Antikvariát

Ve vitríně ve druhém patře mezi místnostmi č. 222 a 223 naleznete aktuální nabídku Studentského antikvariátu, kam můžete po domluvě s knihovní službou umístit oborově relevantní literaturu (tj. knihy z oblasti filosofie, religionistiky, příp. jazykové učebnice) do komisního prodeje. Knihy musí být prokazatelně v soukromém vlastnictví. Na všechny nabízené tituly si knihovna vyhrazuje předkupní právo. Stanovená částka bude studentovi vyplacena v plné výši po prodání titulu.

 

Novinky ÚFAR:

 

NOMÁDvA 22, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda o. s., 2017. ISSN 1802-9132.

Cena: 50 Kč, pro studenty a vyučující ÚFaRu 30 Kč

 

 

REFLEXE 51. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISSN 0862-6901.

Cena: 90 Kč

 

 

 

  ... PŘÍSTUPY K ETICE I + II + III = 340 Kč

 

 

JIRSA, Jakub et al. Přístupy k etice III.  Praha: Filosofia, 2016. 360 stran. ISBN 978-80-7007-482-4.

Cena: 190 Kč

 

 

ČAPEK, Jakub a kol. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. 298 stran. ISBN 978-80-7007-442-8.

Cena: 160 Kč

 

 

 

DYNDA, Jiří. Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského bohatýra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-242-4.

Cena: 400 Kč

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Formy jazyka: úvod do logiky a její filosofie. Praha: Filosofia, 2015. 656 stran. ISBN 978-80-7007-438-1.

Cena: 292 Kč 

 

 

ŠTERBÁKOVÁ, Daniela. Myslet: Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-592-6.

Cena: 175 Kč, pro studenty a zaměstnance FF UK 149 Kč

 

 

KUO S', KUO SI a Michaela PEJČOCHOVÁ (ed.). Vznešené hodnoty lesů a potoků. Praha: ExOriente, 2016. ISBN 978-80-905211-1-7.

Cena: 120 Kč

 

 

 

Nové knihy:

KSkniha cena 
1GRYGAR, Filip a BOHR, Niels. Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 427 s. ISBN 978-80-7465-113-7.300 Kč
2LUHANOVÁ, Eliška. Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 297 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7465-109-0.200 Kč
1ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: filozofie umění Jana Patočky. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 250 s. ISBN 978-80-7465-115-1.180 Kč
1BLAHUTKOVÁ, Daniela a ŠEVČÍK, Miloš. Patočkovy interpretace literatury. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7465-124-3.100 Kč
1LÉVINAS, Emmanuel. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 257 s. ISBN 978-80-7465-127-4.200 Kč
2DANEŠ, Jaroslav. Politické aspekty řecké tragédie = Political aspects of Greek tragedy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 158, 166 s. ISBN 978-80-7465-028-4.170 Kč
3FISCHEROVÁ, Sylva, ed. a BERAN, Aleš, ed. Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7465-052-9.220 Kč
3BYSTŘICKÝ, Jiří a kol. Mediální moderna: studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7465-118-2.100 Kč
2KRATOCHVÍL, Zdeněk a ANAXAGORAS. Anaxagorás. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 275 s. ISBN 978-80-7465-110-6.190 Kč
3VYDROVÁ, Jaroslava et al. Starosť o dušu: životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 325 s. ISBN 978-80-7465-117-5.200 Kč
2FOUCAULT, Michel. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 244 s. ISBN 978-80-87378-29-8.200 Kč
1ANDRLE, Michal. Whiteheadova filosofie přírody: se zvláštním zřetelem k "londýnskému" období. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 451 s. ISBN 978-80-87378-22-9.280 Kč
1NOVOTNÝ, Karel, ed. Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 427 s. ISBN 978-80-87378-24-3.280 Kč
2NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů: úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 415 s. ISBN 978-80-87378-64-9.280 Kč
1ŠEVČÍK, Miloš. Aisthesis: problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 262 s. Estetika; sv. 3. ISBN 978-80-7465-084-0.200 Kč
2WILLIAMS, Bernard Arthur Owen a HAWTHORN, Geoffrey, ed. Na počátku byl čin: realismus a moralismus v politické diskusi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87378-85-4.200 Kč
4TONDL, Ladislav a GVOŽDIAK, Vít, ed. Rozmluva a usuzování. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7465-090-1.150 Kč
1HLADKÝ, Vojtěch. Papyrus Derveni: text, překlad a studie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. lxv, 169 s. ISBN 978-80-87378-18-2.180 Kč
4BERAN, Ondřej. "Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 252 s. ISBN 978-80-7465-066-6.180 Kč
3KRASNODĘBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X.170 Kč
1GRYGAR, Filip. Kritika založení galileovské vědy v Husserlově "Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii". Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. 268 s. ISBN 80-86818-06-3.50 Kč
2ŠÍMA, Antonín. Svět vymezený a neomezený: principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 315 s.  ISBN 978-80-7465-048-2.230 Kč
1ALMEIDA GARRETT, Joăo Baptista da Silva Leităo. Mnich Luís de Sous. Lusobrazilská knihovna; sv. 8.Torst 2011. ISBN 978-80-7215-427-2 40 Kč
1DLUHOŠOVÁ, Táňa. Medzi svetmi: Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre. DharmaGaia, 2006. ISBN 80-86685-67-530 Kč
1DRATVOVÁ, Albína et al. Deník 1921-1961: scientific diary. Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1696-6.90 Kč
1FLEMROVÁ, Alice. Protagonisté italského modernistického románu. FF UK 2004. ISBN 80-7308-080-X.15 Kč
2

Focus Pragensis: yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Sv. 5. OIKOYMENH 2006.

20 Kč
1Focus Pragensis: yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Sv. 6. OIKOYMENH 2008320 Kč
1Focus Pragensis: yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Sv. 9. OIKOYMENH 201020 Kč
1FONSECA, Branquinho da. Baron a jiné prózy. Triáda 2013. Lusobrazilská knihovna; sv. 11. ISBN 978-80-7474-098-540 Kč
3GARCÍA LORCA, Federico a ULIČNÝ, Miloslav, ed. Eseje: sedm přednášek a jedna imprese. Triton 2009. ISBN 978-80-7387-315-830 Kč
1HOUSKOVÁ, Anna. Visión de hispanoamérica: paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1769-535 Kč
1HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 978-80-246-1201-0. 120 Kč
1JANDOVÁ, Zora. Ženská próza v italské moderní literatuře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 130 s. ISBN 978-80-246-1458-815 Kč
4JAUFRES RUDEL. Vzdálená láska. Vyd. 1. Zblov: Opus, 2013. 89 s. Opus; sv. 45. ISBN 978-80-87048-36-840 Kč
1JIRÁČEK, Pavel. Význam a subjektivita v lyrice: kognitivní struktury v lyrické představě. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 380 s. Studium; sv. 27. ISBN 978-80-7294-295-430 Kč
1JUSTL, Vladimír. Vladimír Justl: ozvuky času: rozhovor. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 309 s. Osobnost. ISBN 978-80-86903-57-6100 Kč
1LOMOVÁ, Olga, ed. Paths Toward Modernity: conference to mark the centenary of Jaroslav Průšek. 1st ed. Prague: Karolinum, 2008. 421 s. Studia Orientalia Pragensia, 26. ISBN 978-80-246-1519-660 Kč
1MELLO BREYNER ANDRESEN, Sophia de. Příkladné povídky. Vyd. 1. Praha: Torst, 2007. 158 s. Lusobrazilská knihovna; sv. 3. ISBN 978-80-7215-300-840 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Caribe/Caribes: criollización y procesos de cambio. 1a ed. Praga: Karolinum, 2006. 288 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 18/2006. ISBN 80-246-1280-135 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Emigración centroeuropea a América Latina. III, La propaganda proemigratoria y la realidad. 1a ed. Praga: Karolinum, 2005. 190 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 13/2004.ISBN 80-246-0952-535 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Emigración centroeuropea a América Latina. IV, Emigración en testimonios y novelas. 1a ed. Praga: Karolinum, 2006. 189 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 17/2006. ISBN 80-246-1269-035 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. La expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke. 1a ed. Praga: Karolinum, 2005. 175 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 14/2005. ISBN 80-246-0962-235 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Las relaciones checo-mexicanas. 1a ed. Praga: Karolinum, 2011. 241 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 26/2011. ISBN 978-80-246-1954-535 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Nación y cultura nacional en el Caribe hispano. 1a ed. Praga: Karolinum, 2006. 371 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 15/2005. ISBN 80-246-1114-735 Kč
1OPATRNÝ, Josef, ed. Pensamiento caribeño: siglos XIX y XX. 1a ed. Praga: Karolinum, 2007. 472 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, 19/2007. ISBN 978-80-246-1469-435 Kč
1OPATRNÝ, Josef. José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana. 1a ed. Praga: Karolinum, 2010. 229 s. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum; 24/2009. ISBN 978-80-246-1759-635 Kč
 Pandanus. ISSN 1802-7997. – ročníky: 03, 04, 05, 06 (2x), 07 (1); 08 (2/1 – 2x a 2/2 – 2x), 09 (1/3 a 2/3), 10 (4/1 a 4/2), 11 (5/1 a 5/2)á 20 Kč 
1PŘÍHODA, Marek a VAŇKOVÁ, Hana, eds. Slavistika dnes: Vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů. Červený Kostelec: Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, [2006]-200880 Kč
1SHAKESPEARE, William. Sen čarovné noci = A midsummer night's dream. Vyd. 1. Praha: Romeo, 2010. 147 s. ISBN 978-80-86573-22-960 Kč
1SHAKESPEARE, William. Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete = Twelfth night, or, What you will. 1. vyd. Praha: Romeo, 2008. 181 s. ISBN 978-80-86573-20-560 Kč
1STEGAGNO PICCHIO, Luciana. Dějiny brazilské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2007. 693 s. ISBN 978-80-7215-322-0130 Kč
 Studia neoaristotelica: časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii. Ročníky: 2/2 (2005), 2 x 5/2 (2008)á 30 Kč 
1SVATOŇ, Vladimír, ed. a HOUSKOVÁ, Anna, ed. Literatura na hranici jazyků a kultur. Vyd. 1. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. 292 s. ISBN 978-80-7308-284-030 Kč
 Svět literatury: pro novověké zahraniční literatury. Roč: 31–43 (2005–2011), roč. 46 (2012) 2x, roč. 48 (2013) 2x, roč. 49 (2014) 3xá 25 Kč 
1THEIN, Karel. Myšlení v nás: tři platónské studie. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2010. 362 s. ISBN 978-80-7007-329-2.120 Kč
1ULIČNÝ, Miloslav, ed. Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 177 s. ISBN 978-80-204-1930-990 Kč
1VALKOVÁ, Jarmila, ed. Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2010. 303 s. ISBN 978-80-87310-10-660 Kč
1Vášeň a rozum: láska v době libertinů. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2008. 247 s. ISBN 978-80-7260-193-660 Kč
1VĚŠÍNOVÁ, Eva et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7308-247-520 Kč
1VĚŠÍNOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 249 s. ISBN 978-80-246-1887-620 Kč
2VICENTE, Gil. Hra o pekelné lodi = [Auto da barca do inferno]. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 157 s. Lusobrazilská knihovna; sv. 1. ISBN 80-7215-246-740 Kč
1VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. III., Komentář. Praha: Herrmann & synové, 2006. 678 s. ISBN 80-87054-03-2200 Kč

 

 

Antikvariát:

 

ADAMEC, Josef. Holismus: příspěvek ke kritice buržoazní filosofie. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 287, [1] s. Cena: 50 Kč

BLÁHA, Arnošt Inocenc. Ethika jako věda: úvod do dějin a theorie mravnosti. Brno: Atlantis, 1991. 102 s. Prosum. ISBN 80-7108-023-3. Cena: 45 Kč

BONDY, Egon a MACHOVEC, Martin, ed. Filosofické dílo. Sv. IV, Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulace: texty z pozůstalosti II. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2013. 315 s. ISBN 978-80-86685-77-9. Cena: 250 Kč

Collins COBUILD advanced learner's english dictionary. New ed., 5th ed. Glasgow: HarperCollins, 2006. ISBN 0-00-721012-4. Cena: 150 Kč

ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. Cena: 330 Kč

DELEUZE, Gilles. Logika smyslu. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 390 s. Limes. ISBN 978-80-246-2235-4. Cena: 300 Kč.

DÉMOSTHENÉS. Poslední zápas Řeků o svobodu. V Praze: Jan Laichter, 1940. 271 s., iv l. obr. příl. Otázky a názory; kn. 76. Cena: 50 Kč

DONINI, Ambrogio. Studie z dějin náboženství. Překlad Jaroslav Čihák. 1. vyd. Praha: SNPL, 1961. 267 s. Cena: 70 Kč

DREWERMANN, Eugen. Kleriker Psychogramm eines Ideals. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. ISBN 3-423-30010-8. Cena: 140 Kč

DRIESCH, Hans. Člověk a svět. V Praze: Jan Laichter, 1933. [II] - 146 - [II] s. Laichterova filosofická knihovna; Sv. 5. Cena: 80 Kč

HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 4. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 128 s. ISBN 80-246-0381-0. Cena: 90 Kč

HOUSER, Pavel. Sběratel měst. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7363-271-7. Cena: 140 Kč

CHAUCHARD, Paul. Věda a smysl života. Překlad František X. Halas a Dagmar Halasová. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1971. 158 s. Cena: 50 Kč

JAN PAVEL II. Centesimus annus: encyklika Jana Pavla II. k 100. výročí encykliky Rerum novarum z 1. května 1991. 1. vyd. Praha: Zvon, 1991. Cena: 25 Kč

KATOLICKÁ CÍRKEV. Papež. O pokroku národů = Populorum progressio: okružní list Jeho Svatosti papeže Pavla VI. biskupům, kněžím, řeholníkům, věřícím a všem lidem dobré vůle. [Vatikán: Typis polyglottis Vaticanis], 1967. 60 s. Cena: 25 Kč

KLEE, Paul a NOVÁK, Aleš, ed. Kunst-Lehre = Nauka umění. Překlad Aleš Novák. Vyd. 1. Praha: Togga, 2009. 137 s. Vita intellectiva. ISBN 978-80-87258-17-0. Cena: 70 Kč

KREJČÍ, František. Svoboda vůle a mravnost. V Praze: Jan Laichter, 1907. 142 s. Cena: 50 Kč

LÉVY, Pierre. Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 229 s.ISBN 80-246-0109-5. Cena: 190 Kč

MÁDR, Oto. Slovo o této době: Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Zvon, 1992. 319 s. Sofia; Sv.1. ISBN 80-7113-063-X. Cena: 80 Kč

MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 s. ISBN 80-204-0674-3. Cena: 200 Kč

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie.ISBN 978-80-204-2409-9. Cena: 350 Kč

MELITON. O Pasše. Překlad Monika Recinová. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 190 s. ISBN 978-80-87378-56-4. Cena: 200 Kč.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl první, [Život]. 1. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1948. 318 s. Cena: 100 Kč

OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. Vyd. 2., rozš. Praha: Academia, 2005. Cena: 200 Kč

PETRASOVÁ, Taťána, ed. a MACHALÍKOVÁ, Pavla, ed. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2010. 370 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-200-1833-5. Cena: 300 Kč

PŘIKRYLOVÁ, Katarína, ed. a HAJDUŠKOVÁ, Lucie. Vizuální gramotnost. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 217 s.ISBN 978-80-7290-487-7. Cena: 190 Kč

STIEBITZ, Ferdinand, ed. Výbor z řecké lyriky II. V Praze: Československá grafická Unie, 1932. 2 sv. Klassikové antičtí s poznámkami; sv. 34. Cena: 50 Kč

THEOKRITOS et al. Řečtí idylikové Theokritos - Moschos - Bion. První vydání. Praha: Toužimský a Moravec, 1946. 97-[ii] s. Edice Kořeny; sv. 9. Cena: 50 Kč

TONDL, Ladislav a GVOŽDIAK, Vít, ed. Rozmluva a usuzování. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7465-090-1. Cena: 150 Kč

TOPITSCH, Ernst. Mythos, Philosophie, Politik: zur Naturgeschichte der Illusion. Freiburg im Breisgau: Rombach & Co, 1969. Cena: 40 Kč

WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von. Die Tragweite der Wissenschaft. Bd. 1, Schoepfung und Weltentstehung: die Geschichte zweier Begriffe. 2., unveränd. Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 1964. 11, 243 s. Cena: 65 Kč

WONG, Eva. Taoismus. Hodkovičky [Praha]: Pragma, [2005?]. 256 s. ISBN 80-7205-173-3. Cena: 90 Kč

WUNDT, Wilhelm. Přírodověda a psychologie. V Praze: Jednota filosofická, 1913. 96 s. Cena: 45 Kč

ZEMAN, Jiří. Filozofie a přírodovědecké poznání. Praha: Academia, 1985. 158 s. Cena: 55 Kč

 

 

Dále u nás můžete zakoupit:

 

RAVAISSON, Félix. O zvyku. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7298-452-7.

Cena: 60 Kč

 

KARÁSEK, Jindřich. Duch a jsoucno. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7298-431-2.

Cena: 130 Kč

 

KOUBA, Pavel. Život rozumění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7298-512-8.

Cena: 140 Kč

 

HOLBA, Jiří, ed. Nágárdžuna: Filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. 439 s. Filosofické interpretace; sv. 3. ISBN 978-80-7298-422-0.

Cena: 320kč

 

HEIDER, Daniel, ed. a SVOBODA, David, ed. Univerzálie ve scholastice. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, ©2012. 288 s. ISBN 978-80-7394-371-4.
Cena: 230Kč  

 

PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2015. 483 s. ISBN 978-80-905211-2-4.

Cena: 260 Kč

 

WILLIAMS, Paul a TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 978-80-904246-8-5.

Cena: 160 Kč

 

Kodžiki: kronika dávného Japonska. Praha: ExOriente, 2012, 371 s. ISBN 978-80-904246-9-2.

Cena: 300 Kč

 

GANGOPÁDHJÁJ, Suníl a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Ohromný svět. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. 227 s. Moderní indická literatura; sv. 1. ISBN 978-80-904246-1-6.                 
cena:  140 Kč

 

ÁŚÁPÚRNÁ DEBÍ a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Kdyby zdi promluvily. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009. 202 s. Moderní indická literatura; sv. 2. ISBN 978-80-904246-3-0.                 
cena:  150 Kč

 

ŚAṂKARA. Lidská džungle. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 228 s. Moderní indická literatura; sv. 5. ISBN 978-80-904246-7-8.           
cena: 130 Kč

 

PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. et al. Dusivá noc: moderní bengálské povídky. Vyd. 1. V Praze: ExOriente, 2009. 255 s. Moderní indická literatura; sv. 3. ISBN 978-80-904246-4-7. Cena: 150 Kč

 

BANDJOPÁDHÁJ, Bibhútibhúšan. Píseň o cestě. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: ExOriente, 2010. 316 s. Moderní indická literatura; sv. 4. ISBN 978-80-904246-6-1. Cena: 200 Kč

 

ONDRAČKA, Lubomír, ed. Mé zlaté Bengálsko. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 269 s. ISBN 978-80-7308-248-2.

Cena: 160 Kč

 

ZBAVITEL, Dušan. Bengálská literatura: od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. Cena: 200 Kč

 

ZBAVITEL, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009.

Cena: 160 Kč

 

CHLUP, Radek a PROKLOS. Proklos. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87054-16-1.

Cena: 350 Kč

 

CHLUP, Radek. Corpus hermeticum. Praha: Herrmann & synové, 2007. 439 s. ISBN 978-80-87054-09-3.

Cena: 350 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. I-III, Studie. Praha: Herrmann & synové, 2001, 2006, 2006.

Cena: 1000 Kč (I - 300 Kč, II - 380 Kč, III - 460 Kč)

 

VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87054-21-5.             
cena: 300 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. I., Od věštců k losům. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 519 s. ISBN 978-80-87054-23-9.               
cena: 350 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. II., Tělo a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 580 s. ISBN 978-80-87054-34-5.

Cena: 380 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. III., Země a mrtví. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 420 s. ISBN 978-80-87054-46-8.

Cena: 280 Kč

 

 

ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří a VÍTEK, Tomáš. Zákon a právo v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2010. 346 s. Svět archaických kultur; 5.ISBN 978-80-87054-24-6. Cena: 230 Kč

 

ANTALÍK, Dalibor, ed., STARÝ, Jiří, ed. a VÍTEK, Tomáš, ed. Mudrosloví v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2009. 203 s. Svět archaických kultur; 4. ISBN 978-80-87054-17-8.                     
cena: 175 Kč

 

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří a ANTALÍK, Dalibor. Řád a chaos v archaických kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 224 s. Svět archaických kultur; 6.ISBN 978-80-87054-26-0. Cena: 175 Kč

 

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří, ed. a ANTALÍK, Dalibor, ed. Věštění a prorokování v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 261 s. Svět archaických kultur; 1. ISBN 80-87054-04-0. Cena: 175 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a FISCHEROVÁ, Sylva, ed. Mýtus a geografie: svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 365 s. ISBN 978-80-87054-13-0. Cena: 280 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a HRDLIČKA, Josef, ed. Spánek a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 285 s. Svět archaických kultur; 3. ISBN 978-80-87054-12-3.

Cena: 200 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a kol. Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha: Herrmann & synové, 2011. 269 s. ISBN 978-80-87054-29-1.

Cena: 175 Kč

 

STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem: staroseverské zákony a zákoníky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013, 213 s. ISBN 978-80-87054-33-8.

Cena: 155 Kč

 

Lživé ságy starého Severu. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 345 stran. ISBN 978-80-87054-41-3.

Cena: 230 Kč

 

DELEUZE, Gilles. Pusté ostrovy a jiné texty: (texty a rozhovory 1953-1974). Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 332 s. ISBN 978-80-87054-19-2.

Cena: 230 Kč

 

DELEUZE, Gilles. Záhyb: Leibniz a baroko. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 239 s. ISBN 978-80-87054-38-3.

Cena: 175 Kč

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 201 s.ISBN 978-80-87054-18-5. Cena: 140 Kč

 

FULKA, Josef. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 286 s. ISBN 978-80-87054-11-6. Cena: 175 Kč

 

 

VODRÁŽKA, Mirek. Filosofie tělesnosti dějin. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 351 s. ISBN 978-80-87054-32-1. Cena: 200 Kč

 

 

BAKUNIN, Michail. Bůh a stát. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0.

Cena: 140 Kč

 

BADIOU, Alain. Manifest za filosofii a jiné texty. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 134 s. ISBN 978-80-87054-37-6.

Cena: 105 Kč

 

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I-III. V Praze: Herrmann & synové, 1999, 2003, 2003. Cena: 500 Kč 

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. 4., upr. vyd. Praha: Herrmann & synové, 1997. 178 s. ISBN 80-238-1741-8. Cena: 90 Kč

 

 

FULKA, Josef. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 201 s. ISBN 80-239-4404-5. Cena: 105 Kč

 

 

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1. Cena: 90 Kč

 

 

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s. Cena: 100 Kč

 

 

BOUZEK, Jan a KRATOCHVÍL, Zdeněk. Od mýtu k logu. V Praze: Herrmann & synové, 1994. 175 s. Cena: 90 Kč

 

 

KOVÁŘ, František. Filosofické myšlení hellenistického židovstva. 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 215 s. ISBN 80-238-0472-3. Cena: 105 Kč

 

 

HALLER, Jiří, CHROMÝ, Jan, ed. a MARTÍNEK, František, ed. Dar jazyka: deset statí o češtině. V Praze: Herrmann & synové, 2007. 246 s. ISBN 978-80-87054-06-2. Cena: 115 Kč

 

 

LYOTARD, Jean-François a MAYDL, Přemysl, ed. Návrat a jiné eseje. Překlad Ladislav Šerý a Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 231 s.ISBN 80-239-0372-1. Cena: 175 Kč

 

DREYFUS, Hubert L., RABINOW, Paul a FOUCAULT, Michel. Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové, 2002 [i.e. 2010]. 388 s. ISBN 978-80-87054-20-8. Cena: 230 Kč

 

BATAILLE, Georges. Svrchovanost. V Praze: Herrmann & synové, 2000. 298 s. ISBN 80-238-6231-6. Cena: 175 Kč

 

 

BATAILLE, Georges. Prokletá část; Teorie náboženství. Praha: Herrmann & synové, 1998. 310 s. ISBN 80-238-3644-7. Cena: 175 Kč

 

 

DELEUZE, Gilles. Nietzsche a filosofie. Překlad Čestmír Pelikán a Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 343 s. ISBN 80-239-4118-6. Cena: 210 Kč

 

 

 

FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 203 s. ISBN 80-87054-01-6. Cena: 140 Kč

 

 

LACHMANN, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 287 s. ISBN 80-238-9565-6. Cena: 175 Kč

 

 

KLOSSOWSKI, Pierre. Sade můj bližní. Překlad Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 167 s. ISBN 80-239-3491-0. Cena: 140 Kč

 

 

GUÉNON, René. Krize moderního světa. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 165 s. ISBN 80-239-0125-7. Cena: 140 Kč

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav, ed. Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87054-28-4.

Cena: 200 Kč

 

ŠESTOV, Lev Isaakovič. Apoteóza vykořeněnosti: (pokus o nedogmatické myšlení). Překlad Miluše Zadražilová a Ladislav Zadražil. Praha: Herrmann, 1995. 190 s. Cena: 100 Kč

 

 

REBREANU, Liviu. Oba dva. Překlad Jiří Našinec. Vydání 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87054-45-1.

Cena: 150 Kč

 

VĂLCAN, Ciprian a PERCEC, Dana. Metafyzika cyklistů. Překlad Hana Herrmannová. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 221 stran. ISBN 978-80-87054-42-0.

Cena: 150 Kč

 

ERHART, Krištof A., ed. Orfeův sestup do podsvětí: výbor z orfických textů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 234 s. ISBN 978-80-87378-82-3. Cena: 180 Kč

 

 

HEJDUK, Tomáš. Od Eróta k filosofii: studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. Hradec Králové: Pavel Mervart, 2007. 222 s., [16] s. barev. obr. příl. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sv. 7. ISBN 978-80-86818-50-4. Cena: 180 Kč

 

HLADKÝ, Vojtěch. Změnit sám sebe: duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 229 s. Amfibios; sv. 13. ISBN 978-80-87378-28-1. Cena: 180 Kč

 

 

HORSKÝ, Zdeněk et al. Koperník a české země: soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 491 s.ISBN 978-80-87378-87-8. Cena: 360 Kč

 

 

KOČANDRLE, Radim. Anaximandros z Mílétu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 385 s. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze; sv. 15. ISBN 978-80-87378-66-3. Cena: 270 Kč

 

 

KOČANDRLE, Radim. Fysis iónských myslitelů: rozprava nad peripatetickou dezinterpretací. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 320 s. Amfibios; sv. 10.ISBN 978-80-86818-72-6. Cena: 200 Kč

 

 

Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 233 s., [8] l. obr. příl. Studie; sv. 3. ISBN 978-80-87378-86-1. Cena: 180 Kč

                                                                                                                                                                   

 

Časopisy

 

NOMÁDvA 11-22. ISSN 1802-9132.      
cena: dle čísla

 

 

Information Philosophie. ISSN 1434-5250. Ročníky 2005-2010 (chybí č. 3 roč. 2007 a č. 1, 3 roč. 2008)

Cena: jednotlivá čísla á 20 Kč

 

 

Studia Neoaristotelica. ISBN 1214-8407. (Vol. 5, 2008, 2; ol. 7, 2010, 1,2 ; vol. 8, 2011, 2; vol. 9, 2012, 3)

Cena: jednotlivá čísla á 55 Kč

 

 

Swann: umění v mezinárodním dialogu = art et dialogue international = Kunst im internationalen Dialog. Roztoky: Swann's lab., 2012, č. 02 & 03/04. ISSN 1804-9494.              
cena: 35 Kč  

 

Salve : Revue pro teologii, duchovní život a kulturu. Supplementum II (2010) : Křesťanství a filozofie II. Praha: Krystal OP. ISSN 1213-6301.  

Religionistický sborník (vydává PRS)                     
cena 30kč