Logicko-filosofický seminář

Logicko-filosofický seminář se tento rok nekoná.

Seminář se koná během semestru (nepravidelně) v pondělí na hlavní budově FF UK nám. Jana Palacha 2, v místnosti 217 od 15:50, a to formou přednášek pozvaných hostů, s tématy velmi široce souvisejícími s logikou, analytickou filosofií či filosofií jazyka. Je možné si ho zapsat opakovaně jako výběrovou přednášku. Podmínkou atestace je rozumná fyzická účast (max. jedna absence) a u účastníka, který se nebude aktivně účastnit diskusí, i schopnost v rámci pohovoru prokázat, že byl přítomen i duchem.

Organizátoři: Vojtěch Kolman (FF UK), Jaroslav Peregrin (FLÚ AVČR) a Vít Punčochář (FF UK, FLÚ AVČR)

 

Logicko-filosofický seminář v minulých letech:

LS 2015/2016

 

DatumPřednášejícíTéma
22.2.

Andriy Vasylchenko, PhD

(National Academy of Sciences of Ukraine)                

Internal Objects
7.3.

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Znaky a významy v evoluci

21.3.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

(FLÚ AV ČR)

 

Scholastický katalog paradoxů

4.4.

Mgr. Boris Cvek, Ph.D.

(Institut sociálního zdraví UP)

Přírodní filozofie vs.přírodní věda

18.4.

Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

(FLÚ AV ČR)

Filosofie a literatura jako konceptuální výzva

2.5.

Zach Weber

(University of Otago, New Zealand)

The Case for Non-Classical Logic

 

ZS 2015/2016

 

DatumPřednášejícíTéma
12.10.

Jiří Holba

(Orientální ústav AV ČR)                                  

Buddhismus a logika
26.10.

Vladimír Havlík

(Filosofický ústav AV ČR)

Ad hoc ad hoc?

2.11.

Miloš Taliga

(FF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 

Problém demarkácie

23.11.

Marcello Oreste Fiocco

(University of California, Irvine)

 

Metaphysics and its Distinctive Problem

30.11.

Ulf Hlobil

(University of Pittsburgh)

Logic for Inferentialist Expressivists

7.12.

Filip Tvrdý

(FF, Univerzita Palackého v Olomouci)

Introspekce a nástrahy konfabulace

 

LS 2014/2015

 

DatumPřednášejícíTéma
23.2.

Hynek Janoušek

(FLÚ AV ČR)                                  

Husserlova koncepce apriorních soudů
16.3.

Pavel Arazim

(FF UK)

Hranice logiky

23.3.

Radek Schuster

(FF ZČU)

 

Waismannova logicko-filosofická gramatika

13.4.

Thomas Besch

(FF UHK)

The Right to Justification and Discursive Respect

27.4.

Ansten Klev

(FLÚ AV ČR)

Categories, types, and logical syntax: a comparison of Aristotle's categories, Kant's categories, and type hierarchies
11.5.

Pavel Materna

(FLÚ AV ČR)

Logická analýza přirozeného jazyka vs. sémantika přirozeného jazyka

 

 

ZS 2014/2015

 

DatumPřednášejícíTéma
13.10.

Vít Punčochář

(Filosofický ústav AV ČR)                                          

 Možné světy a propozice
10.11.

Rosen Lutskanov

(Bulharská akademie věd)

Logic of asymmetric inferential role: semantic issues

24.11.

Martin Švantner, Michal Karľa

(FHS UK)

 

Dialog o sémeiotice: Peirce, realismus a znaky

1.12.

Pavol Labuda

(Katolická univerzita v Ružomberku)

Inštrumentálny realizmus a problém povahy vedeckých inštrumentov

8.12.

Hans-Johann Glock

(Univerzita Curych)

The Normativity of Meaning Revisited
5.1.

Radek Ocelák

(FF UK)

 Problémy formální sémantiky

 

 

LS 2013/2014

 

DatumPřednášejícíTéma
24.2.

Marta Vlasáková

(FLÚ AV ČR)                                          

 Fregovy univerzálie
10.3.

Marie Duží

(VŠB Ostrava)

 Komunikace v multi-kulturním světě
24.3.

Radim Bělohrad

(FF MU Brno)

 

Osobní identita a dříve vyslovená přání

7.4.

Martin Vraný

(FF UK Praha)

Metodologické problémy výzkumu vědomí
14.4.

Vojtěch Kolman

(FF UK Praha)

Wittgenstein a Richard Wagner o normativitě
5.5.

Stanislav Komárek

(PřF UK Praha)

 Sociomorfní modelovaní v biologii aneb Jak moc nepředpojatý je náš pohled na živou přírodu?

 

ZS 2013/2014

 

DatumPřednášejícíTéma
7.10.

Vojtěch Hladký,

Tomáš Hermann

(PřF UK Praha)

 Koperníkovská revoluce podle Zdeňka Horského
21.10.

Kateřina Trlifajová

(CTS Praha)

 Nekonečno v matematice
4.11.

Vladimír Svoboda

(FLÚ AV ČR)

  Logika pro pány, otroky a kibice
18.11.

František Gahér

(Univerzita Komenského

v Bratislavě)

 Bočné chodníčky k možným svetom
2.12.

Milan Soutor

(FF UK Praha)

 Sémiotická analýza percepce a její relevance k problému sporu mezi idealismem a realismem
16.12.

Eugen Zeleňák

(Katolícka univerzita

v Ružomberku)

 Historická reprezentácia a dualizmus obsahu a formy

 

LS 2012/2013

 

DatumPřednášejícíTéma
25. 2

Jaroslav Peregrin

(FLÚ AVČR)

Člověk jako normativní tvor
11. 3.

Vít Punčochář

(FLÚ AVČR)

Hypotetické soudy
25. 3.

Jan Maršálek

(FSV UK)

Analytická metoda v klasické sociologii (a její vytěsnění)
8. 4.

Filip Jaroš

(FF UHK)

Logická struktura darwinismu
22. 4.

Gabriel Sandu

(University of Helsinky)

Ramsey and the standard vs. nonstandard conception of logic
6. 5.

 Marián Zouhar

(Univerzita Komenského v Bratislavě)

Teoria, evidencia a testovanie v analytickej filozofii
13. 5.

Catarina Dutilh Novaes

(University of Amsterdam)

Formal languages as cognitive artifacts

 

ZS 2012/2013

 

DatumPřednášejícíTéma
1. 10

Ladislav Kvasz

(PedF UK)

Geometrie a malířství
15.10.

 Pirmin Stekeler-Weithofer

(Universitat Leipzig)

Conceptual Thinking in Hegel's Science of Logic
29. 10.

Vojtěch Kolman

(FF UK)

Hudba a význam
19. 11.

John Cantwell

(KTH Stockholm)

Unity and Autonomy in Expressivist Logic
26. 11.

Ole Hjortland

(LMU München)

Primitivism and Probabilism for Validity
3. 12.

 Tim Crane

(Cambridge)

In Defence of Psychologism
17. 12

Marek Picha

(MU Brno)

Rekonstrukce a hodnocení myšlenkových experimentů