Internetové zdroje

Katalogy a vyhledávače

 

Centrální katalog UK prohledává fondy všech knihoven Univerzity Karlovy.

UKAŽ vyhledává v Centrálním katalogu, v univerzitním repozitáři a některých předplácených databází elektronických časopisů a knih. Do vyhledávače UKAŽ je vhodné vstupovat přes Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (po přihlášení vpravo nahoře).

 

Elektronické zdroje na FF UK

 

Elektronické zdroje obsahují databáze časopisů, e-knih, encyklopedie et al. Přístup k elektronickým databázím je možný skrze Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy přímo ze sítě FF UK nebo z domácího počítače přes vzdálené připojení do sítě FF UK. V obou případech je vyžadováno přihlášení přes CAS. Zde jsou tzv. „multi-oborové“ zdroje a databáze, zde pak výběr pro obor filosofie a náboženství.

Digitální repozitář UK obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce podané k obhajobě na Univerzitě Karlově. Je to volně dostupný multioborový zdroj, provozovaný dle ustanovení Opatření rektora č. 13/2017. Repozitáři aktuálně obsahuje závěrenčné práce od 27. 2. 2017, starší kvalifikační práce budou postupně doplňovány. Práce z let 2006 až 2016 jsou uloženy ve starší verzi Repozitáře.

Otevřený přístup k vědeckým informacím: zde naleznete rozcestníck k open access na stránkách Ústřední knihovny Univezrity Karlovy, zde na stránkách Filozofické fakulty, kde je součástí komplexnějšího průvodce pro publikující akademiky. 

 

Hlavní databáze časopisů

 

Jak ve zdrojích hledat

Při hledání konkrétního textu (tj. pokud znáte alespoň částečný bibliografický údaj) můžete postupovat několika způsoby:

(1)    Přes portál elektronických časopisů najdete časopis, ve kterém článek vyšel (pokud znáte jen název článku, příp. autora, časopis zjistíte dotazem na Googlu), zjistíte, zda je daný ročník dostupný online (kliknutím na ikonu SFX) a v příslušné databázi si článek nalistujete.

(2)    Můžete zkusit zadat autora a název článku v Googlu. U známějších článků je odkaz do příslušné databáze většinou jeden z prvních výsledků. Mnozí autoři mají své texty také on-line dostupné na vlastních stránkách a Google najde i je.

(3)    Můžete vyzkoušet PhilPapers – databázi odkazů na články, k hledání stačí jen neúplný bibliografický údaj a odkaz vás nasměruje buď na veřejně přístupný text nebo do databáze.

Při hledání textů ke zvolenému tématu je potřeba postupovat velmi obezřetně (v době akademické nadprodukce není složité najít texty … složité je najít dobré a relevantní texty). Nejvíce samozřejmě pomůže zkušenost a obeznámenost s tématem či autory. Nicméně i zde existuje několik možných způsobů:

(1)    Jednoduše hledat téma přes jednu z větších databází (viz výše) podle slov v názvu, abstraktu či textu. Samozřejmě platí, že čím detailnější dotaz, tím méně výsledků – a tedy tím konkrétnější výsledek hledání.

(2)    Můžete využít Stanford Encyclopedia of Philosophy, která má bibliografie ke svým článkům propojené s projektem PhilPapers, přes který se můžete dostat k relevantním hlavním textům k tématu daného článku.

 

České knihovny a katalogy

Univerzitní katalog

Katalogy a databáze Národní knihovny ČR

 

Souborný katalog ČR

Katalogy Knihovny Akademie věd

Digitální knihovna Akademie věd

Portál elektronických časopisů KNAV

Portál elektronických informačních zdrojů MUNI

Evangelická teologická fakulta (Černá 9, Praha 1)

Husitská teologická fakulta (Pacovská 350/4, Praha 4 - Krč)

Katolická teologická fakulta (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice)

International Baptist Theological Seminary (Nad Habrovkou 3, P6, Jenerálka)

Knihovna Židovského muzea (U staré školy 1, Praha 1)

Knihovna FLÚ AV ČR (Jilská 1, Praha 1)

Filosofický ústav AV (Jilská 1, Praha 1)

Orientální ústav AV (Pod vodárenskou věží 4, Praha 8)

Kabinet pro klasická studia (Na Florenci 3, Praha 1)

 

Zahraniční knihovny a katalogy

 

World Cat (vyhledávání knih v zahraničí)

The Library of Congress (největší americká knihovna)

- nápověda ke Guided Search v The Library of Congress

COPAC (síť největších britských knihoven)

Karlsruher Virtueller Katalog (německý i celosvětový metakatalog)

GVK – Gemeinsamer Verbundkatalog (síť německých knihoven)

Universitätsbibliothek Tübingen (vhodné pro MVS - má dohodu s NKP)

Bibliothèque nationale de France

SUDOC

A directory of libraries throughout the world

List of National Libraries na Wikipedii

 

Další zajímavé stránky na webu

(tyto stránky jsou veřejné, nevyžadují fakultní síť)

 

(pokud chcete doplnit další odkaz, pište na jakub.jirsa@ff.cuni.cz, díky)