Doktorandský seminář k antické filosofii

Doktorandský seminář k antické filosofii

každou lichou středu
od 17,30 v místnosti 218, náměstí Jana Palacha 2


Program letního semsetru 2016/2017:

 

1. a 15. března 2017

Jiří Stránský: Problematika kosmogonie v Platónově dialogu Timaios

 

29. března a 12. dubna 2017

Martin Rabas: Otázka souvislosti Aristotelovy Metafyziky Z17 a H1

 

26. dubna, 10. a 24. května, 7. června 2017

Ondřej Krása, Jiří Stránský: Demiurg a duše smrtelných bytostí v Platónově dialogu Timaios

 

Témata semináře jsou volena především podle zaměření disertačních prací doktorandů zabývajících se antickou filosofií. Každému tématu je věnován větší počet seminárních sezení tak, aby bylo možné toto téma důkladně probrat. Všichni zájemci (včetně příležitostných) jsou srdečně zváni.

kontakt: stepan.spinka@ff.cuni.cz