Knihovní řád

 

Plné aktualizované znění Výpůjčního řádu knihovny FF UK naleznete zde a na nástěnce v naší knihovně. Nové znění Knihovního řádu UK, upravené na základě Opatření rektora 21/2017, vstoupilo v platnost 1. října 2016. Součástí řádu je jednotná matice, která vstupuje v platnost 1. ledna 2017. Opatření bylo změněno Opatřením rektora 21/2017, které nabylo účinnosti dne 1. 4. 2017 a které zpřesňuje některá dílčí nastavení.

Nové znění výpůjčního řádu Knihovny FF UK vstoupilo v platnost 1. 1. 2017. Přeregistrace čtenářů není nutná - tím, že uživatel  pokračuje v užívání služeb Knihovny FF UK i po oznámení změn výpůjčního řádu, se rozumí, že je s těmito změnami seznámen a že je akceptoval.