Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

english


ondracka@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Odborný životopis

 Vzdělání

 • 2017–dosud: doktorské studium religionistiky na FF UK
 • 2014–2015: Visiting Fellow, Oxford Centre for Hindu Studies
 • 1996–1999: postgraduální studium, Jadavpur University v Kolkatě (středověká bengálská literatura)
 • 1994–1996: studium religionistiky na IZV UK a FF UK
 • 1996: Mgr. (indologie-bengalistika), FF UK
 • 1994: Ing. (matematické modelování), FCHI VŠCHT v Praze

Zaměstnání

 • 2018–dosud: vědecký pracovník na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
 • 2017: administrátor projektu Progres
 • 2012–2016: asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
 • 2013–2014: prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj, AMU
 • 2011–2012: proděkan pro vědu a výzkum, FAMU
 • 2005–2011:  koordinátor výzkumného záměru MŠMT Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (řešitel: prof. M. Petříček), FF UK
 • 1999–2005: odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (v letech 2000–02 zástupce ředitele ústavu pro obor religionistika)

Studijní workshopy

 • Haṭha Yoga Project Workshop: the Amṛtasiddhi; Procida 13.–20. 9. 2018
 • 3rd Middle Bengali Retreat cum Workshop; Bír 1.–11. 8. 2018
 • Sanskrit Texts on Yoga: A Manuscript Workshop; Londýn (SOAS) 12.–16. 9. 2016 (dokument z workshopu)
 • Middle Bengali Retreat cum Workshop; Miercurea Ciuc 11.–21. 8. 2016, akademické vedení: prof. Thibauld D’Hubert (University of Chicago)
 • Váránasí 21.–24. ledna 2014; studovaný text: Sámbapaňčášiká s Kšémarádžovým komentářem, vyučující: prof. Bettina Bäumer
 • Váránasí 29. ledna—4. února 2013; studovaný text: Nétratantra (sedmá a osmá kapitola) s Kšémarádžovým komentářem, vyučující: prof. Bettina Bäumer
 • Bír 16.—23. května 2011; studovaný text: Vidžňánabhairavatantra, vyučující: prof. Bettina Bäumer
 • Váránasí 1.—8. února 2011; studovaný text: Utpaladévova Šivastótrávalí s Kšémarádžovým komentářem, vyučující: prof. Bettina Bäumer
 • Bír 19.—28. září 2008; studovaný text: Abhinavaguptova Parátríšikátantralaghuvrtti, vyučující: pandit K. D. Tripáthí
 • Váránasí 12.—21. listopadu 2007; studovaný text: Abhinavaguptova Tantrálóka s Džajarathovým komentářem (1. kapitola), vyučující: prof. Bettina Bäumer a pandit Hemendranáth Čakrabartí
 • Sárnáth 5.—16. 3. 2006; studovaný text: Spandakáriká s Kšémarádžovým komentářem, vyučující: pandit Raghunáth Kókilú.

 Zaměření

 • indická náboženství
 • tantrismus, hathajóga, tantrický šivaismus, šaktismus
 • náboženství a kultura Bengálska

Vybrané publikace [na academia.edu]

Cizojazyčné studie

 • „Perfected Body, Divine Body and Other Bodies in the Nātha-Siddha Sanskrit Texts.“ Journal of Hindu Studies 8.2 (2015): 210–232. [PDF rukopisu; PDF tištěné verse]
 • „What Should Mīnanāth Do to Save His Life?“ In David N. Lorenzen and Adrian Muñoz (eds.), Yogi Heroes and Poets: Histories and Legends of the Nāths. Albany: State University of New York Press, 2011, s. 129–141, 175–188. [PDF rukopisu; PDF tištěné verse]

České studie

 • „Indický tantrismus.“ Dingir 20.2 (2017): 51–53. [PDF]
 • „Šankar a kolkatská trilogie Satjadžita Ráje.“ In Šankar, Lidská džungle. Praha: ExOriente, 2011, s. 209–224. [PDF]
 • „Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty.“ In Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Cesta domů, 2010, 2. vyd. 2017, s. 9–56. [PDF]
 • „Píseň o Satjadžitově cestě.“ In Bibhútibhúšan Bandjopádhjáj, Píseň o cestě. Praha: ExOriente, 2010, s. 294–308. [PDF]
 • „Tantrické příběhy o nesmrtelnosti: Literatura bengálských náthů.“ In Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: ExOriente, 2008, s. 13–34. [PDF]
 • „Bibliografický esej.“ In Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Praha: ExOriente, 2008, s. 272–300. [PDF]
 • „(Ne)možnost mezináboženského dialogu s hinduismem.“ In Máš před sebou všechny mé cesty: sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 218–228. [PDF]
 • „Pojetí duše v džinismu.“ In Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 267–293. [PDF]
 • „Védské představy o posmrtném životě a formování konceptu přerozování.“ In Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 223–266. [PDF]
 • „Pojetí božství v Indii.“ In Radek Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004, s. 131–159. [PDF]

Recenzní studie

 • Šárka Havlíčková Kysová, Hastábhinaja: Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Lidé města 16.3 (2014): 530–537. [PDF; online verse]
 • „Zkoumání těla a tělesnosti v Indii.“ DISK 30 (prosinec 2009): 165–172. [PDF]
 • „Omyly Waltera Onga ve světle indické orality.“ Svět literatury 17.36 (2007): 214–248. [PDF]
 • „Která Rámájana? Zamyšlení nad novou českou adaptací Rámájany.“ Religio 9.1 (2001): 79–90 [PDF]

 Ediční a redakční činnost

 • Robert A. Segal, Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017 (odpovědná redakce, rejstřík).
 • Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství. Praha: ExOriente, 2015 (odpovědná redakce, rejstřík).
 • Paul Williams a Anthony Tribe, Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente, 2011 (odpovědná redakce, rejstřík, překlad a doplnění bibliografie primárních pramenů).
 • Šankar, Lidská džungle. Z bengálštiny přel. D. Zbavitel. Praha: ExOriente, 2011 (odpovědná redakce, spoluautorství vysvětlivek).
 • Bibhútibhúšan Bandjopádhjáj, Píseň o cestě. Z bengálštiny přel. D. Zbavitel. Praha: ExOriente, 2010 (odpovědná redakce, spoluautorství vysvětlivek).
 • Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přel. D. Zbavitel. Praha: ExOriente, 2009 (odborná a odpovědná redakce, rejstřík).
 • Dusivá noc: Moderní bengálské povídky. Pod vedením H. Preinhaelterové přeložili studenti bengálštiny na FF UK. Praha: ExOriente, 2009 (odpovědná redakce).
 • Debí, Ášápúrná, Kdyby zdi promluvily. Z bengálštiny přel. H. Preinhaelterová. Praha: ExOriente, 2009 (odpovědná redakce).
 • Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: ExOriente, 2008 (ediční příprava, odborná a odpovědná redakce, předmluva).
 • Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Praha: ExOriente, 2008 (odborná a odpovědná redakce, bibliografie, rejstřík, poznámka o autorovi).
 • Gangopádhjáj, Suníl, Ohromný svět. Z bengálštiny přel. H. Preinhaelterová. Praha: ExOriente, 2008 (odpovědná redakce).
 • Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! Magické obřady bengálských žen. Z bengálštiny přel. Hana Preinhaelterová, ilustr. K. Šimečková. Praha: DharmaGaia, 2007 (ediční příprava,  odborná a odpovědná redakce).
 • Upanišady. Ze sanskrtu přel. D. Zbavitel. Praha: DharmaGaia, 2004 (odborná redakce, rejstřík).
 • Védské hymny. Z védského jazyka přel. O. Friš, studii napsal P. Vavroušek. Praha: DharmaGaia, 2000 (odborná a odpovědná redakce, rejstřík, bibliografie).
   

Vedení studentských prací

Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny