Konzultační hodiny v září 2019

Vyučující Den Od Do Místnost Telefon Email
Dalibor Antalík Konzultuje ve zkouškových termínech: 5. a 11. 9. od 9.00. 225M 221 619 304 dalibor.antalik@ff.cuni.cz
Ladislav Benyovszky Po/Mon 14.30 15.30 221 221 619 269 benyovszky@fhs.cuni.cz
od 16. 9. 221 221 619 269
Jakub Čapek Konzultuje 4. 9. 14-15; 9. 9. 9-10; 23. 9. 12-13 a 26. 9. 11-12. 223 221 619 223 jakub.capek@ff.cuni.cz
Radek Chlup St/Wed 16.00 17.00 225M 221 619 356 radek.chlup@ff.cuni.cz
Daniele De Santis Čt/Thu 11.00 12.00 221 221 619 391 daniele.desantis@ff.cuni.cz
Po dohodě e-mailem. 221 221 619 391
Tomáš Halík Konzultuje 12. 9. v 11.30. 225M 221 619 356 tomas.halik@gmail.com
James Hill Út/Tue 15.00 16.30 222 221 619 391 james.hill@ff.cuni.cz
Filip Horáček Konzultuje po dohodě e-mailem. 222 221 619 391 filip.horacek@fhs.cuni.cz
Jakub Jirsa Konzultuje 3.9. 14:30-16:00 10.9.; 9:30-11:00 13.9.; 16:00-17:00 18.9. a 10:00-11:30. 222 221 619 391 jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Jindřich Karásek Út/Tue 13.00 14.00 220 221 619 355 jindrich.karasek@ff.cuni.cz
Vojtěch Kolman Út/Tue 10.00 11.00 220 221 619 281 vojtech.kolman@ff.cuni.cz
Konzultuje od 10. 9. Na konzultace se, prosím, objednejte e-mailem. 220 221 619 281
Zdeněk Kratochvíl Čt/Thu 10.30 12.00 P26, Viničná 7 (PřF UK) zde@fysis.cz
Milan Lyčka Konzultuje po dohodě e-mailem. 225M 221 619 356 milan.lycka@ff.cuni.cz
Tereza Matějčková Út/Tue 11.00 12.00 222 221 619 391 Tereza.Matejckova@ff.cuni.cz
3. 9. 12.00 - 13.00 222 221 619 391
Václav Němec St/Wed 16.00 17.00 221 221 619 328 vaclav.nemec@ff.cuni.cz
kromě 25. 9. 221 221 619 328
Lubomír Ondračka Konzultuje po dohodě e-mailem. 225M +420-221-619-304 ondracka@ff.cuni.cz
Barbara Oudová Holcátová Konzultuje po dohodě e-mailem. barbara.katerina@gmail.com
Jan Palkoska Čt/Thu 16.00 17.00 223 221 619 369 jan.palkoska@ff.cuni.cz
Martin Pehal Konzultuje po dohodě e-mailem. 222 221 619 329 Martin.Pehal@ff.cuni.cz
Miroslav Petříček Po/Mon 12.30 13.30 223 221 619 310 mirpetricek@gmail.com
od 9. 9. 223 221 619 310
Vít Punčochář Konzultuje po dohodě e-mailem. vit.puncochar@centrum.cz
Robert Roreitner Konzultuje 5. 9. od 16.30; 10. 9. od 14.00; 12. 9. od 15:30 a 23. 9. od 15.00. 221 221 619 269 robert.roreitner@ff.cuni.cz
Štěpán Špinka Konzultuje po dohodě e-mailem. 220 221 619 281 stepan.spinka@ff.cuni.cz
Ondřej Švec Konzultuje pouze e-mailem. 223 221 619 369 ondrej.svec@ff.cuni.cz
Karel Thein Konzultuje 3. 9. 15-16 a 11. 9. 16-17. 221 221 619 328 thein@ff.cuni.cz
Anna Tropia St/Wed 12.00 13.00 222 221 619 391 anna.tropia@ff.cuni.cz
Kromě/except 4. 9. 222 221 619 391
Lucie Valentinová Konzultuje pouze e-mailem. 225M 221 619 304 lucie.valentinova@gmail.com
Dita Válová Konzultuje 6. 9. a 20. 9. 10:30 - 11:30, jindy po domluvě e-mailem. 220 221 619 355 dita.valova@ff.cuni.cz
Marek Zemánek Konzultuje po dohodě e-mailem. 225M 221 619 304 marek.zemanek@ff.cuni.cz