Antikvariát a nové knihy

Ve vitríně ve druhém patře mezi místnostmi č. 222 a 223 naleznete aktuální nabídku Studentského antikvariátu, kam můžete po domluvě s knihovní službou umístit oborově relevantní literaturu (tj. knihy z oblasti filosofie, religionistiky, příp. jazykové učebnice) do komisního prodeje. Knihy musí být prokazatelně v soukromém vlastnictví. Na všechny nabízené tituly si knihovna vyhrazuje předkupní právo. Stanovená částka bude studentovi vyplacena v plné výši po prodání titulu.

 

Novinky ke koupi v Knihovně ÚFaR:

REFLEXE 55. Praha: OIKOYMENH, 2018. ISSN 0862-6901.

Cena: 90 Kč

https://www.reflexe.cz/

 

 

EXNEROVÁ, Helena. Český šamanismus v rozhovorech. Praha: Dingir, 2018. ISBN 978-80-86779-51-5.

200 Kč

 

 

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Hegelova fenomenologie světa. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-338-4.

200 Kč

 

 

RITTER, Martin. Poznáním osvobozovat budoucí: Benjaminova teorie pravdy. Praha: OIKOYMENH, 2018. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-352-0.

130 Kč

 

 

Flek, Alexandr. Parabible: tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic. Praha: Biblion, 2018. 189 stran. ISBN 978-80-87282-40-3.

200 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. IV., Mezi vodou a ohněm. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2018. 600 stran. ISBN 978-80-870-5457-4. 

380 Kč

 

STOKHOF, Martin. Význam, sémantika, Wittgenstein. Překlad Radek Ocelák a Adéla Špínová. Vydání první. Praha: Filosofia, 2018. 136 stran. ISBN 978-80-7007-522-7.

200 Kč

 

THEIN, Karel. Aristotelés o lidské přirozenosti: od myšlení k anatomii. Vydání první. Praha: Filosofia, 2017. 357 stran. ISBN 978-80-7007-494-7.

200 Kč

 

KOLMAN, Vojtěch. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat: od formy zobrazení k formám života. Vydání první. Praha: Filosofia, 2017. 296 stran. ISBN 978-80-7007-498-5.

190 Kč

 

KOBLÍŽEK, Tomáš, ed. a ROREITNER, Robert, ed. Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2018. 235 stran. Filosofické interpretace; svazek 5. ISBN 978-80-7298-524-1.

240 Kč

 

CÍBIK, Matej. Liberáli a tí druhí. Prvé vydanie. Bratislava: AKAmedia, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-972769-0-4.

 

150 Kč

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2017. 365 stran. ISBN 978-80-88013-52-5.

220 Kč

 

ŠTERBÁKOVÁ, Daniela. Myslet: Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-592-6.

Cena: 175 Kč, pro studenty a zaměstnance FF UK 149 Kč

 

KUO S', KUO SI a Michaela PEJČOCHOVÁ (ed.). Vznešené hodnoty lesů a potoků. Praha: ExOriente, 2016. ISBN 978-80-905211-1-7.

Cena: 120 Kč

 

NOMÁDvA 24, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda o. s., 2018. ISSN 1802-9132.

Cena: 5 Kč

Ke stažení: https://nomadva.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/131/2018/02/nomadva24.pdf

 

 

 

Nové knihy:

KSkniha cena 
1GRYGAR, Filip a BOHR, Niels. Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 427 s. ISBN 978-80-7465-113-7.300 Kč
2LUHANOVÁ, Eliška. Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 297 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7465-109-0.200 Kč
1ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: filozofie umění Jana Patočky. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 250 s. ISBN 978-80-7465-115-1.180 Kč
1BLAHUTKOVÁ, Daniela a ŠEVČÍK, Miloš. Patočkovy interpretace literatury. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7465-124-3.100 Kč
1LÉVINAS, Emmanuel. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 257 s. ISBN 978-80-7465-127-4.200 Kč
2DANEŠ, Jaroslav. Politické aspekty řecké tragédie = Political aspects of Greek tragedy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 158, 166 s. ISBN 978-80-7465-028-4.170 Kč
3FISCHEROVÁ, Sylva, ed. a BERAN, Aleš, ed. Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7465-052-9.220 Kč
3BYSTŘICKÝ, Jiří a kol. Mediální moderna: studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7465-118-2.100 Kč
2KRATOCHVÍL, Zdeněk a ANAXAGORAS. Anaxagorás. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 275 s. ISBN 978-80-7465-110-6.190 Kč
3VYDROVÁ, Jaroslava et al. Starosť o dušu: životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 325 s. ISBN 978-80-7465-117-5.200 Kč
2FOUCAULT, Michel. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 244 s. ISBN 978-80-87378-29-8.200 Kč
1ANDRLE, Michal. Whiteheadova filosofie přírody: se zvláštním zřetelem k "londýnskému" období. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 451 s. ISBN 978-80-87378-22-9.280 Kč
1NOVOTNÝ, Karel, ed. Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 427 s. ISBN 978-80-87378-24-3.280 Kč
2NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů: úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 415 s. ISBN 978-80-87378-64-9.280 Kč
1ŠEVČÍK, Miloš. Aisthesis: problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 262 s. Estetika; sv. 3. ISBN 978-80-7465-084-0.200 Kč
2WILLIAMS, Bernard Arthur Owen a HAWTHORN, Geoffrey, ed. Na počátku byl čin: realismus a moralismus v politické diskusi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87378-85-4.200 Kč
4TONDL, Ladislav a GVOŽDIAK, Vít, ed. Rozmluva a usuzování. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7465-090-1.150 Kč
1HLADKÝ, Vojtěch. Papyrus Derveni: text, překlad a studie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. lxv, 169 s. ISBN 978-80-87378-18-2.180 Kč
4BERAN, Ondřej. "Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 252 s. ISBN 978-80-7465-066-6.180 Kč
3KRASNODĘBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X.170 Kč
1GRYGAR, Filip. Kritika založení galileovské vědy v Husserlově "Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii". Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. 268 s. ISBN 80-86818-06-3.50 Kč
2ŠÍMA, Antonín. Svět vymezený a neomezený: principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 315 s.  ISBN 978-80-7465-048-2.230 Kč

 

 

Antikvariát:

poslední aktualizace 7. 1. 2019

?Filozofický slovníkSvoboda: Praha197645 Kč
Adamec JosefHolismus: Příspěvek ke kritice buržoazní filosofieAcademia: Praha196660 Kč
Badiner, Grey (eds.)ZIG ZAG ZEN: Buddhism and PsychedelicsChronicle Books: San Francisco2002200 Kč
Barth KarlProtestantská teologie v XIX. století, svazek I. - PrehistorieKalich1986100 Kč
Begiašvili A. F.Východiská poznania u Russella a HusserlaPravda: Bratislava197360 Kč
Beneš EdvardMasarykova cesta a odkazKmen: Praha193750 Kč
Benyovszky, Ladislav a kol.Filosofická propedeutika (1. díl)SOFIS199880 Kč
Bernhard, ThomasNa výšináchProstor2009150 Kč
Campbell, JosephOrientální Mytologie: masky bohůPragma?150 Kč
Císař, Koťátko (eds.)Text a dílo: případ MenardFilosofia2004120 Kč
Císař, Koťátko (eds.)Text a dílo: případ MenardFilosofia2004120 Kč
Coreth EmerichZáklady metafyzikyTrinitas: Svitavy2000130 Kč
Crow CarlUčitel KungAventinum: Praha194965 Kč
d´Argens, de Laclos, DenonVášeň a rozum: Láska v době libertinůProstor: Praha200860 Kč
de Chardin Pierre TeilhardVesmír a lidstvoVyšehrad: Praha199065 Kč
Deleuze GillesPodľačoho rozpoznáme štrukturalismus?Archa: Bratislava199365 Kč
Doležal, MilošCesty Božím nečasemKarmelitánské nakladatelství200350 Kč
Drewermann EugenKleriker: Psychogramm eines IdealsDTV1992140 Kč
Dvořák, PetrLogika onticky neurčitých doménFLU AV ČR2016145 Kč
Dynda, JiříSvjatogorPavel Mervart2016100 Kč
Fekete JozefMlčanie, bytie, jazyk: Topológia filozofického mlčaniaPavel Mervart: Červený Kostelec2012150 Kč
Fischer J. L.Zrcadlo dobyVotobia: Praha199650 Kč
Fischer J. L.Případ SokratesLidové noviny: Praha199450 Kč
Fischer J. L.Filosofie: její podstata a problémyJosef Vetešník: Praha192245 Kč
Fischer-Lichte ErikaEstetika performativityNA KONÁRI: Mníšek pod Brdy2011250 Kč
Franta A.Náboženské názvosloví československéComenia: Praha191970 Kč
García Lorca FredericoEseje: sedm přednášek a jedna impreseTriton: Praha200930 Kč
García Lorca FredericoEseje: sedm přednášek a jedna impreseTriton: Praha200930 Kč
García Lorca FredericoEseje: sedm přednášek a jedna impreseTriton: Praha200930 Kč
Halada, GeussČítanka z dějin filozofieMladá fronta: Praha197865 Kč
Hanovská, Horský, Horníková a kol.Evolvendi anthropologicae: Vývoj v anropologických perspektiváchTogga: Praha2012150 Kč
Harrington JamesRepublika OceánaMladá fronta: Praha198550 Kč
Havel, NeubauerSidonia a Sakateky: Čtrnáctero vykročeníSOFIS: Praha2004135 Kč
HeczkováPíšící minervyFF UK2009100 Kč
Herold, Müller, HavlíčekPolitické myšlení pozdního středověku a reformaceOikoymenh: Praha2011390 Kč
Herold, Müller, HavlíčekPolitické myšlení raného křesťanství a středověkuOikoymenh: Praha2011390 Kč
Höffding, KrálPřehledné dějiny filosofieFrantišek Strnad: Praha194150 Kč
Horyna BřetislavFilosofie posledních let před koncem filosofieKLP: Praha1998135 Kč
Houser PavelSběratel městDokořán: Praha2009140 Kč
Hrala MilanRuská moderní literatura 1890-2000Karolinum: Praha2007120 Kč
Chuej-nengTribunová sútra šestého patriarchyOdeon: Praha198870 Kč
JakoubekTeorie etnicitySLON2016350 Kč
Jan Pavel IICentesimus annusZvon: Praha199125 Kč
Janet PavelDějiny vědy politickéJan Laichter: Praha189665 Kč
Jaspers, KarlDie Atombombe und die Zukunft des Menschendtv196450 Kč
Kalivodová EvaO rodu v životě litaraturyKarolinum: Praha201020 Kč
Kalivodová Eva a kol.Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kulturyUniverzita Karlova: Praha200820 Kč
KaljánamallaAnangaranga aneb Herna boha láskyMladá fronta: Praha199275 Kč
Karel TheinMyšlení v násFilosofia2010100 Kč
Kerényi KarlDer höhere StandpunktList Verlag: München197160 Kč
Kitcher, PhilipVaulting ambitionThe MIT Press1985100 Kč
Kohák ErazimJan PatočkaH&H: Jinočany1993200 Kč
Kohn JindřichAsimilace a věky (svazek 1.)AS Kapper: Praha193665 Kč
kol.Acta Universitatis Carolinae: Studia Philosophica IX: Z dějin české a světové filozofieUniverzita Karlova: Praha198650 Kč
kol.Na vlnách změn: Přednášky z 12. mezinárodní transparentní konferenceRADOST: Praha199250 Kč
kol.Filozofický sborník IX 1-4Matica slovenská: Turčiansky sv. Martin1948100 Kč
kol.Dialog, vědění, orientace: K raným Platónovým dialogůmOikoymenh: Praha199265 Kč
kol.Asijské kultury ve sbírkách Náprstkova muzeaNárodní muzeum: Praha198165 Kč
kol.VIA MEDIA: Studie z českých náboženských a intelektuálních dějinUniverzita Karlova: Praha201670 Kč
kol.Satira. Maska. HappeningEliška Kosová, MAKE*detail: Praha201350 Kč
kol.Odvěké tabu a dnešní člověkAvicenum: Praha197160 Kč
Komárková BoženaBožena Komárková a její hostéEMAN: Heršpice199165 Kč
Kouba, PetrExodus bez MojižíšeFilosofia201450 Kč
Kozák, JanSága o Hervaře: komentářHerman a synové2009110 Kč
Kozák, JanSága o Hervaře: komentářHerman a synové2009110 Kč
Kozák, JanSága o HervařeHerrman a synové2008100 Kč
Kozák, JanSága o Hervaře - komentářHerrman a synové2009100 Kč
Král JosefČeskoslovenská filosofie: Nástin vývoje podle disciplinMelantrich: Praha1937150 Kč
Kranz, WaltherGeschichte der griechischen LiteraturDietrich195850 Kč
Krejčí FrantišekSvoboda vůle a mravnostJan Laichter: Praha190765 Kč
Kučera, Lášek (eds.)Modernismus: Historie nebo výzva?L. Marek: Brno2002100 Kč
Lao-c'Tao te ťing - O tajemství hlubším než hlubina samaDokořán200830 Kč
Lao-c'Tao te ťing - O tajemství hlubším než hlubina samaDokořán200830 Kč
Lichtheim, GeorgeThe concept of ideology and other essaysVintage books196730 Kč
Linde KarlPlatons PhädonGotha191540 Kč
Lucy NiallBeyond Semiotics: Text, Culture and TechnologyContinuum: London and New York2001350 Kč
Lyotard Jean-FrancoisHrobka intelektuála a iné článkyArcha: Bratislava199780 Kč
Mádr OtotSlovo o této doběZvon: Praha199280 Kč
Machovec MilanOdkazy pokrokových osobností naší minulosti: Tomáš G. MasarykMelantrich: Praha196865 Kč
Mandeville, BernardDie BienenfabelSuhrkamp198080 Kč
Marcus AureliusHovory k soběSvoboda196965 Kč
Marek, Jakub a kol.Nová Oikonomie vztahůKUD2013100 Kč
Mario GiebelDas Orakel von DelphiReclam200130 Kč
Marion GiebelDas Orakel von DelphiReclam200130 Kč
Masaryk T. G.Ideály humanitní: několik kapitolČin: Praha194650 Kč
Masaryk T. G.Ideály humanitníMelantrich: Praha196860 Kč
Masaryk T. G.Jak pracovat?Čin: Praha194645 Kč
Med, JaroslavLiterární život ve stínu MnichovaAcademia2010100 Kč
Melková PavlaProžívat architekturuArbor vitae: Řevnice2013100 Kč
Mendel MilošŽidé a Arabové: Dialog idejí a zbraníRovina: Prachatice199280 Kč
MilliganLoveAcumen2011100 Kč
Minh-ha Trinh T.Odjinud, jež se nachází právě zdeTranzit.cz: Praha201490 Kč
Morris WilliamUseful Work versus Useless ToilPenguin Books200865 Kč
Mueller MarkMark Mueller´s Dictionary of Korean Buddhist Terms??100 Kč
Nový LubomírFilosofie v neklidné doběČeskoslovenský spisovatel: Praha196550 Kč
Nydahl Lama OleJak se věci mají: živé pojetí buddhismuBílý deštník: Brno200165 Kč
Nývltová, DanaFemme fatale české avantgardyAkropolis2011130 Kč
Olšovský JiříSlovník filosofických pojmů současnostiAcademia: Praha2005200 Kč
Opatrný JosefIbero-Americana Pragensia Supplementum 24/2009: José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad CubanaKarolinum: Praha200935 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 18/2006: Caribe/Caribes: Criollización y procesos de cambioKarolinum: Praha200635 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 15/2005: Nación y cultura nacional en el Caribe hispanoKarolinum: Praha200535 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 19/2007: Pensamiento Caribeno - Siglos XIX y XXKarolinum: Praha200735 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 14/2005: La expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo HaenkeKarolinum: Praha200535 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 17/2006: Emigración Centroeuropea a América Latina (IV)Karolinum: Praha200635 Kč
Opatrný Josef (ed.)Ibero-Americana Pragensia Supplementum 13/2004: Emigración Centroeuropea a América Latina (III)Karolinum: Praha200435 Kč
OvidiusŽalozpěvyJan Leichter194350 Kč
Palouš RadimSvětověkVyšehrad: Praha199050 Kč
Patočka JanEvropa a doba poevropskáLidové noviny: Praha199280 Kč
Patočka JanKomeniologické studie IIOikoymenh: Praha1998150 Kč
Patočka, JanTři studie o MasarykoviMladá fronta: Praha199160 Kč
Pavel VIOkružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. O pokroku národů??25 Kč
Petrů Marek a kol.Struny myslíMontanex: Ostrava200965 Kč
Pražák - Sedláček - NovotnýLatinsko-český slovníkČeská grafická unie1948800 Kč
Procházka MiroslavPříspěvek k problematice sémiologie literatury a uměníÚstav pro českou literaturu ČSAV: Praha196965 Kč
Rádl EmanuelDějiny filosofie II.: NovověkVotobia: Praha1999100 Kč
Rádl EmanuelKrise inteligenceAkademické YMCA: Praha192865 Kč
Reaper, SmithováÚvod do světa idejíVyšehrad: Praha199450 Kč
Recinová MonikaMelitón ze Sard: O PasšePavel Mervart: Červený kostelec2010200 Kč
Riesman DavidOsamělý davKalich2007100 Kč
Rousseau Jean JacquesVznání díl I (Mládí) a II (Zápasy mužných let)Julius Albert: Praha192965 Kč
Satja Sáí BábaJednota je božstvíAvatar199770 Kč
Seidler Grzegorz LeopoldPolitické myšlení starověku a středověkuNakladatelství politické literatury: Praha1965120 Kč
Seknička Pavel a kol.Úvod do hospodářské etikyASPI: Praha200170 Kč
Shanahan, WangReason and InsightWadsworth2003500 Kč
Shermer, MichaelThe science of good and evilOwl books2004100 Kč
Schaff AdamÚvod do sémantikyNakladatelství politické literatury: Praha1963120 Kč
Schillebeeckx EdwardTo čintě na mou památkuVyšehrad: Praha1998100 Kč
Schubert KurtŽidovské náboženství v proměnách věkůVyšehrad: Praha2010200 Kč
Simon-Schaefer RolandTrocha filozofie pro BerenikuIvo Železný: Praha200065 Kč
Skácel M., Skácel J.Základy věděcké filosofieCyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla: Praha1945100 Kč
Skolimowski HenrykÚčastná myslMladá fronta: Praha2001130 Kč
Sokol JanFilosofická antropologie: Člověk jako osobaPortál: Praha2008200 Kč
Sousedík StanislavFilosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvímVyšehrad: Praha199790 Kč
Sousedík StanislavO co šlo?Vyšehrad: Praha201275 Kč
Störig Hans JoachimMalé dějiny filozofieZvon: Praha1992120 Kč
Störig Hans JoachimMalé dějiny filozofieZvon: Praha1995130 Kč
Sturken, CartwrightStudia vizuální kulturyPortál: Praha2009500 Kč
Svatoň, Housková (eds.)Literatura na hranici jazyků a kulturUniverzita Karlova: Praha200930 Kč
Široký, HugoMeze a obzory psychoanalýzyTriton2001200 Kč
Thein, KarelMyšlení v násFilosofia2010120 Kč
Tresmontant ClaudeZákladní pojmy křesťanské metafyzikyAula a Křesťanská akademie v Římě: Praha1994140 Kč
Uličný Miloslav (ed.)Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. stoletíMladá fronta: Praha200890 Kč
VeblenTeorie zahálčivé třídy SLON1999150 Kč
Vítek TomášEmpedoklésHerrmann & synové: Praha2006200 Kč
Vostrá DenisaPředpoklady japonské scéničnostiKANT: Praha2015150 Kč
Waters BrentFrom Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Postmodern WorldAshgate2006300 Kč
Widimský Františekčesko-německá část slovníkuSPN: Praha198850 Kč
Wieizsäcker C. F. vonDie Tragweite der Wissendchaft (erste band)S. Hirzel Verlag: Stuttgart196465 Kč
ZbavitelBengálská literaturaEx Oriente200890 Kč
Zbavitel a kol.Bozi, bráhmani, lidéČS AV196440 Kč
Zezulka JosefBYTÍ - životní filosofieDimenze 2+2: Praha200065 Kč
Žižek SlavojNásilíRybka Publishers: Praha2013200 Kč
 Studia NA (vol. 7, 2010, 1)  55 Kč
 Studia NA (vol. 8, 2011, 2)  55 Kč
 Studia NA (vol. 5, 2008, 2)  55 Kč
 Studia NA (vol. 7, 2010, 2)  55 Kč
 Studia NA (vol. 9, 2012, 3)  55 Kč
 Svět české literatury (2005 - vol. 31)  25 Kč
 Svět české literatury (2006 - vol. 33)  25 Kč
 Svět české literatury (2007 - vol. 35)  25 Kč
 Svět české literatury (2008 - vol. 38)  25 Kč
 Svět české literatury (2010 - vol. 42)  25 Kč
 Svět české literatury (2012 - vol. 46)  25 Kč
 Svět české literatury (2012 - vol. 46)  25 Kč
 Svět české literatury (2013 - vol. 48)  25 Kč
 Svět české literatury (2013 - vol. 48)  25 Kč
 Svět české literatury (2014 - vol. 49)  25 Kč
 Svět české literatury (2014 - vol. 49)  25 Kč
 Cesty k pramenům: Biblická archeologie a literární kritikaVyšehrad197165 Kč
 Don Quijote v proměnách času a prostoruUK200560 Kč
 Organon F 2011 (XVIII/1) 201130 Kč

 

... a další nové knihy, které jso u nás ke koupi:

 

RAVAISSON, Félix. O zvyku. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7298-452-7.

Cena: 60 Kč

 

KARÁSEK, Jindřich. Duch a jsoucno. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7298-431-2.

Cena: 130 Kč

 

KOUBA, Pavel. Život rozumění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7298-512-8.

Cena: 140 Kč

 

HOLBA, Jiří, ed. Nágárdžuna: Filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. 439 s. Filosofické interpretace; sv. 3. ISBN 978-80-7298-422-0.

Cena: 320kč

 

HEIDER, Daniel, ed. a SVOBODA, David, ed. Univerzálie ve scholastice. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, ©2012. 288 s. ISBN 978-80-7394-371-4.
Cena: 230Kč  

 

PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2015. 483 s. ISBN 978-80-905211-2-4.

Cena: 260 Kč

 

WILLIAMS, Paul a TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 978-80-904246-8-5.

Cena: 160 Kč

 

Kodžiki: kronika dávného Japonska. Praha: ExOriente, 2012, 371 s. ISBN 978-80-904246-9-2.

Cena: 300 Kč

 

GANGOPÁDHJÁJ, Suníl a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Ohromný svět. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. 227 s. Moderní indická literatura; sv. 1. ISBN 978-80-904246-1-6.                 
Cena:  50 Kč

 

ÁŚÁPÚRNÁ DEBÍ a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Kdyby zdi promluvily. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009. 202 s. Moderní indická literatura; sv. 2. ISBN 978-80-904246-3-0.                 
Cena:  50 Kč

 

ŚAṂKARA. Lidská džungle. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 228 s. Moderní indická literatura; sv. 5. ISBN 978-80-904246-7-8.           
Cena: 50 Kč

 

PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. et al. Dusivá noc: moderní bengálské povídky. Vyd. 1. V Praze: ExOriente, 2009. 255 s. Moderní indická literatura; sv. 3. ISBN 978-80-904246-4-7. Cena: 50 Kč

 

BANDJOPÁDHÁJ, Bibhútibhúšan. Píseň o cestě. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: ExOriente, 2010. 316 s. Moderní indická literatura; sv. 4. ISBN 978-80-904246-6-1.

Cena: 50 Kč

 

ONDRAČKA, Lubomír, ed. Mé zlaté Bengálsko. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 269 s. ISBN 978-80-7308-248-2.

Cena: 20 Kč

 

ZBAVITEL, Dušan. Bengálská literatura: od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. Cena: 200 Kč

 

ZBAVITEL, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009.

Cena: 160 Kč

 

KRÁLOVÁ, Kristýna a Magda KRÁLOVÁ (eds.). Nesmrtelní vikingové: staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann & synové, 2017. 317 stran. ISBN 978-80-87054-53-6.

Cena: 210 Kč

 

 

CHLUP, Radek a PROKLOS. Proklos. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87054-16-1.

Cena: 350 Kč

 

CHLUP, Radek. Corpus hermeticum. Praha: Herrmann & synové, 2007. 439 s. ISBN 978-80-87054-09-3.

Cena: 350 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. I-III, Studie. Praha: Herrmann & synové, 2001, 2006, 2006.

Cena: 1000 Kč (I - 300 Kč, II - 380 Kč, III - 460 Kč)

 

VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87054-21-5.             
cena: 300 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. I., Od věštců k losům. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 519 s. ISBN 978-80-87054-23-9.               
cena: 350 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. II., Tělo a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 580 s. ISBN 978-80-87054-34-5.

Cena: 380 Kč

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. III., Země a mrtví. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 420 s. ISBN 978-80-87054-46-8.

Cena: 280 Kč

 

 

ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří a VÍTEK, Tomáš. Zákon a právo v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2010. 346 s. Svět archaických kultur; 5.ISBN 978-80-87054-24-6. Cena: 230 Kč

 

ANTALÍK, Dalibor, ed., STARÝ, Jiří, ed. a VÍTEK, Tomáš, ed. Mudrosloví v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2009. 203 s. Svět archaických kultur; 4. ISBN 978-80-87054-17-8.                     
cena: 175 Kč

 

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří a ANTALÍK, Dalibor. Řád a chaos v archaických kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 224 s. Svět archaických kultur; 6.ISBN 978-80-87054-26-0. Cena: 175 Kč

 

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří, ed. a ANTALÍK, Dalibor, ed. Věštění a prorokování v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 261 s. Svět archaických kultur; 1. ISBN 80-87054-04-0. Cena: 175 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a FISCHEROVÁ, Sylva, ed. Mýtus a geografie: svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 365 s. ISBN 978-80-87054-13-0. Cena: 280 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a HRDLIČKA, Josef, ed. Spánek a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 285 s. Svět archaických kultur; 3. ISBN 978-80-87054-12-3.

Cena: 200 Kč

 

STARÝ, Jiří, ed. a kol. Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha: Herrmann & synové, 2011. 269 s. ISBN 978-80-87054-29-1.

Cena: 175 Kč

 

STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem: staroseverské zákony a zákoníky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013, 213 s. ISBN 978-80-87054-33-8.

Cena: 155 Kč

 

Lživé ságy starého Severu. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 345 stran. ISBN 978-80-87054-41-3.

Cena: 230 Kč

 

DELEUZE, Gilles. Pusté ostrovy a jiné texty: (texty a rozhovory 1953-1974). Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 332 s. ISBN 978-80-87054-19-2.

Cena: 230 Kč

 

DELEUZE, Gilles. Záhyb: Leibniz a baroko. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 239 s. ISBN 978-80-87054-38-3.

Cena: 175 Kč

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 201 s.ISBN 978-80-87054-18-5. Cena: 140 Kč

 

FULKA, Josef. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 286 s. ISBN 978-80-87054-11-6. Cena: 175 Kč

 

 

VODRÁŽKA, Mirek. Filosofie tělesnosti dějin. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 351 s. ISBN 978-80-87054-32-1. Cena: 200 Kč

 

 

BAKUNIN, Michail. Bůh a stát. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0.

Cena: 140 Kč

 

BADIOU, Alain. Manifest za filosofii a jiné texty. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 134 s. ISBN 978-80-87054-37-6.

Cena: 105 Kč

 

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I-III. V Praze: Herrmann & synové, 1999, 2003, 2003. Cena: 500 Kč 

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. 4., upr. vyd. Praha: Herrmann & synové, 1997. 178 s. ISBN 80-238-1741-8. Cena: 90 Kč

 

 

FULKA, Josef. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 201 s. ISBN 80-239-4404-5. Cena: 105 Kč

 

 

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1. Cena: 90 Kč

 

 

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s. Cena: 100 Kč

 

 

BOUZEK, Jan a KRATOCHVÍL, Zdeněk. Od mýtu k logu. V Praze: Herrmann & synové, 1994. 175 s. Cena: 90 Kč

 

 

KOVÁŘ, František. Filosofické myšlení hellenistického židovstva. 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 215 s. ISBN 80-238-0472-3. Cena: 105 Kč

 

 

HALLER, Jiří, CHROMÝ, Jan, ed. a MARTÍNEK, František, ed. Dar jazyka: deset statí o češtině. V Praze: Herrmann & synové, 2007. 246 s. ISBN 978-80-87054-06-2. Cena: 115 Kč

 

 

LYOTARD, Jean-François a MAYDL, Přemysl, ed. Návrat a jiné eseje. Překlad Ladislav Šerý a Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 231 s.ISBN 80-239-0372-1. Cena: 175 Kč

 

DREYFUS, Hubert L., RABINOW, Paul a FOUCAULT, Michel. Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové, 2002 [i.e. 2010]. 388 s. ISBN 978-80-87054-20-8. Cena: 230 Kč

 

BATAILLE, Georges. Svrchovanost. V Praze: Herrmann & synové, 2000. 298 s. ISBN 80-238-6231-6. Cena: 175 Kč

 

 

BATAILLE, Georges. Prokletá část; Teorie náboženství. Praha: Herrmann & synové, 1998. 310 s. ISBN 80-238-3644-7. Cena: 175 Kč

 

 

DELEUZE, Gilles. Nietzsche a filosofie. Překlad Čestmír Pelikán a Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 343 s. ISBN 80-239-4118-6. Cena: 210 Kč

 

 

 

FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 203 s. ISBN 80-87054-01-6. Cena: 140 Kč

 

 

LACHMANN, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 287 s. ISBN 80-238-9565-6. Cena: 175 Kč

 

 

KLOSSOWSKI, Pierre. Sade můj bližní. Překlad Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 167 s. ISBN 80-239-3491-0. Cena: 140 Kč

 

 

GUÉNON, René. Krize moderního světa. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 165 s. ISBN 80-239-0125-7. Cena: 140 Kč

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav, ed. Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87054-28-4.

Cena: 200 Kč

 

ŠESTOV, Lev Isaakovič. Apoteóza vykořeněnosti: (pokus o nedogmatické myšlení). Překlad Miluše Zadražilová a Ladislav Zadražil. Praha: Herrmann, 1995. 190 s. Cena: 100 Kč

 

 

REBREANU, Liviu. Oba dva. Překlad Jiří Našinec. Vydání 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87054-45-1.

Cena: 150 Kč

 

VĂLCAN, Ciprian a PERCEC, Dana. Metafyzika cyklistů. Překlad Hana Herrmannová. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 221 stran. ISBN 978-80-87054-42-0.

Cena: 150 Kč

 

ERHART, Krištof A., ed. Orfeův sestup do podsvětí: výbor z orfických textů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 234 s. ISBN 978-80-87378-82-3. Cena: 180 Kč

 

 

HEJDUK, Tomáš. Od Eróta k filosofii: studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. Hradec Králové: Pavel Mervart, 2007. 222 s., [16] s. barev. obr. příl. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sv. 7. ISBN 978-80-86818-50-4. Cena: 180 Kč

 

HLADKÝ, Vojtěch. Změnit sám sebe: duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 229 s. Amfibios; sv. 13. ISBN 978-80-87378-28-1. Cena: 180 Kč

 

 

HORSKÝ, Zdeněk et al. Koperník a české země: soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 491 s.ISBN 978-80-87378-87-8. Cena: 360 Kč

 

 

KOČANDRLE, Radim. Anaximandros z Mílétu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 385 s. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze; sv. 15. ISBN 978-80-87378-66-3. Cena: 270 Kč

 

 

KOČANDRLE, Radim. Fysis iónských myslitelů: rozprava nad peripatetickou dezinterpretací. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 320 s. Amfibios; sv. 10.ISBN 978-80-86818-72-6. Cena: 200 Kč

 

 

Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 233 s., [8] l. obr. příl. Studie; sv. 3. ISBN 978-80-87378-86-1. Cena: 180 Kč

                                                                                                                                                                   

 

Časopisy

 

NOMÁDvA 11-22. ISSN 1802-9132.      
cena: dle čísla

 

 

Information Philosophie. ISSN 1434-5250. Ročníky 2005-2010 (chybí č. 3 roč. 2007 a č. 1, 3 roč. 2008)

Cena: jednotlivá čísla á 20 Kč

 

 

Studia Neoaristotelica. ISBN 1214-8407. (Vol. 5, 2008, 2; ol. 7, 2010, 1,2 ; vol. 8, 2011, 2; vol. 9, 2012, 3)

Cena: jednotlivá čísla á 55 Kč

 

 

Swann: umění v mezinárodním dialogu = art et dialogue international = Kunst im internationalen Dialog. Roztoky: Swann's lab., 2012, č. 02 & 03/04. ISSN 1804-9494.              
cena: 35 Kč  

 

Salve : Revue pro teologii, duchovní život a kulturu. Supplementum II (2010) : Křesťanství a filozofie II. Praha: Krystal OP. ISSN 1213-6301.