Kolokvium k antické filosofii

Kolokvium k antické filosofii

liché čtvrtky
od 19,10 v místnosti 225V, náměstí Jana Palacha 2

 

Program zimního semsetru 2018/2019:

 

18. 10. 2018

Jiří Stránský (PřF UK)
Duše bohů v dialogu Timaios

1. 11. 2018
Jiří Stránský (PřF UK)
Duše smrtelných bytostí v dialogu Timaios

29. 11. 2018
Jiří Tříska (FF UK)
The example of child from Physics I.1

6. 12. 2018
Robert Roreitner, Štěpán Špinka (FF UK)
Samopohyb a entelecheia těla
(duše mezi Platónem a Aristotelem)
volné pokračování disputace z Filosofické školy ve Štěkni

3. 1. 2019
Samuel Zajíček (ETF UK)
Existuje společenství duší mimo Intelekt?

17. 1. 2019
Vojtěch Hladký (PřF UK)
Empedoklés: zoogonie, embryologie,
eschatologie, analogie

Všichni zájemci (včetně příležitostných) jsou srdečně zváni
Materiály ke kolokviím budou k dispozici s předstihem
kontakt: stepan.spinka@ff.cuni.cz

 


Program letního semsetru 2016/2017:

 

1. a 15. března 2017

Jiří Stránský: Problematika kosmogonie v Platónově dialogu Timaios

 

29. března a 12. dubna 2017

Martin Rabas: Otázka souvislosti Aristotelovy Metafyziky Z17 a H1

 

26. dubna, 10. a 24. května, 7. června 2017

Ondřej Krása, Jiří Stránský: Demiurg a duše smrtelných bytostí v Platónově dialogu Timaios

 

Témata semináře jsou volena především podle zaměření disertačních prací doktorandů zabývajících se antickou filosofií. Každému tématu je věnován větší počet seminárních sezení tak, aby bylo možné toto téma důkladně probrat. Všichni zájemci (včetně příležitostných) jsou srdečně zváni.

kontakt: stepan.spinka@ff.cuni.cz