Internetové zdroje

Zde je stručný přehled témat na této stránce:

Elektronické zdroje na FF UK

Hlavní databáze časopisů

Jak ve zdrojích hledat

Další zajímavé stránky na webu

Podívejte se určitě také na naše Užitečné odkazy  pro filosofy a religionisty.

Elektronické zdroje na FF UK

Podstatná část časopisecké produkce je dnes k nalezení (a stažení) v PDF formátu v některé z databází. Elektronické zdroje také obsahují databáze e-knih, encyklopedie a další pomůcky ke studiu. Přístup k elektronickým databázím je možný ze sítě FF UK nebo přes vzdálené připojení do sítě FF UK.

Seznam elektronických zdrojů dostupných na FF UK naleznete ZDE.

Digitální repozitář UK obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce podané k obhajobě na Univerzitě Karlově. Je to volně dostupný multioborový zdroj, provozovaný dle ustanovení Opatření rektora č. 13/2017. Repozitáři aktuálně obsahuje závěrenčné práce od 27. 2. 2017, starší kvalifikační práce budou postupně doplňovány. Práce z let 2006 až 2016 jsou uloženy ve starší verzi Repozitáře.

Zde jsou tzv. „multi-oborové“ zdroje a databáze, zde pak výběr pro obor filosofie a náboženství.

Pokud se chcete k databázím připojit z domácího počítače, návod naleznete ZDE.

Hlavní databáze časopisů

 

Jak ve zdrojích hledat

Při hledání konkrétního textu (tj. pokud znáte alespoň částečný bibliografický údaj) můžete postupovat několika způsoby:

(1)    Přes portál elektronických časopisů najdete časopis, ve kterém článek vyšel (pokud znáte jen název článku, příp. autora, časopis zjistíte dotazem na Googlu), zjistíte, zda je daný ročník dostupný online (kliknutím na ikonu SFX) a v příslušné databázi si článek nalistujete.

(2)    Můžete zkusit zadat autora a název článku v Googlu. U známějších článků je odkaz do příslušné databáze většinou jeden z prvních výsledků. Mnozí autoři mají své texty také on-line dostupné na vlastních stránkách a Google najde i je.

(3)    Můžete vyzkoušet PhilPapers – databázi odkazů na články, k hledání stačí jen neúplný bibliografický údaj a odkaz vás nasměruje buď na veřejně přístupný text nebo do databáze.

Při hledání textů ke zvolenému tématu je potřeba postupovat velmi obezřetně (v době akademické nadprodukce není složité najít texty … složité je najít dobré a relevantní texty). Nejvíce samozřejmě pomůže zkušenost a obeznámenost s tématem či autory. Nicméně i zde existuje několik možných způsobů:

(1)    Jednoduše hledat téma přes jednu z větších databází (viz výše) podle slov v názvu, abstraktu či textu. Samozřejmě platí, že čím detailnější dotaz, tím méně výsledků – a tedy tím konkrétnější výsledek hledání.

(2)    Můžete využít Stanford Encyclopedia of Philosophy, která má bibliografie ke svým článkům propojené s projektem PhilPapers, přes který se můžete dostat k relevantním hlavním textům k tématu daného článku.

 

Další zajímavé stránky na webu

(tyto stránky jsou veřejné, nevyžadují fakultní síť)

Encyclopedia of Religion and Society (religionistická encyklopedie)

Perseus Digital Library – zejména řecké a latinské texty s překlady, vyhledávání, gramatické příručky aj.

Rambi – The Index of Articles on Jewish Studies

PhilSci-Archive – archív pre-printů k filosofii vědy

Online Library of Liberty – texty klasických autorů z oblasti politické filosofie

L'Année philologique – bibliografie k antice (placená služba), dostupné přes Litterae ante portas

People with online papers in philosophy

Internet Archive – archivuje plné verze starších knih a mnohé jiné ... například ZDE je webová stránka ÚFARu z března 2002

 

(pokud chcete doplnit další odkaz, pište na jakub.jirsa@ff.cuni.cz, díky)