Marek Zemánek, Ph.D.

english

Marek Zemánek, Ph.D.

marek.zemanek@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Specializace

  • Buddhismus
  • Korejská náboženství
  • Náboženství východní Asie

  Životopis

  • nar. 15. 9. 1982

  vzdělání

  • říjen 2009 - červen 2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky, obor religionistika, Ph.D.
  • od září 2009 Seoul National University, Katedra religionistiky, obor religionistika, doktorské studium (požadavky prezenčního studia splněny srpen 2011)
  • říjen 2006 – srpen 2009, Dongguk University, Soul, Katedra buddhistických studií, obor buddhistická filozofie, Master of Arts
  • říjen 2005 – květen 2009, Univerzita Karlova v Praze, Ústav Dálného východu, obor koreanistika, bakalář(2008), magistr (2009)
  • září 2005 – leden 2006, Kyunghee University, Soul, Institut mezinárodního vzdělávání, jazykový kurz korejského jazyka
  • září 2002 – červen 2005, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav Dálného východu a Ústav filosofie a religionistiky, obor koreanistika – religionistika, postupová zkouška na oboru koreanistika

  Odborná praxe

  • od února 2013 vědeckopedagogický pracovník (klíčová osoba programu MŠMT Návrat), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky
  • od října 2012 asistent, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu, koreanistika
  • od října 2012 do září 2013 asistent, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra asijských studií
  • od července 2010 do září 2012, výzkumný pracovník, Univerzita Karlova v Praze, Ústav Dálného východu, koreanistika
  • od března 2010, soudní tlumočník jazyka korejského

  Publikační činnost

   

  Monografie

  • Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království. Překlad, poznámky, komentáře, předmluva a dodatky Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

  Články, studie a statě

  • “Symbolická eliminace časoprostorové separace v kronice Samguk jusa.” In Tradice a proměny: Mýtus, historie a fikce v Asii, edited by David Labus and Miriam Löwensteinová, Varia. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. p. 48–64.
  • „Buddhistická filosofie a politika v díle Manhä Hanjonguna a dalších myslitelů modernizující se východní Asie [Buddhist Philosophy and Politics in Works of Manhae Han Yongun an other thinkers of premodern East Asia“, in Miriam Löwensteinová and Vladimír Glomb (eds.). Podoby Koreje: Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. p. 107-124.
  • „Čŏngamsa [Klášter Čŏngamsa]“ In Čonggjo munhwa tapsa kihäng 1: Tano ŭi Kangwŏndo [Sborník terénního výzkumu náboženské kultury 1: Svátek Tano v provincii Kangwŏndo]. Hjŏng-džun Sim (ed.) Soul: Terénní výzkumný tým náboženské kultury Seoul National University, 2010. pp. 84-96
  • „Smrt a umírání z pohledu buddhismu“ In Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Edited by Ondřej Krása. Praha: Cesta domů, 2011. pp. 95-115
  • „Úsvit buddhismu v Koreji“ in Irjŏn. Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království. Překlad, poznámky, komentáře, předmluva a dodatky Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

  Překlady

  • Čchapchekchŭ, Kcharel [Čapek, Karel]. Sŏron [Předmluva]. In Torongnjong kwa ŭi čŏndžäng. [Válka s mloky]. Pchadžu: Jŏllin čchäk tŭl, 2010.
  • Hamhŏ Kihwa. „Výklad správného“. In Základní texty východních náboženství: Čínský, japonský a korejský buddhismus. Edited by Oldřich Král. Praha: Argo, 2011 pp. 247-267. (překlad ze sinokorejských originálů s komentářem)
  • I, Mun-jŏl, „Filónovo prase“. In Loď pokladů. Praha: Nová vlna, 2012.
  • Irjŏn. „Životopisy Wonhjoa a Uisanga“. In Základní texty východních náboženství: Čínský, japonský a korejský buddhismus. Edited by Oldřich Král. Praha: Argo, 2011. pp. 121-127. (překlad ze sinokorejských originálů s komentářem)
  • Pospíšil, Bohumil. „Kojohan ačchim ŭi nara e tähan silluet  [Siluety ze země jitřní svěžesti (1934)“ In 1901 njŏn Čchekchoin Bŭradžŭ ŭi Sŏul pangmun: 1901 Photographs of Seoul by Enrique Stanko Vraz and other early Czech travellers‘ views of Korea]. Edited by Jaroslav Olša and Kang Hong Bin. Seoul: Seoul Museum of History and Embassy of the Czech Republic, 2011.

  Diplomové práce:

  • Kŭndä tongasia mindžokčuŭi wa hwaŏm sasang ŭi kwangje jŏngu: Manhä Han Jong-un čungsim ŭro [Výzkum vztahu mezi filosofií Huayan/Hwaŏm a nacionalismem v moderní východní Asii: se zvláštním důrazem na dílo Manhä Han Jong-una. Soul: Univerzita Dongguk, 2009.
  • Příběhy buddhistických mnichů v kronice Samguk jusa. Praha: Karlova Univerzita v Praze, 2009.

  Konference a hostované přednášky

  November 2014 Death and Rites among Contemporary Lay Buddhists. 7th World Congress of Korean Studies, University of Hawaii at Manoa, Honolulu.

  May 2014 Communities of Memory: Reimagining and Reinventing the Past in East Asian Buddhism. East Asian Buddhism Symposium, Universität Hamburg.

  May 2014 Death in Korean Buddhism: Texts and Practice. Central European Symposium on Korean Studies. Bratislava/Wien. 

  April 2014 Guest Lecture: Korean Buddhist Rituals of Death. Tübingen Korean Studies Lectures, Eberhard Karls Universität Tübingen.

  December 2013  Religions in Korea. Guest Lecture (24 hours block). Comenius University, Bratislava.

  December 2013  Symbolic Elimination of Spatiotemporal Separation in the Samguk Yusa. Workshop: History and Fiction. Charles University in Prague.

  September 2013 Symbolic Strategies of the Samguk Yusa: Space, Time and Landscape. The 14th Colloquium of the Institute for International Korean Studies. Academy of Korean Studies, Bundang.

  July 2013  The Perfect Passage: Korean Buddhist Funeral Rites. 26th Biennial AKSE Conference Vienna. Universität Wien.

  November 2012 Geography of the Sacred: The Role of Mountains in Samguk Yusa. International Conference “115-year Anniversary since the beginning of Korean language teaching at the Saint-Petersburg State University” Sankt Peterburg, Russia.

  May 2012 The Structure of Korean Buddhist Funeral Rites. SNU-HU-UBC Graduate Workshop. Seoul National University.

  February 2008 Religiosity and Buddhism in the Czech Republic. Understanding Buddha-Dharma in Global Context. Dongguk University, Seoul.

  Členství v odborných organizacích

  • Association for Korean Studies in Europe
  • Royal Asiatic Society Korea Branch
  • International Association of Buddhist Studies
  • The Society of Korean Language and Literature 국어국문학회

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny