doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

english

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

stepan.spinka@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
St/Wed 15.00 16.00 220 221 619 281
Konzultuje online, po dohodě e-mailem i v jiných termínech.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum vitae:

  • narozen 1959 v Praze
  • 1985 MUDr., FVL UK v Praze
  • 1985-1990 lékař-internista
  • 1990-1997 odborný asistent, Pedagogická fakulta UK v Praze (výuka filosofie)
  • 1998 Ph.D. (filosofie), FF UK v Praze
  • 1997-2011 odborný asistent, Ústav filosofie a religionistiky FF UK vPraze
  • 2011- dosud docent pro obor filosofie, Ústav filosofie a religionistikyFF UK v Praze
  • 2009-2011 ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
  • 2010-2014 proděkan pro studijní záležitosti FF UK v Praze
  • od roku 1981 šťastně ženat, sedm dětí

  Odborné zaměření

  • antická filosofie, etika

  Vybraná bibliografie

  Monografie

  • ŠPINKA Štěpán. Dialog a analogie: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela. 1. vyd.Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0833-2. 190 s.
  • ŠPINKA Štěpán. Duše a zlo v dialogu Faidón: Duše a řeč I. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH,  2009, ISBN 978-80-7298-423-7. 192 s.
  • ŠPINKA Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. 1.vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-390-2. 280 s.

  Původní práce v odborných časopisech

  • ŠPINKA Štěpán. 'Plato im Dialog': Platónova dialektika vinterpretaci Hanse Georga Gadamera. Reflexe. 1998, 8, 18, s. 1-38. 
  • ŠPINKA Štěpán. Nic není samo o sobě jedno. Filosofický časopis. 2004, 52, 6, s. 991-1015.
  • ŠPINKA Štěpán. Totožnost a různost ve světle lidské konečnosti. Teologická reflexe. 2006, 12, 1, s. 91-92.
  • ŠPINKA Štěpán. Dobro a strukturální ontologie? Reflexe. 2010, 37. s. 95-102.
  • ŠPINKA Štěpán. Nothing is in itself one, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik 2011, 10.

  Příspěvky do monografických publikací

  • ŠPINKA Štěpán.Jeden a týž duch, in: KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85795-16-7. s. 110-121.
  • ŠPINKA Štěpán. Psyche pasa athanatos. Die Unsterblichkeit der Seele und die Verähnlichung mit Gott. In: MRÁZ Milan, SLABÝ Adolf. Die menschliche Person: Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs. Praha: Filosofia, 1999. s. 31-41.
  • ŠPINKA Štěpán.Katharsis katharseós. Philosophie als „Flucht in die logoi“ und als Reinigung. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Phaedo. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-031-9. s. 287-305.
  • ŠPINKA Štěpán. „Plato im Dialog“: Hans-Georg Gadamer als Interpret der platonischen Dialektik. In: WISCHKE Mirko, HOFER Michael. Gadamer verstehen - Understanding Gadamer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. ISBN 3-534-16320-6. s. 120-137.
  • ŠPINKA Štěpán.Aporie a euporie v dialogu Lysis. In: HAVLÍČEK Aleš.Platónův dialog Lysis. Praha:OIKOYMENH,2004. ISBN 80-7298-061-0. s. 63-98.
  • ŠPINKA Štěpán. Relation, Sein und Zeit. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Parmenides. Praha:OIKOYMENH,2005. ISBN 80-7298-150-1. s. 181-199.
  • ŠPINKA Štěpán. Euthanasie: Víme o čem mluvíme? In: ŠPINKOVÁ Martina. Nebojíme se zbytečně? (Sborník přednášek), Praha: Cesta domů, 2005. ISBN 80-239-5499-7. s. 14-27.
  • ŠPINKA Štěpán. Sókratovo podivné dobro. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-145-5. s. 71-90.
  • ŠPINKA Štěpán. Pouto nejkrásnější: Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii. In: DVOŘÁK Petr. Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007. 978-80-7325-115-4. s. 7-18.
  • ŠPINKA Štěpán. Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-258-5. s. 136-154. 
  • ŠPINKA Štěpán. Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš. In: HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-295-0. s. 57-81. 
  • ŠPINKA Štěpán. Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theiatetos. In: KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-391-9. s. 274–299.

  Významnější rozsáhlejší recenze (recenzní studie)

  • ŠPINKA Štěpán.„Vznik řádu“: Klíč k Platónově pozdní filosofii? Listy filologické. 1999, 122, s. 85-95.
  • ŠPINKA Štěpán.Jan Szaif: Platons Begriff der Wahrheit. Reflexe. 2000, 21, s. 133-140.
  • ŠPINKA Štěpán. David Sedley a jeho „Porodní bába platonismu“. Listy filologické. 2005, 122. s. 42-51.

  Editor sborníků a monografií

  • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Vtělení – Vykoupení – Církev, Praha: Portál, 1997. ISBN 80-85795-16-7. 88 s.
  • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK. 1999. ISBN 80-85795-16-7. 144 s.
  • ŠPINKA Štěpán, HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-295-0. 180 s.
  • ŠPINKA Štěpán, KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-391-9. 387 s.

  Další odborné publikace

  • ŠPINKA Štěpán, KALVACH Zdeněk, SLÁMA Ondřej. Umírání a paliativní péče v ČR (situace, vyhlídky, reflexe). Praha: Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-2832-5. 103 s.
  • ŠPINKA Štěpán, SLÁMA Ondřej. Koncepce paliativní péče v ČR. Praha: Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-4330-8. 46 s.
    

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny

   

  Výuka v letech 2005-2011

  2010/2011

  Bakalářský / diplomový seminář  (letní semestr 2010-2011)
  Etické problémy - seminář B  (letní semestr 2010-2011)
  Mnohé jedno (Platónův Parmenidés) - Antika a středověk pro pokročilé  (letní semestr 2010-2011)
  Timaios (Antická filosofie - seminář B)  (letní semestr 2010-2011)
  Bakalářský / diplomový seminář II  (zimní semestr 2010-2011)
  Doktorandský seminář  (zimní semestr 2010-2011)
  Etické problémy - seminář B  (zimní semestr 2010-2011)
  Timaios (Antická filosofie - seminář B)  (zimní semestr 2010-2011)

  2009/2010

  Bakalářský / diplomový seminář II  (letní semestr 2009-2010)
  Bytí nebytí II - Antická filosofie, seminář B  (letní semestr 2009-2010)
  Etika seminář B - Etické problémy  (letní semestr 2009-2010)
  Bakalářský / diplomový seminář I  (zimní semestr 2009-2010)
  Bytí nebytí II - Antická filosofie, seminář B  (zimní semestr 2009-2010)
  Dobro a evoluce  (zimní semestr 2009-2010)
  Etika seminář B - Etické problémy  (zimní semestr 2009-2010)

  2008/2009

  Bakalářský / Diplomový seminář II  (letní semestr 2008-2009)
  Bytí nebytí (Platón - seminář II)  (letní semestr 2008-2009)
  Etika - diskusní seminář  (letní semestr 2008-2009)
  Platón: duše, tělo a řeč  (letní semestr 2008-2009)
  Platónův Parmenidés: Jestliže jedno jest  (letní semestr 2008-2009)
  Přístupy k etice  (letní semestr 2008-2009)
  Bakalářský / Diplomový seminář I  (zimní semestr 2008-2009)
  Bytí nebytí (Platón - seminář II)  (zimní semestr 2008-2009)
  Platón: duše, tělo a řeč  (zimní semestr 2008-2009)

  2007/2008

  Platón - Zlo a bytí  (letní semestr 2007-2008)
   Platón - Zlo a bytí (diskusní seminář)  (letní semestr 2007-2008)
   Platón, Theaitétos (seminář II)  (letní semestr 2007-2008)
  Platón - Theiatétos (seminář II)  (zimní semestr 2007-2008)
  Platón - Zlo a bytí  (zimní semestr 2007-2008)
  Platón - Zlo a bytí (diskusní seminář)  (zimní semestr 2007-2008)

  2005/2006

  Bakalářský seminář II. / Diplomový seminář II.  (letní semestr 2005-2006)
  Blaženost, jednání a rozumnost u Aristotela  (letní semestr 2005-2006)
  Obrat k logu a připodobnění bohu - diskusní seminář  (letní semestr 2005-2006)
  Platón - Erós, duše a řeč  (letní semestr 2005-2006)
  Platón - Obrat k logu a připodobnění bohu  (letní semestr 2005-2006)
  Blaženost, jednání a rozumnost u Aristotela  (zimní semestr 2005-2006)
  Obrat k logu a připodobnění bohu - diskusní seminář  (zimní semestr 2005-2006)
  Platón - Erós, duše a řeč  (zimní semestr 2005-2006)
  Platón - Obrat k logu a připodobnění bohu  (zimní semestr 2005-2006)