doc. James Hill, Ph.D.

english

doc. James Hill, Ph.D.

james.hill@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Čt/Thu 15.30 16.30 222 221 619 391
Online po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Biographical Notes

  • James Hill studied at Trinity College, Oxford (MA oxon), the University of Geneva (D.E.S.), and King's College, London University (PhD)
  • He has lived and taught in Prague since the mid-1990s where he is married, with two children.
  • He has had a full-time appointment at the Institute of Philosophy and Religious Studies since 1998.
  • For five years (2015-2019), James Hill served as the editor-in-chief of Filosofický časopis.
  • He is currently chair of the PhD programme in philosophy.

  Specialisation

  • Early-modern philosophy from Descartes to Hume.
  • Analytical philosophy, especially the philosophy of mind.
  • Theories of consciousness and self-consciousness (past and present).

  Publications

  Monographs

  • Hill, J. Berkeleyho filosofie ducha, Praha: Filosofia, 2016
  • Hill, J. Descartes and the Doubting Mind, London: Bloomsbury, 2012

  Edited Volumes

  • Hill, J. and Karásek, J. (eds). Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost. Karolinum. 2017
  • Hill, J. and Mihálik, J. (eds). Vědomí bez redukce: Antologie esejů ze současné filosofie mysli. Smršť, 2015
  • Graham, G. and Hill, J. (eds). Hume after 300 Years,  special issue of Journal of Scottish Philosophy, 10:2, autumn 2012
  • Glombíček, P. and Hill, J. (eds). Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Cambridge Scholars Press, 2010
  • Glombíček, P. and Hill, J. (eds). George Berkeley: Průvodce jeho filosofií. Praha: Filosofia, 2009
  • Hill, J. and Koťátko, P. (eds). Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning. Praha: Filosofia, 1995

  Articles in International Publications (a selection)

  • Hill, J. 'The Role of Instinct in David Hume's Conception of Human Reason'. The Journal of Scottish Philosophy 18.3, 2020: 273–288
  • Glombíček, P and Hill, J. 'Common Sense and the Natural Light in George Berkeley's Philosophy' in Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel, 2020
  • Hill, J. 'The Cartesian Element in Locke’s Anti-Cartesian Conception of Body' in Locke and Cartesian Philosophy, edited by Philippe Hamou and Martine Pécharman, Oxford University Press, 2018: 49-62
  • Hill, J. 'The Active Self and Perception in Berkeley's Three Dialogues' in Berkeley's Three Dialogues: New Essays, edited by Stefan Storrie, Oxford University Press, 2018: 123-135
  • Hill, J. 'How Hume Became "The New Hume": A Developmental Approach' in Journal of Scottish Philosophy, 10:2, autumn 2012: 163-182
  • Hill, J. ‘Introduction’ in Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Cambridge Scholars Press, 2010: 1-6
  • Hill, J. ‘Res Cogitans as Res Dubitans’ in Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Cambridge Scholars Press, 2010: 29-44
  • Hill, J. ‘Robert Boyle’ in The Continuum Companion to Locke, ed. Savonius-Wroth, S-J et al, London; NewYork: Continuum, 2010: 47-51
  • Hill, J. ‘Primary and Secondary Qualities’ in The Continuum Companion to Locke, 2010: 199-201
  • Hill, J. ‘Scholasticism’ in The Continuum Companion to Locke, 2010: 211-213
  • Hill, J. ‘The Synthesis of Empiricism and Innatism in Berkeley’s Doctrine of Notions’, in Berkeley Studies, no. 21, 2010: 3-15 (http://people.hsc.edu/berkeleystudies/issues/BS%20No%20021/BS_021_Complete.pdf)
  • Hill, J. ‘Primary Qualities, Secondary Qualities and Locke’s Impulse Principle‘, in The British Journal of the History of Philosophy, 17 (1), 2009: 85-98
  • Hill, J. ‘Meditating with Descartes’, The Richmond Journal of Philosophy 12, Spring 2006: 6-12          
  • Hill, J. ‘Locke’s Account of Cohesion and its Philosophical Significance’ in John Locke: Critical Assessments, II, 4 vols, ed. Peter Anstey. Oxford: Routledge, 2006: vol. 3: 145-165
  • Hill, J. ‘Was Locke an Atomist?’, Locke Studies, vol. 5, 2005: 75-101
  • Hill, J. ‘The Philosophy of Sleep: The views of Descartes, Locke and Leibniz’, in The Richmond Journal of Philosophy, 6, Spring 2004: 20-26        
  • Hill, J. and Milton, J.R, ‘The Epitome (Abrégé) of Locke’s Essay’. In Anstey, Peter. The Philosophy of John Locke, Routledge, 2003: 3-25

  Articles in Czech and Slovak Publications (a selection)

  • Hill, J. 'Dvě složky vědomí u Georgea Berkeleyho' in: Hill, J. a Karásek, J. (eds) Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost. Praha: Karolinum, 2018: 25-36
  • Hill, J. 'Soudný utilitarismus Johna Stuarta Milla', in Jakub Čapek et al. Přístupy k etice II. Filosofia, 2015: 177-199
  • Hill, J. 'Noam Chomsky’s Critique of Materialism: An Appraisal'. Teorie vědy, 36: 4, 2014: 437-455
  • Hill, J. ‘Na obranu nového Huma: Odpověď Zuzaně Parusníkové’. Teorie vědy, 35: 1, 2013: 139-146
  • Hill, J. ‘Dvě pojetí obraznosti v raném novověku’. Jakub Marek, Martin Vrabec et al, Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga, 2013 (ISBN 978-80-7476-041-9)
  • Hill, J. ‘Thomas Nagel o evoluci mysli’. Recenzní studie. Filosofický časopis, 61:5, 2013: 751-763
  • Hill, J. 'Humova teória kauzality: raná a zrelá verzia', in Rozpravy o Humovej filozofii, Schola Philosophica, 2013: 87-107
  • Hill, J. ‘Na obranu mysli: odpověď Tomáši Machalovi’, in Filosofický časopis, 60: 4, 2012: 575-584
  • Hill, J. 'Hume's Theory of Causation: Is There More Than One?', in Theory of Science, 33:2, 2011
  • Hill, J. ‘Scepticism and Wittgenstein’s On Certainty’, in: Filosofický časopis, mimořádné číslo 2, ed. Ludmila Dostálová a Radek Schuster, Praha 2010: 9-23
  • Hill, J. ‘Byl Berkeley skutečně empirista?’, in: George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, ed. Petr Glombíček and James Hill, Filosofia, 2009: 35-66
  • Hill, J. ‘Descartes na téma cogitare: Odpověď profesoru Sobotkovi', Reflexe 33, 2007: 91-96
  • Hill, J. ‘Nietzsche and Boscovic: "A war to the knife against soul atomism"'. In Novotný a Kružík. Nietzsche a Člověk: Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho. Praha: UK FHS, 2005: 208-217.
  • Hill, J. ‘Metoda pochybnosti v Descartově První meditaci: komentář k interpretaci Josefa Mourala’, Filosofický časopis, ročník 53, 2, 2005: 291-299
  • Hill, J. ‘Cogitare u Descarta: odpověď Tomáši Marvanovi'.  In Polák, Michal. Descartes: Scientia & conscientia. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005: 84-99.
  • Hill, J. ‘Co znamená v Descartově druhé meditaci „myslet“ (cogitare)'. Filosofický časopis, ročník 51, 5, 2003: 787-800
  • Hill, J. ‘Humův naturalismus ve "Zkoumání lidského rozumu"'. Filosofický časopis, ročník 47, 4,  1999: 545-559
  • Hill, J. ‘Concepts of Secondary Qualities'. Organon F, Příloha, 1998: 91-9
  • Hill, J. ‘The Primary-Secondary Quality Distinction and an Absolute Conception’. In Balážová, Jana et al. Súčasné podoby filozofie. Bratislava: Infopress, 1996: 197–201.
  • Hill, J. ‘Transcendental Realism and Scepticism’. In Nosek, Jíří a Stachová, Jiřina. Realismus ve vědě a filosofii. Praha: Filosofia, 1995: 450-459

  Recent Reviews and Other

  • Hill, J. Review of Peter Anstey, John Locke and Natural Philosophy, in British Journal for the History of Philosophy, 21:1, 2013: 204-207
  • Hill, J. Review of Yasuhiko Tomida, The Lost Paradigm of Ideas: Essays and Discussions with John W. Yolton, in The British Journal for the History of Philosophy, 16:3, 2008: 664-668
  • Hill, J. Review of John Locke: Selected Correspondence, in Acta Comeniana, 46:22, 2008: 248-251
  • Hill, J. Review of Edward Feser, Locke in Locke Studies: An Annual Journal of Locke Research, vol. 7, 2007: 231-235
  • Hill, J. Interview with Margaret Atherton, in Reflexe: 32, 2007: 93-103
  • Hill, J. Review of Daniel Dennett, Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. In Filosofický časopis, 54: 3, 2006: 475-6
  • Hill, J. Review of E.J. Lowe, Locke: in Locke Studies: An Annual Journal of Locke Research, vol. 6, 2006: 211-218
  • Hill, J. Review of Janet Broughton, Descartes’s Method of Doubt. In Acta Comeniana, 43:19, 2005: 249-251

  Vedení studentských prací / Theses Supervision

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechnyB.A. theses
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny M.A. theses
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny Ph.D. theses