Aktuality a oznámení

Ústav filosofie a religionistiky vás zve na veřejné přednášky uchazečů o místo přednášejícího filosofii 19. a 20. století se zaměřením na fenomenologickou tradici a hermeneutiku. Kdy: středa 9. května 2018; kde: místnost 225V; rozpis přednášek a abstrakty zde.

Doc. HILL konzultuje místo úterků, která připadají na květnové svátky, ve středu 2. a 9. 5. od 15.00 do 16.00.

Srdečně blahopřejeme profesoru Miroslavu Petříčkovi k vydání knihy Filosofie en noir.

Právě vychází 53. číslo časopisu Reflexe, věnované profesoru Milanu Sobotkovi k 90. narozeninám.

Srdečně blahopřejeme Mgr. Milanu Kroulíkovi, jemuž byla 19. 4. 2018 udělena Cena Jana Palacha za vynikající diplomovou práci Encounters at the Wat Dhammakittiwong.

Dr. Palkoska ruší ve čtvrtek 26. 4. konzultační hodiny. Náhradní termín je v pátek 27. 4. v 15-16h.

Doc. Antalík ve čtvrtek 26. 4. ruší konzultace i kurs Náboženství Keltů II. Úvod do dějin současných náboženství se koná!

Dr. Válová dnes (24. 4.) ze zdravotních důvodů ruší konzultační hodiny.

Dr. Matějčková ruší v týdnu od 23. 4. konzultace i výuku, je v zahraničí. Kurz Nitro a vnějšek se koná.

Ve středu 25. 4. odpadá výuka J. Čapka, odpadají i konzultace ve čtvrtek 26. 4. (zahraniční cesta). Bakalářský seminář se koná.

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje Call for Applications na letní školu "Early Modern Yiddish in Prague: Language and Literature", která se bude konat 2. - 6. září 2018. Více informací zde.

Ondřej Švec z pracovních důvodů zkracuje své dnešní konzultace (23. 4.) na 12h30 až 13h00. 

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 24. 4. na středu 25. 4. od 15.00 do 16.00.

Bylo vyhlášeno další kolo soutěže o Fulbrightovo stipendium na výzkumné pobyty v USA pro magisterské a doktorské studenty. Uzávěrka přihlášek je 1. září.