Aktuality a oznámení

Srdečně blahopřejeme Jindřichu Karáskovi ke knize Schellingova metafyzika přírody.

Kurs dr. MATĚJČKOVÉ Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna začíná až od 1. března.

Kursy dr. ZEMÁNKA začínají až v týdnu od 26. 2.

Seminář prof. HALÍKA Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře začíná 28. 2.

Ondřej Švec ruší v pondělí 19. 2. své konzultační hodiny. Náhradní termín lze dohodnout emailem.

Semináře "Rozum a myšlení podle Aristotela" a "Platónův Theaitétos: co je to vědění?" začínají až od 26., resp. 27. února (a trvají do 21., resp. 22. května).

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2018/2019. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15h v místnosti 220. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Dr. Palkoska ruší své konzultace ve čtvrtek 15. 2. V naléhavých případech pište prosím e-mail.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Jakub Jirsa ruší konzultace 15.2.; náhradní konzultace jsou ve středu 14.2. od 10 do 11. Samozřejmě se lze na konzultacích dohodnout emailem.

Sekretariát ÚFAR bude v týdnu od 12. 2. uzavřen.

Konzultace doc. Kolmana začínají v pondělí 12. 2. až od 14:45.

Bylo vypsáno výběrové řízení na FF UHK na pozici odborný asistent. Přihlášku lze podat do 20. 3. 2018. Bližší informace zde.

Nouvelle École Lacanienne  a Oddělení současné a kontinentální filosofie FLÚ AV ČR Vás zvou na mezinárodní 7. lacanovský workshop "Úvod do díla Jacquesa Lacana" vedený D. Royem (Écola de la Cause freudienne), který se koná 3. 3. 2018 od 10h v Akademickém centru Filosofického ústavu. Bližší informace zde.