla komplikace při uzavírání studia, nechť kontaktuje Radka Chlupa.

Byl zveřejněn rozvrh ÚFaRu na LS 2020.
 

Vyšla kniha Recenze, kritika, ironie.

Srdečne blahopřejeme. 

ÚFaR vyhlašuje soutěž o stipendia pro studenty Ph.D. a NMgr. studia filosofie na FF UK na podporu zahraničních pobytů a dokončení disertační práce .