Dárci

DÁRCI KNIH

Chtěli bychom vyjádřit vděk následujícím institucím a osobám:
 

Osoby

jaro 2017 – prof. Milan Sobotka –  7 svazků PARAFu, Komenského De rerum humanorum emendatione consultatio catholica, Tomus I, II, 1966, Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I–III, 1840–44).

podzim 2016 – Jana Nováková, dar z pozůstalosti doc. Pavla Nováka.

podzim 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové - 150 knih z oblasti české filosofie a české filologie (převedeno do Knihovny Jana Palacha)

léto 2014 – cenný dar bezmála 3.000 vzácných knih z oblasti tibetského buddhismu od pana Jiřího Tilšera

jaro 2014 – Cristopher Cowley, PhD. – 9 knih

jaro 2014 – Klára Mičkalová – 18 knih

jaro 2014 – prof. Vladimír Leško – 7 knih

leden 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové – 250 francouzsky psaných knih z oblasti francouzské filosofie a většina čísel Filosofického časopisu

zima 2013 – Christopher Cowley, PhD. – 12 knih

podzim 2013 – Jan Loužil (Praha) – 95 knih

léto 2013 – Renate Baltes (Německo) – 389 knih

léto 2004 – Prof. Matthias Baltes (Německo) – 294 knih

léto 2002 – Prof. Stephan Körner (Anglie) – 2042 knih  a několik čísel časopisů

jaro 2002 – Prof. Walter Biemel (Aachen, Německo) – 131 knih

2000–2003 – Prof. Erazim Kohák (Praha) – několik knih  a následující časopisy:
Continental Philosophy Review, Environmental Ethics, Ethics , Husserl Studies, Personalist Forum, Review of Metaphysics

2000–2003 Christopher Cowley, PhD. – 181 knih

1999 – Doc. Jacob Hans Josef Schneider39 knih (Tübingen, Germany)


Instituce

koncem r. 2007 – The Philosophical Quarterly (University of St. Andrews, England) – 10 knih

2004-2005 - Central European University (Budapest, Hungary) - 21 knih

duben 2004 - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) - 93 knih

2003-2004  - École Normale Supérieure (Paris, France) - 540 knih

říjen 2003 - Deutsche Nationalstiftung (Wienar-Hamburg, Germany) -  31 knih

červen 2003 - Oikoymenh (Prague, Czech Republic) - 133 knih

léto 2003 - Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Germany) - cca 500 knih  (v jednání)

DONATIONS OF BOOKS

We wish to express our thanks to the following institutions and persons:
 

Persons

Summer 2013 - Renate Baltes (Germany)

Summer 2004 - Prof. Matthias Baltes (Germany) - 294 books

Summer 2002 - Prof. Stephan Körner (England) - 2042 books and several journal series

Spring 2002 - Prof. Walter Biemel (Aachen, Germany) - 131 books

2000-2003 - Prof. Erazim Kohák (Prague) - some books and following journals:
Continental Philosophy Review, Environmental Ethics, Ethics , Husserl Studies, Personalist Forum, Review of Metaphysics

2000-2003 - Christopher Cowley, PhD. -181 books

1999 - Doc. Jacob Hans Josef Schneider - 39 books (Tübingen, Germany)


Institutions

Fall 2007 - The Philosophical Quarterly (University of St. Andrews, England) - 10 books

2004-2005 - Central European University (Budapest, Hungary) - 21 books

April 2004 - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) - 93 books

2003-2004 * - École Normale Supérieure (Paris, France) - 540 books

November 2003 - Deutsche Nationalstiftung (Wienar-Hamburg, Germany) -  31 books

June 2003 - Oikoymenh (Prague, Czech Republic) - 133 books

Summer 2003 - Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Germany) - cca 500 books  (in processing)