Knihovní řád

 

Plné aktualizované znění Výpůjčního řádu knihovny FF UK naleznete zde a na nástěnce v naší knihovně.

Nové znění Knihovního řádu UK, upravené na základě Opatření rektora č. 51/2018, vstoupilo v platnost 15. listopadu 2018. Součástí řádu je jednotná matice. Přeregistrace čtenářů není nutná - tím, že uživatel  pokračuje v užívání služeb Knihovny FF UK i po oznámení změn výpůjčního řádu, se rozumí, že je s těmito změnami seznámen a že je akceptoval.