Jak najít knihu?

JAK SI NAJÍT A VYPŮJČIT KNIHU

 

Pokud byste si rádi vypůjčili konkrétní titul:

    a) Použijte centrální katalog UK nebo celouniverzitní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž a vyhledejte požadovanou knihu.

   b) Zkontrolujte, že se kniha nachází v naší knihovně (ve sloupci „Exempláře“ případně „Dílčí knihovna“ by mělo být napsáno „FF Filosofie a religionistika“) – nejsme centrální knihovnou FF UK, knihy z jiných oborů než filosofie a religionistika naleznete v příslušných dílčích knihovnách (ve sloupci „Exempláře“ případně „Jednotky-DK“ je uveden název dílčí knihovny). Do seznamu jednotek se dostanete rozkliknutím dané dílčí knihovny ve sloupci „Exempláře“.

   c) Pokud má jednotka status „Běžná“ a zároveň

i) není vypůjčena (ve sloupci „Vypůjčeno do“ je text „Na místě“), opište signaturu a s ní se obraťte na službu u výpůjčního pultu.

ii) je vypůjčena (ve sloupci „Vypůjčeno do“ je uvedeno datum), můžete si knihu po přihlášení do svého čtenářského konta rezervovat. (Do konta vstoupíte přes odkaz „Přihlášení“ na horní liště. Samotnou rezervaci následně provedete přes ikonu „požadavek“ na levé straně seznamu jednotek příslušné knihy.) 

   d) Pokud má jednotka status „Prezenčně“, jedná se o knihu ze studovny, která je primárně určena ke studiu ve studovně. Knihy s tímto statusem si lze vypůjčit před koncem výpůjční doby do 12:00 následujícího dne, v případě vypůjčení v pátek pak přes víkend – pokud máte o vypůjčení knihy za těchto podmínek zájem, postupujte podle bodu c).


  e) Pokud má jednotka status „Ve zpracování“, jedná se o knihu, která není připravena k okamžitému absenčnímu vypůjčení. Knihu můžete studovat buď bez dalšího ve studovně, nebo může být na žádost připravena přibližně do týdne k absenčnímu vypůjčení. 

Pokud byste se rádi podívali na knihy, které má knihovna k určitému tématu, od určitého autora, využijte:

   a) volný výběr – velká část živého fondu knihovny je řazena tematicky a knihy jsou přístupny ve volném výběru (prostory za výpůjčním pultem a v patře). Před vstupem do volného výběru si odložte bundu a tašku, nejlépe do uzamykatelné skříňky v předsálí, od níž Vám služba oproti průkazu vydá klíč. Služba Vás nasměruje do příslušné části knižních regálů.

  b) elektronický katalog UK umožňuje vyhledávání podle různých kritérií, kromě autorských údajů a názvů jsou to i předmětové kategorie (např. „novoplatonismus“, „duše“ etc.). 

Pokud hledáte časopis nebo článek z periodika:

V seznamu časopisů zkontrolujte, že knihovna disponuje Vámi hledaným ročníkem a číslem časopisu a obraťte se na službu u výpůjčního pultu. Časopisy půjčujeme pouze prezenčně, případně oproti půkazu na kopírku na chodbě.

Pokud požadovaný titul knihovna nemá, můžete požádat knihovníky:

  a) o Meziknihovní výpujční službu, kterou vyřizuje Knihovna FF UK. Doporučujeme předem zkontrolovat i Národní knihovnu a další knihovny v Praze (MVS není nejrychlejší a je poměrně drahá);

  b) o zařazení titulu na seznam desiderat (formulář je umístěn na nástěnce  v předsálí knihovny; Knihovna Jana Palacha rovněž přijímá tipy na nákup literatury). Návrhy na nákup knih můžete zasílat také e-mailem.