Digitální repozitář UK

                                        Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy

- tzv. Digitool:

slouží pro archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech. V rámci tohoto repozitáře  se v současné době zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce studentů FF UK.

Studenti a zaměstnanci UK jsou registrovanými uživateli automaticky - pro přihlášení mohou využít uživatelské jméno a heslo z Centrálního autentifikačního systému. Práce obhájené nejpozději do 31. 12. 2005 jsou přístupné pouze z IP adres univerzity. Práce obhájené po 1. 1. 2006 jsou veřejného charakteru po registraci/přihlášení se do repozitáře a odsouhlasení podmínek používání kvalifikační práce.