Jan Palkoska, Ph.D.

english

Jan Palkoska, Ph.D.

jan.palkoska@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Čt/Thu 15.00 16.00 222 221 619 391
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum vitae:

  • 2010–2014 předseda Stipendijní komise FF UK
  • 2008–  člen Oborové rady pro doktorské studium ÚFaR FF UK
  • 2006–  člen redakční rady časopisu Studia neoaristotelica
  • 2005–  odborný asistent pro novověkou a soudobou analytickou filosofii, ÚFaR FF UK
  • 2005  Ph.D., ÚFaR FF UK, disertační práce Substance and Intelligibility: Leibniz´s Notion of Substance and Its Place in His Metaphysical Project
  • 2002–  vědecký pracovník v Oddělení pro studium novověké racionality, FLÚ AV ČR
  • 2000–2001  stipendijní studijní pobyt na Leibniz-Forschungstelle Münster (DAAD)
  • 1999–2005  doktorské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie, školitel Prof. M. Sobotka
  • 1992–1998  magisterské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie
  • 1992  maturita na Gymnasiu Korunní v Praze
  • narozen 26. dubna 1974 v Praze

  Současné pozice:

  Vzdělání:

  • Mgr., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 1998
  • Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 2005

  Specializace:

  • novověký racionalismus
  • analytická metafyzika
  • epistemologie a filosofie vědy

  Publikace:

  monografie:

  odborné studie, kapitoly v kolektivních monografiích a příspěvky v recenzovaných sbornících:

  • "Pappova matematická analýza a Descartova metoda", in: Pluralita tradic od antiky po novověk, ed. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, Studia neoaristotelica, Supplementum II (2015).
  • „Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti“, Filosofický časopis 62/5 (2014).
  • „Chápavost a představivost v geometrickém poznání v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu“, Reflexe 46 (2014).
  • „Inesse and Concipi in Spinozaʼs Ethics“, Studia Neoaristotelica 11/1 (2014).
  • „Are Humean Beliefs Pyrrhonian Appearances? Humeʼs Critique of Pyrrhonism Revisited“, Journal of the Scottish Philosophy, 10/2 (2012).
  • „Proto-Humean Strains in Leibnizʼs Analysis of Causal Relation“, Acta Comeniana 26 (2012).
  • „"Res illa quae cognoscitur" v Suárezových Metafyzických disputacích : Odpověď na kritickou poznámku Daniela Heidera "K objektivnímu bytí u Suáreze"“. Studia Neoaristotelica 9/2 (2012).
  • „Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu“, Studia Neoaristotelica 7/1 (2010).
  • „Quasiantinomische Behauptungen und die Dogmatische Metaphysik“, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur "Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, Würzburg: Königshausen&Neumann, 2010.
  • „Idea and Self-Knowledge in Malebranche’s Anti-Cartesian Theory of Mind“, in: Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
  • „Fyzikální síly v Berkeleyho přírodní filosofii“, in: George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha: Filosofia, 2009.
  • „Bůh jako le lieu d'idées v Malebranchově filosofii“, Reflexe 33 (2007).
  • „Divisibility and Substantial Unity in Leibniz“, in: Einheit in der Vielheit: VIII. Internatinaler Leibniz-Kongress, Hannover: Hartmann, 2006.
  • „Rozumí externalisté skeptikům?“, Reflexe 30 (2006).
  • „Leibniz on Abstracts“, Acta Comeniana 43 (2005).
  • „,Corpus non est Substantia sed modus tantum Entis‘: Leibniz o fenomenalitě látkového světa“, Studia Neoaristotelica 2/1 (2005).
  • „Lockovy nominální esence: ideje nebo kvality?“, Filosofický časopis 53/1 (2005).
  • „‘Entitas tota‘ jako princip individuace u Leibnize“, Filosofický časopis 52/4 (2004).
  • „Zlotřilý démon vítězný?: Leibnizova kritika Descartovy koncepce Cogito jako prvního principu“, Filosofický časopis 51/5 (2003).

  recenzní studie:

  • Antognazza, M. R., Leibniz on the Trinity and the Incarnation. Reason and Revelation in the Seventeenth Century. New Haven: Yale University Press, 2007. In: Acta Comeniana 22/1 (2009)
  • Spinoza, B.: René Descarta Principy filosofie. Filosofia 2004. In: Organon F 13/2 (2006).
  • Boghossian, P., Peacocke, Ch. (eds.): New Essays on the A Priori. Oxford University Press, 2001. In: Reflexe 27 (2005).
  • Antognazza, M.R., Hotson, H.: Alsted and Leibniz on God, the magistrate, and the millenium. Wiesbaden: Harrasowitz, 1999. In: Acta Comeniana 39/2 (2001)

  4. překlady primárních textů:

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny